Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Biết thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.

 - Biết thực hiện các bước để lọc dữ liệu

 2. Kĩ năng:

- Biết mở lại tập tin thực hành đã lưu

- Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu

- Rèn luyện học sinh những kỹ năng sắp xếp và lọc dữ liệu

 3. Thái độ:

- Có thái độ học hành nghiêm túc

- Tạo hứng thú khi học các bài toán Excel

II. Phương tiện dạy học :

 1.Phương pháp:

- Sử dụng nhiều phương pháp: thuyết trình, vấn đáp,trực quan

- Giảng giải, thuyết trình nội dung bài học

 - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa ra nhận xét

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 954Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 8:AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
 	 - Biết thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
 	 - Biết thực hiện các bước để lọc dữ liệu
 2. Kĩ năng:
- Biết mở lại tập tin thực hành đã lưu
- Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu
- Rèn luyện học sinh những kỹ năng sắp xếp và lọc dữ liệu
 3. Thái độ:
- Có thái độ học hành nghiêm túc
- Tạo hứng thú khi học các bài toán Excel
II. Phương tiện dạy học :
 1.Phương pháp:
- Sử dụng nhiều phương pháp: thuyết trình, vấn đáp,trực quan
- Giảng giải, thuyết trình nội dung bài học 
 	- Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa ra nhận xét
 2. Phương tiện :
 	-Máy tính ,máy chiếu
 	- Sách giáo khoa Tin học quyển 2
 	- Sách tham khảo, vở ghi
 	- Phòng máy
 III. Tiến trình bài học:
 1. Bài mới:
Hôm trước các em đã học bài :Sắp xếp và lọc dữ liệu , để cũng cố kiến thức mình đã học hôm nay chúng ta sẽ thực hành để nắm kĩ hơn những gì đã học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1(5 phút): Ôn lại kiến thức cũ
- Hãy nêu cách thực hiện để sắp xếp dữ liệu.?.
- Trình tự các bước lọc dữ liệu? 
- Học sinh trả lời:
- B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.
 - B2: nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần).
B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng dữ liệu cần .Mở bảng chọn Data, trỏ vào lệnh Filter và nháy chọn AutoFilter trên bảng chọn.
 - B2: Chọn tiêu chuẩn để lọc trên hàng tiêu đề.
Hoạt động 2: Thực hành các bài tập trong SGK
Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu
Câu a>
- Yêu cầu học sinh đọc bài tập 1 a
- Gọi học sinh trả lời câu hỏi: các bước sắp xếp cột điểm môn vật lí theo thứ tự tăng dần?
- Gọi 1 học sinh lên bảng thao tác trên máy tính, học sinh còn lại quan sát và nhận xét
 - Yêu cầu tất cả học sinh thao tác lại trên máy
 - Các môn còn lại tương tự yêu cầu học sinh về nhà làm
 - Tương tự như cột điểm môn Vật Lý, yêu cầu học sinh thực hiện thao tác sắp xếp cột điểm trung bình theo thứ tự tăng dần
 - Quan sát học sinh thực hiện
 - Đặt câu hỏi kiểm tra: Sau khi sắp xếp điểm trung bình nào cao nhất?
Câu b>
 - Đặt câu hỏi: Các bước thực hiện thao tác lọc các bạn điểm 10 môn tin học?
 - Gọi 1 học sinh lên bảng thao tác
- Yêu cầu học sinh thao tác lại trên máy
- Quan sát HS thực hiện
Câu c>
- Yêu cầu học sinh đọc bài 1c
 - Đặt câu hỏi : Trong bảng tính không có cột điểm trung bình cả năm, nhưng đề bài yêu cầu lọc danh sách?
 - Yêu cầu học sinh thao tác trên máy: lọc 3 điểm cao nhất?
 - Tiếp tục thực hiện lọc 2 điểm thấp nhất
 - Sau khi lọc 2 điểm thấp nhất tại sao lại ra danh sách 3 bạn? Yêu cầu học sinh giải thích?
Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu:
Đọc bài tập
Học sinh trả lời:
 B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.
 - B2: nháy nút trên thanh
 công cụ để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần
- Theo dõi bạn thực hiện thao tác trên máy 
- Thực hiện thao tác lọc dữ liệu trên máy
- Thao tác trên máy
- Học sinh trả lời
Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu:
a> Kết quả sau khi sắp xếp môn Vật Lý:
- Điểm cao nhất:10 (Như Anh)
- Điểm trung bình cao nhất: 9.8
Học sinh trả lời
Bước 1: Chuẩn bị:
B1.1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
B1.2: Nháy vào Data \ Filter \ AutoFilter
Khi đó xuất hiện các mũi tên cạnh các tiêu đề cột. 
Bước 2: Lọc
Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột (Tin học), danh sách hiện ra, chọn điều kiện lọc:10
Khi đó xuất hiện danh sách đã lọc theo điều kiện. 
- Thao tác trên máy
b> Bạn điểm 10 môn Tin học: Phạm Như Anh>t câu hỏi: c lờiyao nhất?iện dầnếp cột đi
- Học sinh đọc bài
- Học sinh trả lời
- Chú ý
- Thực hiện thao tác
- Trả lời câu hỏi
- Chú ý nghe giảng
c> Danh sách 3 điểm trung bình cao nhất:
9.8
8.5
8.5
Bài tập 2: Sắp xếp và lọc dữ liệu
Câu b>
- Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2b.
- Yêu cầu học sinh thao tác trên máy
- Gọi học sinh lên bảng thao tác sắp xếp diện tích tăng dần, học sinh còn lại quan sát đối chiếu kết quả vừa thực hành
- Quan sát học sinh
- Yêu cầu học sinh thao tác sắp xếp cột dân số giảm dần, mật độ dân số giảm dần, tỉ lệ dân số thành thị tăng dần
- Quan sát kiểm tra học sinh thực hiện
Bài tập 2: Sắp xếp và lọc dữ liệu
- Đọc bài
- Thực hiện thao tác
-Thực hiện thao tác
Bài tập 2: Sắp xếp và lọc dữ liệu
b> Diện tích lớn nhất:
In-đô-nê-xi-a:1919
- Dân số nhỏ nhất:Bru-nây
- Mật độ dân số nhỏ nhất: Lào
- Tỉ lệ dân số thành thị lớn nhất: Xin-ga-po:100%
Câu c>
- Yêu cầu học sinh đọc bài 2c
- Yêu cầu học sinh thao tác trên máy :lọc 5 diện tích lớn nhất. 
- Gọi học sinh lên bảng thao tác lại ,học sinh còn lại quan sát đối chiếu kết quả vừa thực hành
- Yêu cầu học sinh thao tác lọc các nước có số dân là 3 nước ít nhất, các nước có mật độ dân số thuộc 3 mật độ cao nhất và quan sát học sinh thực hiện
- Đọc bài
- Thực hiện thao tác
c> SGK
IV. Cũng cố:( 5 phút)
 Đánh giá tiết thực hành của học sinh:
- Những điểm hạn chế cần khắc phục
- Những lưu ý trong khi thực hành
- Nêu những bài thực hành tốt
V. Bài tập về nhà( 1 phút)
 - Đọc trước bài tập 3 còn lại
 - Tiếp tục thực hành
 Giáo viên hướng dẫn 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 8 - Ai là người học giỏi (5).doc