Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết hộp tên, khối, thanh công thức;

 - Hiểu vai trò thanh công thức;

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân biệt các thành phần chính trên trang tính.

3. Thái độ: Học tập chủ động, tích cực tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 06/09/2015
Ngày dạy: 08/09/2015
Tuần: 3
Tiết: 5
 BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Biết hộp tên, khối, thanh công thức;
	- Hiểu vai trò thanh công thức;
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân biệt các thành phần chính trên trang tính.
3. Thái độ: Học tập chủ động, tích cực tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	Câu 1: Cách khởi động Microsoft Excel, nhập dữ liệu vào trang tính theo yêu cầu?
	Câu 2: Trình bày điểm giống và khác nhau giữa Microsoft Excel và Microsoft Word?
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (17’) Tìm hiểu bảng tính.
+ GV: Cho HS thực hiện đọc và tìm hiểu nội dung 1 SGK.
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu về bảng tính và tranh tính.
+ GV: Thao tác mở các bảng tính khác nhau và chọn các trang tính cho HS quan sát. 
+ GV: Một bảng tính có bao nhiêu trang tính?
+ GV: Thực hiện cho HS quan sát.
+ GV: Khi mở một bảng tính mới thường gồm mấy trang tính?
+ GV: Các trang tính được phân biệt với nhau như thế nào?
+ GV: Hướng dẫn HS quan sát trang tính đang kích hoạt.
+ GV: Em có nhận xét gì về trang tính đang được kích hoạt?
+ GV: Thực hiện thao tác kích hoạt trang tính yêu cầu HS rút ra nhận xét về cách kích hoạt trang tính.
+ GV: Làm mẫu thao tác thực hiện.
+ GV: Yêu cầu HS thực hành kích hoạt trang tính theo từng cá nhân.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại nội dung đã được tìm hiểu.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Đọc và tìm hiểu trong SGK.
+ HS: Chú ý quan sát màn hình làm việc và nhận xét theo yêu cầu.
+ HS: Quan sát các ví dụ của GV đưa ra chú ý và cho nhận xét.
+ HS: Một bảng tính có thể có nhiều trang tính.
+ HS: Quan sát và nhận biết.
+ HS: Bảng tính thường chỉ gồm 3 trang tính.
+ HS: Phân biệt bằng tên trên các nhãn ở phía dưới màn hình.
+ HS: Là trang tính đang được hiển thị trên màn hình, có nhãn trang màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm.
+ HS: Để kích hoạt một trang tính, em cần nháy chuột vào nhãn trang tương ứng.
+ HS: Quan sát ghi nhớ thao tác.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn và yêu cầu của GV.
+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Ghi bài vào vở.
1. Bảng tính:
- Một bảng tính gồm nhiều trang tính.
- Trang tính được kích hoạt là trang tính được hiển thị trên màn hình, có nhãn màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm.
Hoạt động 2: (17’) Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS đọc phần 2.
+ GV: Ôn lại nội dung kiến thức bài trước về màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Hãy nêu một số thành phần chính của trang tính mà em đã biết?
+ GV: Minh họa và chỉ ra cho các em nhận biết và nhớ lại kiến thức cũ đã được học.
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu các thành phần khác trên trang tính.
+ GV: Giới thiệu một số thành phần khác của trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, tìm hiểu các thành phần khác của trang tính như:
- Hộp tên;
- Khối;
- Thanh công thức.
+ GV: Quan sát các nhóm thảo luận, hướng dẫn và giải thích cho các nhóm khi có yêu cầu.
+ GV: Các nhóm khác lắng nghe và bổ xung, sửa chữa thiểu sót cho các nhóm khác.
+ GV: Nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm.
+ GV: Hướng dẫn các em trên màn hình trang tính để các em quan sát và nhận biết theo cá nhân.
+ GV: Yêu cầu một số HS chỉ ra các thành phần có trên trang tính.
+ GV: Lưu ý thanh công thức.
+ GV: Đưa ra ví dụ về thanh công thức để các em hiểu.
+ GV: Nhận xét, chốt nội dung.
+ HS: Đọc và tìm hiểu trong SGK.
+ HS: Trình bài các nội dung bài cũ theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Thành phần chính của trang tính:
- Các hàng.
- Các cột.
- Các ô tính.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, quan sát và nhận biết.
+ HS: Học sinh chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Thực hiện thảo luận theo nhóm, quan sát màn hình và tìm hiểu các nội dung theo yêu cầu.
- Hộp tên: Là ô ở góc trên, bên trái trang tính.
- Khối: Là một nhóm các ô liền nhau tạo thnh hình chữ nhật.
- Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô đang được chọn.
+ HS: Các nhóm khác quan sát, lắng nghe và bổ sung cho nhóm bạn.
+ HS: Tập trung, chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Tập trung quan sát và nhận biết các thành phần khác có trên trang tính.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện theo yêu cầu.
+ HS: Tập trung lắng nghe.
+ HS: Quan sát kết quả và cho nhận xét.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.
2. Các thành phần chính trên trang tính:
Gồm:
- Hàng
- Cột
- Ô tính
- Hộp tên:
- Khối.
- Thanh công thức.
4. Củng cố: (4’)
	- Các thành phần chính của trang tính.
5. Dặn dò: (1’)
- Xem phần tiếp theo của bài học. Học bài kết hợp SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan_3_tiet_5_tin_7_2015_2016.doc