Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành.

 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của tiết thực hành trong môn tin học.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết vận các kiến thức đã được học trong bài 9 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.

 - Học sinh hiểu hơn các bước thực hiện trong quá trình tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu qua tiết thực hành với các bài tập.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu theo các yêu cầu.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu theo các yêu cầu.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 901Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 29- Tiết 56
 Ngày dạy: 19/03/2014
 Bài thực hành 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành.
 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của tiết thực hành trong môn tin học.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết vận các kiến thức đã được học trong bài 9 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.
 - Học sinh hiểu hơn các bước thực hiện trong quá trình tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu qua tiết thực hành với các bài tập. 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu theo các yêu cầu.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu theo các yêu cầu.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài tập 1 và bài tập 2. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. 
 Lòng trong tiết thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Mục đích, yêu cầu: (3’)
Gv: Yêu cầu học sinh nêu mục đích, yêu cầu của bài thực hành.
Hs: Nêu và nắm được mục đích, yêu cầu của bài thực hành.
Hoạt động 2: Nội dung:
Thực hành bài tập 1 (16’)
Gv: Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước thực hiện việc tạo biểu đồ.
Hs: Nhắc lại kiến thức cũ.
Gv: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập 1. Hướng dẫn hướng thực hiện bài tập.
Hs: Nhận yêu cầu bài tập của giáo viên và thực hành.
Gv: Hướng dẫn sơ bộ học sinh cách thực hiện bài.
Hs: Nghe chỉ dẫn và làm bài.
Gv: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. Trả lời và giải thích các câu hỏi học sinh đưa ra.
Thực hành làm bài tập 2. (16’)
Gv: Giới thiệu bài tập 2 trang 89-90 SGK và ra yêu cầu của bài.
Hs: Nhận đề bài, nghe hướng dẫn và làm bài thực hành.
Gv: Hướng dẫn học sinh cách làm bài.
Hs: Nghe chỉ dẫn của giáo viên và thực hành. 
Gv: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. Trả lời và giải thích các câu hỏi học sinh đưa ra.
1. Mục đích, yêu cầu:
- Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.
2. Nội dung thực hành:
1. Bài tập 1
 a) Nhập dữ liệu
 b) Tạo biểu đồ với dữ liệu khối A:D9
 c) Thực hiện các thao tác để có trang tính như hình 114
 d) Tạo biểu đồ với dữ liệu khối A4:C9
2. Bài tập 2
a) Tạo biểu đồ đường gấp khúc với dữ liệu khối A 4:C9
b) Thay đổi dạng biểu đồ
c) Thay đổi dạng biểu đồ
d) Xoá cột
e) Tạo biểu đồ hình tròn
g) Lưu bảng tính
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 3 của bài thực hành để chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành.
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™----------	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông.doc