Giáo án Tin học 7 - Tiết 39 - Bài thực hành 7: In danh sách lớp em

BÀI THỰC HÀNH 7: IN DANH SÁCH LỚP EM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết cách xem trước khi in, điều chỉnh ngắt trang.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được việc xem trang tính trước khi in;

- Thực hiện được việc điều chỉnh dấu ngắt trang.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:

7A2:

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Em hãy thực hiện các bước xem trước khi in và điều chỉnh ngắt trang.

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Để củng cố lý thuyết ta vào nội dung bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 403Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 39 - Bài thực hành 7: In danh sách lớp em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/01/2018
Ngày dạy: 09/01/2018
Tuần 21
Tiết: 39 
BÀI THỰC HÀNH 7: IN DANH SÁCH LỚP EM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết cách xem trước khi in, điều chỉnh ngắt trang.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được việc xem trang tính trước khi in;
- Thực hiện được việc điều chỉnh dấu ngắt trang.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
Câu 1: Em hãy thực hiện các bước xem trước khi in và điều chỉnh ngắt trang.
3. Bài mới: 
* Hoạt động khởi động: Để củng cố lý thuyết ta vào nội dung bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (36’) Kiểm tra trang tính trước khi in.
+ GV: Thực hiện củng cố các kiến thức lý thuyết cho HS trước khi HS thực hành các thao tác.
+ GV: Ôn tập kiến thức cho HS các nội dung:
- Xem trước khi in.
- Điều chỉnh ngắt trang.
+ GV: Yêu cầu các HS lần lượt lên bảng thực hiện thao tác cho các bạn khác quan sát.
+ GV: Thực hiện củng cố thao tác.
+ GV: Đưa ra yêu cầu bài tập 1.
+ GV: Mở bài Bang diem lop em.
+ GV: Cho một HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em bên dưới, giúp đỡ các HS yếu trong thao tác.
+ GV: Sử dụng công cụ Print Preview để xem trang tính trước khi in. Quan sát sự thay đổi.
+ GV: Hướng dẫn HS nhận biết nút lệnh và cách sử dụng bảng chọn.
+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện thao tác mẫu.
+ GV: Cho các bạn khác nhận xét thao tác thực hiện của bạn mình.
+ GV: Sử dụng chuột di chuyển các thanh cuộn để xem các trang in.
+ GV: Hướng dẫn HS sử dụng một số lệnh khác trong chế độ xem trước khi in.
+ GV: Tìm hiểu chức năng của các nút lệnh khác trên dải lệnh View.
+ GV: Cho HS thực hiện sử dụng nút lệnh Zoom cho biết ý nghĩa của nút lệnh.
+ GV: Cho HS thực hiện sử dụng nút lệnh Zoom cho biết ý nghĩa của nút lệnh.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện tương tự như vậy với các nút lệnh khác.
+ GV: Sử dụng nút lệnh Page Break Preview để xem các dấu ngắt trang.
+ GV: Yêu cầu HS ghi nhận lại các khiếm khuyết về ngắt trang trên các trang in; liệt kê các hướng khắc phục những khiếm khuyết đó.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác khó.
+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của HS, hướng dẫn HS thực hành.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện lần lượt các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu các HS quan sát nhận xét bạn thực hiện.
+ GV: Củng cố thao tác thực hiện cho HS còn thiếu sót.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Ôn lại các kiến thực theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Củng cố lại các bước thực hiện đã được học.
- Sử dụng lệnh Page Layout trên dải lệnh View để xem trước khi in.
- Sử dụng lệnh Page Break Preview để xem các dấu ngắt trang.
+ HS: Quan sát thao tác của bạn, nhận xét và sửa sai.
+ HS: Chú ý sửa các thao tác sai.
+ HS: Đọc thông tin bài tập 1.
+ HS: Thao tác File à Open.
+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV, rèn luyện thao tác thực hiện.
+ HS: Nháy vào nút Print Preview và quan sát sự thay đổi.
+ HS: Quan sát và nhận biết để thực hiện.
+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác biểu diễn.
+ HS: Nhận xét các bước thực hiện sửa sai nếu có.
+ HS: Quan sát và nhận biết các trang tính trước khi in ra. 
+ HS: Thực hiện thao tác rút ra ý nghĩa của nút lệnh.
+ HS: Thao tác nháy chuột vào các nút lệnh và tìm hiểu chức năng của các nút lệnh đó.
+ HS: Thực hiện sử dụng nút lệnh và cho biết ý nghĩa dùng để phóng to/thu nhỏ trang tính.
+ HS: Thực hiện sử dụng nút lệnh và cho biết ý nghĩa dùng để phóng to/thu nhỏ trang tính.
+ HS: Thực hành sử dụng các nút lệnh và rút ra ý nghĩa của các nút lệnh sau khi thực hiện.
+ HS: Nháy chuột chọn nút lệnh Page Break Preview chỉ ra các dấu ngắt trang trên màn hình.
+ HS: Quan sát các khiếm khuyết về ngắt trang trên các trang in và tìm ra các hướng khác phục những khiếm khuyết đó.
+ HS: Chú ý quan sát ghi nhận và thực hiện lại các thao tác.
+ HS: Thực hiện theo trình tự và sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Lần lượt HS thực hiện các thao tác theo yêu cầu của GV.
+ HS: Nhận xét các thao tác thực hiện của bạn, bổ sung nếu có.
+ HS: Rèn luyện các thao tác các em còn thực hiện yếu.
+ HS: Chú ý lắng nghe, hiểu bài.
1. Bài tập 1.
* Thực hiện yêu cầu sau:
- Mở “Bang diem lop em”.
- Xem trước khi in.
- Xem các dấu ngắt trang.
- Điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp.
 4. Củng cố: (3’)
- Củng cố các thao tác trong bài thực hành.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn lại nội dung bài. Xem trước nội dung phần thực hành tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 21 tiet 39_12244877.doc