Giáo án Tin học 7 - Tiết 37 đến 46 - Trường THCS P Bình Định

Tuần: 20 Tiết: 37

Ngày soạn:06/01/2018

 Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 Biết cách sắp xếp dữ liệu dữ liệu trên trang tính.

 2. Kỹ năng:

 Luyện kỹ năng sắp xếp dữ liệu trên trang tính.

 3. Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức và làm việc hợp lý, khoa học.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK

- Tranh, bảng phụ, phòng máy vi tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, thước kẻ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tình hình lớp (1)

- Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Câu hỏi:

 * Đáp án:

3. Giảng bài mới:

 * Giới thiệu bài: (1)

 Trong bảng tính ta thấy các dữ liệu không theo một trật tự nào. Vậy để sắp xếp chúng theo một trật tự thì ta sẽ thực hiện thế nào, các em sẽ được tìm hiểu qua bài học hôm nay.

 

doc 26 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 432Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 37 đến 46 - Trường THCS P Bình Định", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ếp theò : 	(1’)
- Xem kĩ kiến thức về lọc dữ liệu và lọc các hàng có giá trị lớn nhất(hay nhỏ nhất).
	- Tìm hiểu trước bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
— — —»@@&??«— — —
Tuần: 21	Tiết: 39	
Ngày soạn:08/01/2018
 Bài thực hành số 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 Biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu.
 Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu	
	2. Kỹ năng: 
	Hình thành kỹ năng thành thạo thêm một số thao tác trong chương trình bảng tính như việc sắp xếp và lọc dữ liệu.
	3. Thái độ:
Nghiêm túc thực hành. Tích cực trong thực hành.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, Tranh, bảng phụ, phòng máy vi tính thực hành.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, thước kẻ, chuẩn bị bài thực hành
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tình hình lớp : (1’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi:
- Mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong bài thực hành 6
+ Thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu theo điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.
+ Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất.
* Đáp án:
- Thực hiện thao tác mở bảng tính.
+ Chọn ô trong cột điểm trung bình -> chọn nút lệnh 
+ Data -> Filter -> AutoFilter -> Top10 -> Xh hiện hộp thoại Top
+ Chọn Top -> Đánh số 3 -> OK 	
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài:	(1’)
 Để cũng cố kiến thức về sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu. Hôm nay ta đi vào bài thực hành số 8 : Ai là người học giỏi?
	* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
17'
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành bài tập 1
Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu
 -Phân tích yêu cầu bài tập 1
- Chú ý lắng nghe
- Yêu cầu học sinh mở bảng tính Bang diem lop em (đã được lưu trong bài thực hành 6)
Yêu cầu :
a. Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình.
- Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu
Bảng điểm trước khi sắp xếp:
b. Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn tin học.
- Trình bày các bước lọc dữ liệu
Bảng điểm trước khi lọc:
c. Hãy lọc các bạn có điểm trung bình cả năm là hai điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình là một điểm thấp nhất.
- Hướng dẫn lọc
- Thực hành
* Sắp xếp dữ liệu
-B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột ta cần sắp xếp dữ liệu.
B2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần) 
* Lọc dữ liệu
1. Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
2. Mở bảng chọn Data, trỏ vào lệnh Filter và nháy chọn AutoFilter trên bảng chọn hiện ra.
+ Nháy chuột vào nút trên hàng tiêu đề cột.
+ Danh sách hiện ra, Sau đó chọn dữ liệu cần lọc.
- Chú ý quan sát
- Ghi nhớ nội dung
a. Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình.
Ví dụ: sắp xếp theo thứ tự tăng dần cột Toán như sau:
-B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột C. 
-B2: Nháy nút trên thanh công cụ.
 Kết quả như sau:
b. Lọc như sau: 
+ Nháy chuột chọn một ô trong cột E. 
+ Mở bảng chọn 
 Data\Filter\AutoFilter.
+ Nháy chọn nút trong cột E sau đó kích chọn 10. Ta được kết quả sau:
c. Khi nháy mũi tên trên cột F rồi ta chọn lựa chọn (Top 10), sau đó chọn Top, chọn 2, OK. Ta có kết quả
25’
Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành bài tập 2
Bài tập 2: Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Lọc theo hàng có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
a. Mở bảng điểm các nước DNA đã được tạo và lưu trong bài thực hành 6 với dữ liệu các nước Đông Nam Á.
b. Hãy sắp xếp các nước theo:
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Mật độ dân số tăng dần học giảm dần
- dân số tăng dần hoặc giảm dần
- Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần
c) Sử dụng công cụ lọc
Hướng dẫn lọc dữ liệu
- Lọc ra 5 nước có diện tích lớn nhất
- Lọc ra ba nước có dân số ít nhất.
- Lọc ra ba nước có mật độ dân số cao nhất.
b. Sắp xếp các nước theo diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Tăng dần: nháy chuột chọn một ô trong cột C, sau đó nháy nút trên thanh công cụ.
 Kết quả như sau: 
 - Giảm dần: (tương tự) 
- Thực hành theo hướng dẫn.
5'
Hoạt động 2: Củng cố
- Có gì khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data-> sort .. trên bảng chọn. 
- Lắng nghe
- Phát biểu
	4. Dặn dohọc sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theò : 	(1’)
 Xem lại hai nội dung sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liệu để chuẩn bị cho tiết thực hành sau.
IV. RÚT KINH NGHIỆM,BỔ SUNG:
— — —»@@&??«— — —
Tuần: 21	Tiết: 40	
Ngày soạn:08/01/2018
Bài thực hành số 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI (tt) 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Lọc dữ liệu và lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) trên trang 
2. Kỹ năng:
 Biết lọc dữ liệu và lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) trên chương trình bảng tính Excel.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK
- Tranh, bảng phụ, phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, thước kẻ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tình hình lớp:(1’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: (5')
* Câu hỏi: 
1. Trình bày cách sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần
 * Đáp án: 
	 Để sắp xếp dữ liệu ta thực hiện các bước sau:
-B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột ta cần sắp xếp dữ liệu.
-B2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần 
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài:	(1’)
	Để cũng cố kiến thức về sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu. Hôm nay ta đi vào bài thực hành số 8 : Ai là người học giỏi?
	* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
32'
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành bài tập 3
Bài tập 3: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu
- Mở lại bảng tính bài tập 2
- Thực hành
- Nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu. Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. Các thao tác đó có thực hiện được không? Vì sao?
b. Chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa hai nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma. Nháy chọn ô C3 và thực hiện một số thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. Quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét.
c. Nếu chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa cột D và E. Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu tương tự như câu a. Cho nhận xét về kết quả nhận được.
* Sau cùng lưu bảng tính.
Nếu nháy một ô ngoài danh sách dữ liệu nhưng là ô sát với dữ liệu thì ta thực hiện được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu thành công. Nhưng nếu chọn ô ngoài khối các ô A1:A17 thì sẽ không thực hiện được.
b. Khi chèn thêm một hàng trống thì khi đó trang tính được coi là hai bảng dữ liệu khác nhau. Do vậy mà việc sắp xếp và lọc dữ liệu chỉ thực hiện được với bảng dữ liệu phía trên gồm 2 nước: từ Bru-nây đến Ma-lai-xi-a.
c. Tương tự khi chèn thêm cột thì bảng dữ liệu được chia thành hai bảng và khi thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu sẽ ngầm định tiến hành như hai bảng dữ liệu riêng biệt.
- Không thực hiện được vì không chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp
5'
Hoạt động 2: Củng cố
- Nhận xét tiết thực hành
- Trình bày thao tác lọc 3 hàng có giá trị lớn nhất 
- Lắng nghe
- Phát biểu
	4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1’)
- Xem kĩ kiến thức về lọc dữ liệu và lọc các hàng có giá trị lớn nhất(hay nhỏ nhất).
	- Tìm hiểu trước bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM,BỔ SUNG
— — —»@@&??«— — —
Tuần: 22	Tiết: 41	
Ngày soạn:15/01/2018
 Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
 I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
 Biết một số dạng biểu đồ thường dùng.	
	2. Kỹ năng: 
	 Luyện kỹ năng sử dụng biểu đồ, một số dạng biểu đồ thường dùng trên trang tính.
	3. Thái độ:
 Nghiêm túc, có ý thức và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, Tranh, bảng phụ, phòng máy vi tính 
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, thước kẻ, chuẩn bị bài mới
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tình hình lớp: (1’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi: 
- Cho bảng tính trên 
+ Lọc ra 3 năm nào có số học sinh giỏi nữ nhiều nhất
* Đáp án:
- Thực hiện thao tác mở bảng tính.
+ Data -> Filter -> AutoFilter -> Top10 -> Xh hiện hộp thoại Top
+ Chọn Bottom -> Đánh số 3 -> OK 	
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài:	(1’)
 Để dễ so sánh số liệu, dễ dự đốn xu thế tăng hay giảm của dữ liệu người ta trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
	* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
15'
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách minh họa bằng biểu đồ
1. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ
- Giới thiệu biểu đồ
- Chú ý lắng nghe
- Bình thường ta trình bày dữ liệu dạng bảng. Còn cách nữa là trình bày dưới dạng biểu đồ. Nó giúp ta dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu.
- Dựa vào bảng hãy thử trình bày dữ liệu dưới dạng đó.
- Chú ý lắng nghe.
- Dựa vào số liệu ta có thể trình bày dưới dạng bảng như sau:
- Minh hoạ số liệu bằng biểu đồ là cách minh hoạ trực quan, giúp em dễ quan sát, so sánh và dự đoán sự tăng giảm của số liệu
17’
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số dạng biểu đồ
2. Một số dạng biểu đồ
 Một vài dạng biểu đồ phổ biến nhất hiện nay là:
- Biểu đồ cột: 
- Biểu đồ đường gấp khúc: 
- Biểu đồ hình tròn: 
- Với chương trình bảng tính ta có thể tạo các biểu đồ có hình dạng khác nhau để biểu diễn dữ liệu.
Giới thiệu các dạng biểu đồ
- Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
- Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
- Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
- Chú ý lắng nghe
- Ghi nhớ nội dung kiến thức
5'
Hoạt động 3: Củng cố
Hệ thống lại kiến thức
Tiện ích của biểu đồ
Lắng nghe
Phát biểu
	4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: 	(1’)
 Xem tiếp nội dung còn lại của bài học.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
— — —»@@&??«— — —
Tuần: 22	Tiết: 42	
Ngày soạn:15/01/2018
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (tt) 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu;
 Biết cách thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra.
2. Kỹ năng:
 Luyện kỹ năng thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu và thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK
- Tranh, bảng phụ, phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, thước kẻ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tình hình lớp: (1’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: (5')
* Câu hỏi: 
1. Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì ?
 * Đáp án: 
Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là biểu diễn dữ liệu một cách trực quan, giúp ta dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu.
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài:	(1’)
	Sau khi biết được mục đích của việc tạo dữ liệu bằng biểu đồ và các kiểu biểu đồ thì cách tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu và thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra như thế nào. Việc đó sẽ được tìm hiểu qua tiết học hôm nay
	* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
22'
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo biểu đồ
3. Tạo biểu đồ
- Như các em đã tìm hiểu, biểu đồ giúp ta dễ so sánh dữ liệu trong bảng tính.
- Chú ý lắng nghe.
- Trong chương trình bảng tính, biểu đồ được tạo từ dữ liệu trên trang tính. Vậy hãy các bước tạo biểu đồ như thế nào?
- Giới thiệu các bước tạo biểu đồ.
- Yêu cầu HS nhắc lại các dạng bier đồ.
- Nhận xét: Có rất nhiều dạng biểu đồ. Vì vậy khi tạo một biểu đồ ta cần xác định mục đích tạo biể đồ.
- Để chọn dạng biểu đồ cần thực hiện các bước sau:
1. Chọn nhóm biểu đồ. 
 2. Chọn dạng biểu đồ trong nhóm
 3. Nháy Next để sang b2
- Khi tạo biểu đồ chương trình bảng tính sẽ ngầm định lấy tất cả vùng dữ liệu. Vì vậy ta cần xác định lại vùng dũ liệu
- Giới thiệu các xác định miền dữ liệu.
- Sau khi xác định miền dữ liệu, tiết theo ta cần ghi các chú thích như: tiêu đề biểu đồ, chú thích các cột, trục ngang, trục đứng,...
- Giới thiệu cách đặt các chú thích cho biểu đồ.
- Phát biểu
- Chú ý lắng nghe
- Trả lời: Biểu đồ cột, tròn, quạt.
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
- Quan sát hướng dẫn
- Thực hiện theo hướng dẫn các bước chọn dạng biểu đồ.
- Ghi nhớ nội dung kiến thức chính.
- Chú ý lắng nghe
- Chú ý quan sát, ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý, ghi nhớ nội dung chính.
- Ghi nhớ kiến thức
- B1: Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
- B2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ (lúc này hộp thoại xuất hiện).
- B3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi).
a. Chọn dạng biểu đồ: 
- Chọn nhóm biểu đồ. 
-Chọn dạng biểu đồ trong nhóm
- Nháy Next để sang b2
b. Xác định miền dữ liệu: 
- Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi, nều cần (ô Data Range)
- Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hoặc cột.
- Nháy nút Next để sang hộp thoại tiếp theo.
c. Các thông tin giải thích biểu đồ:
 - Trang Titles (tiêu đề): gồm các thao tác:
- Cho tiêu đề biểu đồ
- Cho chú giải trục ngang
- Cho chú giải trục đứng
- Nháy Next
- Yêu cầu HS lên đặt chú thích cho trục ngang, trục dọc
- Giới thiệu cách xác định vị trí đặt biểu đồ
- Khi tạo ra biểu đồ ngầm định bảng tính là sẽ chứa biểu đồ trên trang tính chứa dữ liệu. Tuy nhiên các em cũng có thể đặt biểu đồ trong trang tính mới bằng cách chọn As new sheet
- Thực hiện theo yêu cầu
- Chú ý lắng nghe
- Quan sát hướng dẫn
* Chú ý: Với các trang khác cũng tương tự
- Trang Axes: Hiển thị hay ẩn các trục.
- Trang Gridlines: Hiển thị hay ẩn các đường lưới;
- Trang Legend: Hiển thị hay ẩn chú thích; chọn các vị trí thích hợp cho chú thích.
d. Vị trí đặt biểu đồ: 
- Chọn vị trí lưu biểu đồ (As new sheet: trên trang tính mới; As object in: trên trang tính có dữ liệu)
-Nháy Finish để kết thúc.
10'
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chỉnh sửa biểu đồ
4. Chỉnh sửa biểu đồ
a. Thay đổi vị trí của biểu đồ: nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới.
b. Thay đổi dạng biểu đồ: nháy chọn biểu đồ, (lúc này thanh công cụ Chart xuất hiện), nháy chọn vào mũi tên ở mục Chart Type, sau đó chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
c. Xoá biểu đồ: ta nháy chuột trên biểu đồ rồi nhấn Delete.
d. Sao chép biểu đồ vào văn bản Word:
- Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.
- Mở văn bản Word và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ.
- Khi tạo biểu đồ không thể tránh khỏi phải chỉnh sửa. Để thay đổi vị trí ta thực hiện thế nào?
- Giới thiệu cách chỉnh sửa.
- Thay đổi vị trí biểu đồ
- Thay đổi dạng biểu đồ.
- Khi xoá biểu đồ ta thực hiện ra sao?
Chú ý nếu trang tính có nhiều biểu đồ cần chọn đúng biểu đồ cần xóa.
- Sao chép biểu đồ vào văn bản Word.
Tương tự sao chép dữ liệu trên trang tính.
- Chú ý lắng nghe
- Chú ý, ghi nhớ nội dung chính
- Chọn biểu đồ, nhấn Delete trên bàn phím
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Hệ thống lại nội dung tiết học.
- Cho bảng tính yêu cầu HS thực hiện tạo biểu đồ
- Lắng nghe
- Thực hiện
 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo : 	(1’)
- Xem kĩ kiến thức đã học, làm bài tập SGK, tìm hiểu trước bài bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM,BỔ SUNG:
Tuần: 23	Tiết: 43	
Ngày soạn:29/01/2018
Bài thực hành 9: TẠO BIỂU ĐỒ MINH HỌA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.
 Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng tạo biểu đồ từ dữ liệu có sẵn.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tình hình lớp: (1’)	
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi:
Trình bày các bước tạo biểu đồ.
* Đáp án:
Tạo biểu đồ gồm 4 bước
- Bước 1: Chọn dạng biểu đồ.
- Bước 2: Xác định miền dữ liệu.
- Bước 3: Ghi thông tin giải thích biểu đồ.
- Bước 4: Xác định vị trí đặt biểu đồ. 	
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài:	(1’)
 Để hiểu rõ hơn cách tạo biểu đồ cho trang tính tiết này ta sẽ thực hiện
	* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
20'
Hoạt động 1: Hướng dẫn lập trang tính và tạo biểu đồ
Bài 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ
- Yêu cầu HS đọc đề bài tập 1/SGK Tr 89.
- Phân tích yêu cầu đề bài, nêu yê cầu.
- Đọc đề
- Lắng nghe
Nhập dữ liệu vào trang tính như hình sau
* Yêu cầu :
a. Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:D9.
Sau cùng lưu bảng tính.
Các bước tiến hành:
- B1: Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
- B2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ (lúc này hộp thoại xuất hiện).
- B3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng.
b. Thực hiện thao tác cần thiết để có trang tính như hình 114 sau:
c. Tạo biểu đồ trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9
- Giới thiệu các bước tạo biểu đồ như câu a.
- Nhận xét, nhắc HS tích cực thực hành.
- Khởi động chương trình bảng tính.
- Nhập dữ liệu như hình vẽ.
- Đọc yêu cầu của bài.
- Thực hành theo hướng dẫn.
b. Các bước:
- Tiến hành xoá cột B: chọn cột B rồi nhấn Edit\Delete.
c. Tạo biểu đồ:
a. Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:D9 như sau:
12’
Hoạt động 2: Hướng dẫn tạo và thay đổi dạng biểu đồ
Bài 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ
a. Tạo mới một biểu đồ đường gấp khúc trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9
b) Để thay đổi dạng biểu đồ ta thực hiện:
- Chọn biểu đồ cần thay đổi.
- Chon Chart Type trên thanh công cụ Chart.
- Chọn lại biểu đồ đường.
- Tiến hành lưu bảng tính.
a. Ta thực hiện các bước sau: Khi vẽ biểu đồ thì ta chọn Line trong bảng chọn Chart Type ở màn hình đầu tiên và chọn As new sheet ở màn hình tiếp theo ta được biểu đồ:
- Lưu: Chọn File\Save
5'
Hoạt động 3: Củng cố
Kiểm tra kết quả 
Nhận xét tiết thực hành.
- Lắng nghe
	4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: 	(1’)
 Xem tiếp nội dung còn lại của bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
— — —»@@&??«— — —
Tuần: 23	Tiết: 44	
Ngày soạn:29/01/2018
Bài thực hành 9: TẠO BIỂU ĐỒ MINH HỌA (tt) 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Tiếp tục nhập các công thức và hàm vào ô tính, thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng tạo biểu đồ từ dữ liệu có sẵn.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tình hình lớp: (1’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 * Câu hỏi: 
 * Đáp án: 
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài:	(1’)
	 Để hiểu rõ hơn cách tạo biểu đồ cho trang tính tiết này ta sẽ thực hiện
	* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
22'
Hoạt động 1: Hướng dẫn tạo và thay đổi dạng biểu đồ
Bài 2: Tạo và thay đổi 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 3746_12257595.doc