Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Tiết 10: Luyện gõ phím nhanh bằng typing test (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết ý nghĩa của phần mềm.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được thao tác khởi động/thoát khỏi phần mềm, mở được các bài chơi.

- Rèn luyện gõ phím nhanh, chính xác.

3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tinh thần trách nhiệm, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

 

doc 9 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 504Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Tiết 10: Luyện gõ phím nhanh bằng typing test (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/09/2015
Ngày dạy: 22/09/2015
Tuần: 5
Tiết: 10
 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết ý nghĩa của phần mềm.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được thao tác khởi động/thoát khỏi phần mềm, mở được các bài chơi.
- Rèn luyện gõ phím nhanh, chính xác.
3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tinh thần trách nhiệm, yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
	Thông qua bài học.
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (40’) Tìm hiểu trò chơi ABC (bảng chữ cái).
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách khởi động phần mềm.
+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ GV: Giới thiệu cho HS về trò chơi ABC (bảng chữ cái).
+ GV: Yêu cầu HS cho biết ý nghĩa của khu vực dưới màn hình trò chơi thông báo hiển thị điều gì?
+ GV: Giới thiệu cho các em các nút để kết thúc.
+ GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện trò chơi.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ GV: Nhận xét các thao tác thực hiện của các em, chú ý sữa các thao tác sai cho các em.
+ GV: Cho HS tự thực hiện trò chơi theo cá nhân.
+ GV: Làm lại các thao tác mẫu trò chơi cho HS yếu, chưa nắm bắt được trò chơi quan sát nhận biết.
+ GV: Yêu cầu HS rút ra cách thực hiện trò chơi.
+ GV: Quan sát hướng dẫn trò chơi cho các em chưa nắm bắt được nội dung cách chơi.
+ GV: Cho HS thực hiện trò chơi trong vòng 15’, yêu cầu HS thực hiện đúng và đủ các chữ cái.
+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã luyện tập trong 15’ vừa qua.
+ GV: Nhận xét các bước thực hiện của các em.
+ GV: Hướng dẫn chỉ ra các lỗi các em cần khắc phục.
+ GV: Yêu cầu các HS tự thực hiện sửa các thao tác sai theo cá nhân.
+ GV: Lấy một HS thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung các thao tác sai mà bạn mắc phải.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.
+ GV: Tổ chức trò chơi thi đua.
+ GV: Chia các dãy với số lượng HS bằng nhau.
+ GV: Yêu cầu các em thực hiện trò chơi.
+ GV: Đội chiến thắng có tổng thời gian thực hiện trò chơi thấp nhất.
+ GV: Cho các nhóm thực hiện trò chơi trong vòng 10’.
+ GV: Quan sát các nhóm thực hiện trò chơi.
+ GV: Ghi kết quả đạt được của các nhóm sau khi hết thời gian.
+ GV: Công bố kết quả của nhóm giành chiến thắng.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Nhắc lại các bước thực hiện khỏi động phần mềm.
+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét thao tác thực hiện của bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát các hướng dẫn của GV đưa ra.
+ HS: Màn hình bên dưới trò chơi:
- Score: Điểm số của em;
- Time: Thời gian đã chơi.
+ HS: Quan sát và nhận biết các nút lệnh trên màn hình.
+ HS: Quan sát các thao tác và thực hiện theo.
+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét thao tác của bạn mình.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, tự chỉnh sửa các thao tác sai, chưa tốt của bản thân.
+ HS: Thực hiện trò chơi theo các bước GV đã hướng dẫn.
+ HS: Tập trung chú ý quan sát theo dõi thao tác của GV thực hiện à nhận biết cách chơi.
+ HS: Một dãy chữ cái xuất hiện theo thứ tự trong một vòng tròn. Xuất phát từ vị trí ban đầu, cần phải gõ chính xác các chữ cái có trong vòng tròn theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng.
+ HS: Thực hiện các thao tác với trò chơi theo yêu đúng yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn giám sát của GV.
+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét các thao tác của bạn mình thực hiện.
+ HS: Tập trung lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Quan sát nhận biết và khắc phục lỗi mắc phải.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn để bạn sửa chữa, khắc phục.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Thực hiện trò chơi thi đua.
+ HS: Các bạn tốt kèm cặp các bạn yếu hơn.
+ HS: Thực hiện trò chơi với tinh thần đoàn kết, đồng đội.
+ HS: Cố gắng thực hiện nhanh và chính xác.
+ HS: Thực hiện theo đúng luật chơi của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thông báo kết quả thực hiện được của các em.
+ HS: Tuyên dương các bạn tốt, động viên các bạn yếu hơn.
+ HS: Ghi nhớ các bước thực hiện.
4. Trò chơi ABC (bảng chữ cái):
- Tìm hiểu trò chơi ABC.
- Giới thiệu cách vào trò chơi ABC.
- Giới thiệu cách chơi.
4. Củng cố: (3’) 
- Các bước thực hiện trò chơi ABC (bảng chữ cái). 
5. Dặn dò: (1’) 
- Ôn lại các thao tác thực hiện. Xem trước trò chơi Clouds (đám mây).
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 20/09/2014
Ngày dạy: 22/09/2014
Tuần: 6
Tiết: 12
 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết ý nghĩa của phần mềm.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được thao tác khởi động/thoát khỏi phần mềm, mở được các bài chơi.
- Rèn luyện gõ phím nhanh, chính xác.
3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tinh thần trách nhiệm, yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: 
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
	Thông qua bài học.
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu trò chơi Clouds (đám mây).
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách khởi động phần mềm.
+ GV: Giới thiệu cho HS về trò chơi Clouds (đám mây).
+ GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện trò chơi.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ GV: Nhận xét các thao tác thực hiện của các em, chú ý sữa các thao tác sai cho các em.
+ GV: Cho HS tự thực hiện trò chơi theo cá nhân.
+ GV: Yêu cầu HS rút ra màn hình của trò chơi như thế nào.
+ GV: Em hãy cho biết dưới các đám mây có gì đặc biệt.
+ GV: Nhiệm vụ của các em trong trò chơi này là gì.
+ GV: Làm thế nào để em biết mình cần gõ đúng chữ ở đám mây nào trong nhiều đám mây.
+ GV: Nếu gõ đúng chữ ở đám mây đó, đám mây sẽ như thế nào?
+ GV: Làm thế nào để chuyển sang đám mây tiếp theo?
+ GV: Nếu muốn quay lại đám mây đã đi qua thì em thực hiện như thế nào?
+ GV: Em được phép bỏ qua bao nhiêu đám mây không kịp gõ từ trong đám mây đó.
+ GV: Làm lại các thao tác mẫu trò chơi cho HS yếu, chưa nắm bắt được trò chơi quan sát nhận biết.
+ GV: Yêu cầu HS cho biết ý nghĩa của khu vực dưới màn hình trò chơi thông báo hiển thị điều gì?
+ GV: Giới thiệu cho các em các nút để kết thúc.
+ GV: Cho HS thực hiện trò chơi trong vòng 15’, yêu cầu HS thực hiện đúng và đủ các từ.
+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã luyện tập trong 15’ vừa qua.
+ GV: Nhận xét các bước thực hiện của các em.
+ GV: Hướng dẫn chỉ ra các lỗi các em cần khắc phục.
+ GV: Yêu cầu các HS tự thực hiện sửa các thao tác sai theo cá nhân.
+ GV: Lấy một HS thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung các thao tác sai mà bạn mắc phải.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.
+ GV: Hướng dẫn trò chơi cho các em chưa nắm bắt được cách chơi.
+ HS: Nhắc lại các bước thực hiện khỏi động phần mềm.
+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát các hướng dẫn của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện trò chơi theo các bước GV đã hướng dẫn.
+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét thao tác của bạn mình.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, tự chỉnh sửa các thao tác sai, chưa tốt của bản thân.
+ HS: Tự thực hiện trò chơi theo sự hướng dẫn của GV
+ HS: Trên màn hình sẽ xuất hiện các đám mây và chúng chuyển động từ phải sang trái màn hình.
+ HS: Dưới các đám mây có thể có cụm chữ hoặc không.
+ HS: Gõ đúng các chữ dưới các đám mây đó.
+ HS: Một đám mây được đóng khung cho em biết em cần phải gõ chữ ở đám mây đó.
+ HS: Neues gõ đúng đám mây sẽ biến mất.
+ HS: Dùng phím Space hoặc Enter để chuyển sang đám mây tiếp theo.
+ HS: Nhấn phím Backspace để quay lại đám mây đã đi qua.
+ HS: Em chỉ được phép bỏ qua nhiều nhất là sáu từ không kịp gõ.
+ HS: Quan sát các thao tác và thực hiện theo.
+ HS: Màn hình bên dưới trò chơi:
- Score: Điểm số của em;
- Missed: Số đám mây đã bị bỏ qua.
+ HS: Quan sát và nhận biết các nút lệnh trên màn hình.
+ HS: Thực hiện các thao tác với trò chơi theo yêu đúng yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn giám sát của GV.
+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét các thao tác của bạn mình thực hiện.
+ HS: Tập trung lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Quan sát nhận biết và khắc phục lỗi mắc phải.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn để bạn sửa chữa, khắc phục.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Cố gắng rèn luyện các thao tác cho đúng.
5. Trò chơi Clouds (đám mây):
(Đọc SGK trang 100)
4. Củng cố - dặn dò: 
- Các bước thực hiện trò chơi Clouds (đám mây). 
- Xem trước trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh).
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 20/09/2014
Ngày dạy: 22/09/2014
Tuần: 6
Tiết: 13
 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết ý nghĩa của phần mềm.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được thao tác khởi động/thoát khỏi phần mềm, mở được các bài chơi.
- Rèn luyện gõ phím nhanh, chính xác.
3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tinh thần trách nhiệm, yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: 
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
	Thông qua bài học.
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu trò chơi ABC (bảng chữ cái).
+ GV: Cho HS ôn lại các trò chơi các em đã thực hiện.
+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra về các trò chơi.
+ GV: Kiểm tra khả năng thực hành của các em.
+ GV: Củng cố lại các thao tác các em thực hiện còn yếu chưa tốt.
+ GV: Giới thiệu cho HS về trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh).
+ GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện trò chơi.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ GV: Nhận xét các thao tác thực hiện của các em, chú ý sửapi các thao tác sai cho các em.
+ GV: Cho HS tự thực hiện trò chơi theo cá nhân.
+ GV: Yêu cầu HS rút ra màn hình của trò chơi như thế nào.
+ GV: Em hãy cho biết dưới các đám mây có gì đặc biệt.
+ GV: Nhiệm vụ của các em trong trò chơi này là gì.
+ GV: Làm thế nào để em biết mình cần gõ đúng chữ ở đám mây nào trong nhiều đám mây.
+ GV: Nếu gõ đúng chữ ở đám mây đó, đám mây sẽ như thế nào?
+ GV: Làm thế nào để chuyển sang đám mây tiếp theo?
+ GV: Nếu muốn quay lại đám mây đã đi qua thì em thực hiện như thế nào?
+ GV: Em được phép bỏ qua bao nhiêu đám mây không kịp gõ từ trong đám mây đó.
+ GV: Làm lại các thao tác mẫu trò chơi cho HS yếu, chưa nắm bắt được trò chơi quan sát nhận biết.
+ GV: Yêu cầu HS cho biết ý nghĩa của khu vực dưới màn hình trò chơi thông báo hiển thị điều gì?
+ GV: Giới thiệu cho các em các nút để kết thúc.
+ GV: Cho HS thực hiện trò chơi trong vòng 15’, yêu cầu HS thực hiện đúng và đủ các từ.
+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã luyện tập trong 15’ vừa qua.
+ GV: Nhận xét các bước thực hiện của các em.
+ GV: Hướng dẫn chỉ ra các lỗi các em cần khắc phục.
+ GV: Yêu cầu các HS tự thực hiện sửa các thao tác sai theo cá nhân.
+ GV: Lấy một HS thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung các thao tác sai mà bạn mắc phải.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.
+ GV: Hướng dẫn trò chơi cho các em chưa nắm bắt được cách chơi.
+ HS: Nhắc lại các bước thực hiện khỏi động phần mềm.
+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét thao tác thực hiện của bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát các hướng dẫn của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện trò chơi theo các bước GV đã hướng dẫn.
+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét thao tác của bạn mình.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, tự chỉnh sửa các thao tác sai, chưa tốt của bản thân.
+ HS: Tự thực hiện trò chơi theo sự hướng dẫn của GV
+ HS: Có một khung hình chữ U chỉ cho phép chứa được sáu thanh chữ. Các thanh chữ sẽ lần lượt xuất hiện ở trên khung và trôi dần vào khung.
+ HS: Dưới các đám mây có thể có cụm chữ hoặc không.
+ HS: Gõ đúng các chữ dưới các đám mây đó.
+ HS: Một đám mây được đóng khung cho em biết em cần phải gõ chữ ở đám mây đó.
+ HS: Neues gõ đúng đám mây sẽ biến mất.
+ HS: Dùng phím Space hoặc Enter để chuyển sang đám mây tiếp theo.
+ HS: Nhấn phím Backspace để quay lại đám mây đã đi qua.
+ HS: Em chỉ được phép bỏ qua nhiều nhất là sáu từ không kịp gõ.
+ HS: Quan sát các thao tác và thực hiện theo.
+ HS: Màn hình bên dưới trò chơi:
- Score: Điểm số của em;
- Missed: Số đám mây đã bị bỏ qua.
+ HS: Quan sát và nhận biết các nút lệnh trên màn hình.
+ HS: Thực hiện các thao tác với trò chơi theo yêu đúng yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn giám sát của GV.
+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét các thao tác của bạn mình thực hiện.
+ HS: Tập trung lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Quan sát nhận biết và khắc phục lỗi mắc phải.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn để bạn sửa chữa, khắc phục.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Cố gắng rèn luyện các thao tác cho đúng.
4. Trò chơi ABC (bảng chữ cái):
(Đọc SGK trang 99)
4. Củng cố - dặn dò: 
- Các bước thực hiện trò chơi ABC (bảng chữ cái). 
- Xem trước trò chơi Clouds (đám mây).
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 20/09/2014
Ngày dạy: 22/09/2014
Tuần: 6
Tiết: 12
 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết ý nghĩa của phần mềm.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được thao tác khởi động/thoát khỏi phần mềm, mở được các bài chơi.
- Rèn luyện gõ phím nhanh, chính xác.
3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tinh thần trách nhiệm, yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: 
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: 
	Thông qua bài học.
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu trò chơi Clouds (đám mây).
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách khởi động phần mềm.
+ GV: Giới thiệu cho HS về trò chơi Clouds (đám mây).
+ GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện trò chơi.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện thao tác.
+ GV: Nhận xét các thao tác thực hiện của các em, chú ý sữa các thao tác sai cho các em.
+ GV: Cho HS tự thực hiện trò chơi theo cá nhân.
+ GV: Yêu cầu HS rút ra màn hình của trò chơi như thế nào.
+ GV: Em hãy cho biết dưới các đám mây có gì đặc biệt.
+ GV: Nhiệm vụ của các em trong trò chơi này là gì.
+ GV: Làm thế nào để em biết mình cần gõ đúng chữ ở đám mây nào trong nhiều đám mây.
+ GV: Nếu gõ đúng chữ ở đám mây đó, đám mây sẽ như thế nào?
+ GV: Làm thế nào để chuyển sang đám mây tiếp theo?
+ GV: Nếu muốn quay lại đám mây đã đi qua thì em thực hiện như thế nào?
+ GV: Em được phép bỏ qua bao nhiêu đám mây không kịp gõ từ trong đám mây đó.
+ GV: Làm lại các thao tác mẫu trò chơi cho HS yếu, chưa nắm bắt được trò chơi quan sát nhận biết.
+ GV: Yêu cầu HS cho biết ý nghĩa của khu vực dưới màn hình trò chơi thông báo hiển thị điều gì?
+ GV: Giới thiệu cho các em các nút để kết thúc.
+ GV: Cho HS thực hiện trò chơi trong vòng 15’, yêu cầu HS thực hiện đúng và đủ các từ.
+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã luyện tập trong 15’ vừa qua.
+ GV: Nhận xét các bước thực hiện của các em.
+ GV: Hướng dẫn chỉ ra các lỗi các em cần khắc phục.
+ GV: Yêu cầu các HS tự thực hiện sửa các thao tác sai theo cá nhân.
+ GV: Lấy một HS thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung các thao tác sai mà bạn mắc phải.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.
+ GV: Hướng dẫn trò chơi cho các em chưa nắm bắt được cách chơi.
+ HS: Nhắc lại các bước thực hiện khỏi động phần mềm.
+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát các hướng dẫn của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện trò chơi theo các bước GV đã hướng dẫn.
+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét thao tác của bạn mình.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, tự chỉnh sửa các thao tác sai, chưa tốt của bản thân.
+ HS: Tự thực hiện trò chơi theo sự hướng dẫn của GV
+ HS: Trên màn hình sẽ xuất hiện các đám mây và chúng chuyển động từ phải sang trái màn hình.
+ HS: Dưới các đám mây có thể có cụm chữ hoặc không.
+ HS: Gõ đúng các chữ dưới các đám mây đó.
+ HS: Một đám mây được đóng khung cho em biết em cần phải gõ chữ ở đám mây đó.
+ HS: Neues gõ đúng đám mây sẽ biến mất.
+ HS: Dùng phím Space hoặc Enter để chuyển sang đám mây tiếp theo.
+ HS: Nhấn phím Backspace để quay lại đám mây đã đi qua.
+ HS: Em chỉ được phép bỏ qua nhiều nhất là sáu từ không kịp gõ.
+ HS: Quan sát các thao tác và thực hiện theo.
+ HS: Màn hình bên dưới trò chơi:
- Score: Điểm số của em;
- Missed: Số đám mây đã bị bỏ qua.
+ HS: Quan sát và nhận biết các nút lệnh trên màn hình.
+ HS: Thực hiện các thao tác với trò chơi theo yêu đúng yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn giám sát của GV.
+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét các thao tác của bạn mình thực hiện.
+ HS: Tập trung lắng nghe, ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Quan sát nhận biết và khắc phục lỗi mắc phải.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn để bạn sửa chữa, khắc phục.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Cố gắng rèn luyện các thao tác cho đúng.
5. Trò chơi Clouds (đám mây):
(Đọc SGK trang 100)
4. Củng cố - dặn dò: 
- Các bước thực hiện trò chơi Clouds (đám mây). 
- Xem trước trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh).
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan_5_tiet_10_tin_7_2015_2016.doc