Giáo án Tin học khối 7 - Chủ đề 5: Xây dựng sổ quản lí điểm của lớp bằng Excel

NỘI DUNG TÍCH HỢP TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

CHỦ ĐỀ 5: XÂY DỰNG SỔ QUẢN LÍ ĐIỂM CỦA LỚP BẰNG EXCEL

MỤC TIÊU

Xây dựng được sổ quản lí điểm các môn học của lớp trên Excel gồm các chức năng:

+ Nhập họ tên học sinh

+ Điểm thành phần của từng học sinh theo từng môn học.

+ Tự động tính điểm trung bình từng môn học, điểm trung bình các môn của từng học sinh.

+ Tự động xếp loại học lực của từng học sinh.

HD1: Tìm kiếm thông tin

* Thông tin từ sách giáo khoa

Các thành viên trong nhóm đọc các bài học: Thực hiện tính toán trên trang tính; Sử dụng các hàm để tính toán ; Định dạng trang tính trong sách giáo khoa Tin học

docx 4 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 4098Lượt tải 9 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Chủ đề 5: Xây dựng sổ quản lí điểm của lớp bằng Excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG TÍCH HỢP TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
CHỦ ĐỀ 5: XÂY DỰNG SỔ QUẢN LÍ ĐIỂM CỦA LỚP BẰNG EXCEL
MỤC TIÊU
Xây dựng được sổ quản lí điểm các môn học của lớp trên Excel gồm các chức năng:
+ Nhập họ tên học sinh
+ Điểm thành phần của từng học sinh theo từng môn học.
+ Tự động tính điểm trung bình từng môn học, điểm trung bình các môn của từng học sinh.
+ Tự động xếp loại học lực của từng học sinh.
HD1: Tìm kiếm thông tin
* Thông tin từ sách giáo khoa 
Các thành viên trong nhóm đọc các bài học: Thực hiện tính toán trên trang tính; Sử dụng các hàm để tính toán ; Định dạng trang tính trong sách giáo khoa Tin học dành cho trung học cơ sở, quyển 2 và ghi vào mẫu phiếu sau
PHIẾU BÁO CÁO TÓM TẮT
1. Họ và tên:
2. Nội dung
Tên bài
Nội dung tóm tắt
Thực hiện tính toán trên trang tính
Sử dụng các hàm để tính toán
Định dạng trang tính
* Thông tin từ các nguồn khác
Các thành viên tìm kiếm thông tin theo các cụm từ khóa sau: “Cách tính điểm học sinh trung học cơ sở”; “Xếp loại học sinh trung học cơ sở”. Ghi kết quả tìm kiếm vào phiếu sau
PHIẾU BÁO CÁO CÁ NHÂN
1. Họ và tên: 
2. Công việc được giao:..
3. Thời gian bắt đầu:Thời gian kết thúc:
4. Nội dung báo cáo (có trích dẫn nguồn thông tin sử dụng)
a. Cách tính điểm học sinh Trung học cơ sở
b. Xếp loại học sinh Trung học cơ sở
HĐ 2: Phân tích và tìm hiểu các thao tác, các hàm trên bảng tính
Bước 1: Các thành viên nộp báo cáo về cho nhóm trưởng, từ đó thư kí chọn các nội dung cần thiết, bỏ đi những phần giống nhau.
Bước 2: Cả nhóm t hảo luận về các nội dung:
- Sử dụng những thao tác gì trên bảng tính để tạo ra sổ quản lí điểm của tong môn học ?
- Sử dụng hàm nào để tính toán điểm trung bình từng môn học, điểm trung bình các môn học?
- Sử dụng hàm nào để đánh giá xếp loại học lực của từng học sinh ?
- Các môn học sẽ được thiết kế trên cùng một trang tính, hay mỗi môn trên một trang tính?
Bước 3: Cả nhóm thảo luận nên trình bày sổ điểm như thế nào cho phù hợp (dạng cột, mỗi cột một nội dung:thứ tự, ngày tháng năm sinh, giới tính,)
Thư kí nhóm ghi tên các hàm, các thao tác tương ứng với các nội dung vào mẫu phiếu sau (Giấy A0):
PHIẾU BÁO CÁO NHÓM
1. Họ và tên nhóm: 
2. Công việc được giao:..
3. Thời gian bắt đầu:Thời gian kết thúc:
4. Nội dung báo cáo (có trích dẫn nguồn thông tin sử dụng)
a. Cách tính điểm học sinh Trung học cơ sở
b. Xếp loại học sinh Trung học cơ sở
HĐ 3: Xây dựng ý tưởng, bố cục nội dung sổ quản lí điểm
Bước 1: Thaỏ luận các nội dung đã được ghi ra phiếu và lựa chọn những nội dung thích hợp để đưa vào sổ quản lí điểm.
Bước 2: Thư kí ghi những nội dung, hàm được sử dụng tương ứng lên mẫu phiếu sau
PHIẾU BÁO CÁO NHÓM
1. Họ và tên: 
2. Công việc được giao:..
3. Thời gian bắt đầu:Thời gian kết thúc:
4. Nội dung báo cáo (có trích dẫn nguồn thông tin sử dụng)
Nội dung đưa vào sổ quản lí điểm và các hàm sử dụng tương ứng trên Excel:
HĐ 4: Phân công xây dựng sổ quản lí điểm
Bước 1: Thống nhất kiểu chữ, font chữ, cỡ chữ, khi nhập dữ liệu (để khi ghép sản phẩm của từng cá nhân được thuận tiện)
Bước 2: Nhóm trưởng giao nhiệm vụ cho mỗi cá nhân làm một nội dung đã thống nhất và lưu kết quả thực hiện vào thiết bị lưu trữ.
Bước 3: Khi cá thành viene hoàn thành, thư kí thống nhất ghép sản phẩm của các thành viên lại với nhau và cho chạy thử.
Đánh giá kết quả chạy thử:
- Tính năng tự động tính điểm trung bình:
- Tính năng tự động xét loại học lực của từng học sinh: 
HĐ 5: Xây dựng bản thuyết trình trên PowerPoint về sổ quản lí điểm
Bước 1: Thảo luận về cấu trúc, nội dung được đưa vào bản thuyết trình.
Bước 2: Nhóm trưởng phân công mỗi thành viên phụ trách một nội dung trong bản t huyết trình ( có thành viên phụ trách thiết kế Powerpoint, tạo hiệu ứng,.)
HĐ 6: Báo cáo và đánh giá về sản phẩm
Bước 1: Nhóm trưởng cử thành viên trình bày báo cáo
Bước 2: Các thành viên còn lại chú ý quan sát, lắng nghe bài thuyết trình và những nhận xét góp ý của các nhóm
Bước 3: Các thành viên trong nhóm thảo luận, trao đổi, bảo vệ sản phẩm, điều chỉnh bản thuyết trình như nếu cần. 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Về sản phẩm:
- Có đầy đủ các nội dung yêu cầu, tính tự động được điểm trung bình và xếp loại học lực cho ít nhất 20 học sinh.
- Có sử dụng nhiều hàm Excel để tính toán trong sổ quản lí điểm.
Về hoạt động:
- Các thành viên đều đề xuất được cách tính điểm trung bình môn học và cách xếp loại học lực của học sinh.
- Cả nhóm có sự thảo luận để thống nhất về kết cấu các thành phần trong bảng tính.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
Cá nhân tự đánh giá/ đánh giá đóng góp của các thành viên trong nhóm theo các mức độ 0,1,2,3,4.
Họ và tên thành viên
Mức độ đóng góp
Cả nhóm thống nhất tự đánh giá các nội dung bằng cách khoanh tròn vào các mức độ A, B, C, D
Nội dung
Tinh thần làm việc nhóm
Hiệu quả làm việc nhóm
Trao đổi, thảo luận nhóm
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 6 Dinh dang trang tinh_12245886.docx