Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Thanh Dương

I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Kiến thức:

 - Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.

 - Thực hiện được các tao tác biểu đồ đơn giản.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện thành thạo thao tác vẽ biểu đồ, các cách tính toán trong ô tính.

 3. Thái độ:

 -.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập

II. PHẦN CHUẨN BỊ

- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 968Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Thanh Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khối 7
GIÁO ÁN
Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THANH DƯƠNG
Tên bài: Bài TH 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA.
Ngày soạn: 30/03/2011
Ngày dạy: 31/03/2011
Tiết: 59
Tuần: 30
I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	1. Kiến thức:
	- Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.
	- Thực hiện được các tao tác biểu đồ đơn giản.
 2. Kĩ năng:
	- Thực hiện thành thạo thao tác vẽ biểu đồ, các cách tính toán trong ô tính.
 3. Thái độ:
	-.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập
II. PHẦN CHUẨN BỊ
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.
III. PHẦN QUY TRÌNH LÊN LỚP
Ổn định lớp
- Giữ trật tự.
- Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ
- Tạo biểu đồ minh họa như thế nào.
Tiến hành bài mới
- Hoạt động dạy - học bài mới:
Hoạt động giáo viên - học sinh
Nội dung
Bổ sung
-Giáo viên yêu cầu học sinh ghi bài.
-Học sinh ghi bài.
Thực hành bài tập 1 ở SGK
GV: Yêu cầu học sinh mở máy, khởi động chương trình bảng tính Excel, nhập dữ liệu vào trang tính như hình 113.
- Mở máy tính, khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính.
=SUM(B5,C5)
? Tính cột Tổng cộng ta làm ntn? 
- Thực hành theo yêu cầu của giáo viên.
- Trả lời.
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện tạo biểu đồ với khối dữ liệu A4:D9.
? Để có được dữ liệu như hình 114 ta làm như thế nào?
- Học sinh trả lời theo yêu cầu của giáo viên
GV: Yêu cầu HS xoá cột Nam trong bảng dữ liệu.
-Yêu cầu từng HS tạo biểu đồ với dữ liệukhối A4:A9 với các thông tin giải thích trên biểu đồ.
- Thực hiện thao tác xoá cột.
Bài TH 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA.
Bài tập 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ.
	a) Khởi động chương trình bảng tính Excell và nhập dữ liệu như sau:
	b) Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:D9.
	c) Thực hiện các thao tác cần thiết để có được bảng số liệu sau:
	d) Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9.
Củng cố
- Nêu gương học sinh thực hành tốt
- Nêu một số nhược điểm mà học sinh chưa thực hành được.
Dặn dò
- Thực hành lại các bài tập (Nếu có thể).
- Xem lại các cách tạo biểu đồ.
- chuẩn bị tiết thực hành tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Thanh Dương.doc