Giáo án môn Tin học khối 6 - Tiết 32: Ôn tập

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 Ôn lại nội dung chính của học kì I

 2. Kỹ năng:

 Nhớ lại kiến thức đã học.

 3. Thái độ:

 Nghiêm túc có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, nội dung ôn tập

- Tranh, phòng máy vi tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, thước kẻ, viết ghi

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Tổ chức lớp: (1)

- Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Câu hỏi: (Kiểm tra trong quá trình ôn tập)

 * Đáp án:

3. Dạy bài mới

 * Giới thiệu bài mới: (1)

Như vậy ta đã tìm hiểu về nội dung chương trình bảng tính, cách sử dụng công thức, và hàm trong chương trình bảng tính. Hôm nay ta vào tiết ôn tập củng cố lại những nội dung chính đã học.

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 509Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 - Tiết 32: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16 	Ngày soạn: 3/12/2015
Tiết: 32	Ngày dạy: 4/12/2015
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
	Ôn lại nội dung chính của học kì I
	2. Kỹ năng: 
	Nhớ lại kiến thức đã học.
	3. Thái độ:
	Nghiêm túc có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, nội dung ôn tập
- Tranh, phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, thước kẻ, viết ghi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: 
* Câu hỏi: (Kiểm tra trong quá trình ôn tập)
 * Đáp án: 
3. Dạy bài mới
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
Như vậy ta đã tìm hiểu về nội dung chương trình bảng tính, cách sử dụng công thức, và hàm trong chương trình bảng tính. Hôm nay ta vào tiết ôn tập củng cố lại những nội dung chính đã học.
	* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
15’
Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập lý thuyết
1. Lý thuyết
- Khái niệm chương trình bảng tính.
- Chức năng chung của chương trình bảng tính.
- Cấu trúc của một bảng tính điện tử. ( SGK/5)
- Giáo viên đưa ra các chủ đề kiến thức cơ bảng trong chương trình bảng tính, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và trình bày.
- Giới thiệu các khái niệm trong chương trình bảng tính
- Thảo luận nhóm.
- Ghi chép vào vở.
- Từng nhóm trình bày
- Lắng nghe, ghi bài
20’
- Yêu cầu học sinh trình bày từng thao tác và các chức năng định dạng của chương trình bảng tính.
- Yêu cầu HS trình bày cách sử dụng công thức tính trong chương trình bảng tính. Nêu lên ưu điểm của việc sử dụng địa chỉ trong công thức .
- Giới thiệu hàm trong chương trình bảng tính.
- Yêu cầu HS trình bày cách nhập hàm vào ô tính và giới thiệu hàm tính tổng, trung bình cộng, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- Nhận xét tóm tắt nội dung lý thuyết
- Thảo luận nhóm.
- Từng nhóm lần lượt trình bày.
- Trình bày cách nhập công thức vào trang tính.
- Nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ trong công thức.
- Lắng nghe
- Thảo luận nhóm.
- Từng nhóm lần lượt trình bày các hàm.
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
- Thao tác và các chức năng định dạng của chương trình bảng tính.
- Thực hiện tính toán trên trang tính.
- Sử dụng công thức tính toán. Đặc biệt sử dụng địa chỉ trong công thức.
- Sử dụng các hàm có sẵn tính toán.
+ Hàm Sum (a,b,c,..)
+Hàm Average(a,b,c,)
+Hàm Max(a,b,c,)
+Hàm Min(a,b,c,)
5’
Hoạt động 2: Củng cố
- Củng cố lại nội dung lý thuyết chương trình học kì I.
Nhận xét tiết ôn tập.
- Lắng nghe, ghi bài
- Giới thiệu bài tập sử dụng công thức và hàm có sẵn trong chương trình bảng tính để tính toán.
- Hướng dẫn làm bài tập 1
- Lắng nghe, ghi bài và làm bài tập
- Chú ý lắng nghe
- Yêu cầu HS đưa ra kết quả của từng câu và nhận xét.
- Nhận xét
- Yêu cầu HS kiểm tra kết quả bằng cách thức hiện trên máy tính.
- Sửa bài tập và nhận xét
- Từng HS sinh lần lượt trình bày
- Khởi động bảng tính và kiểm tra kết quả.
-Chú ý lắng nghe, ghi bài
=SUM(A1:B1)
= A1+B1
=Average(A1,B1)
= (A1+B1)/2
So sánh kết quả giữa việt sử dụng công thức và sử dụng hàm.
=Max(A1,B1,-5)
=Min(A1,B1,2)
20’
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2
Bài tập 2:
Cho bảng tính sau:
a) Viết hàm tính tổng chi từng tháng
b) Viết hàm tính chi trung bình trong từng tháng.
c) Viết hàm tìm giá trị chi lớn nhất trong từng tháng
d) Viết hàm tìm giá trị chi nhỏ nhất trong từng tháng
- Giới thiệu bài tập 2
- Hướng dẫn thực hiện bài 2
Sử dụng các Hàm có sẵn trong chương trình bảng tính như: Sum, Average, Max, Min để thực hiện các phép tính trong bài tập 2.
- Yêu cầu HS trình bày bài tập 2
- Nhận xét.
- Gọi HS lên kiểm tra kết quả bằng cách thực hiện trên máy tính
- Nhận xét
- Sửa bài tập 2
- Lắng nghe, chép bài
- Làm bài tập theo hướng dẫn
- Lần lượt từng học sinh trình bày bày tập 2
- 4 HS lên thực hành kiểm tra kết quả.
- Lắng nghe, sửa bài.
5’
Hoạt động3: Củng cố
Nhận xét tiết ôn tập.
- Giới thiệu những lỗi HS thường gặp trong khi thực hành và làm bài tập
Chú ý.
Quan sát
	4. Dặn dò : 	(3’)
- Về nhà học bài cũ. Chuẩn bị thi học kì
IV. RÚT KINH NGHIỆM
— — —»@@&??«— — —

Tài liệu đính kèm:

  • docT32-33 (ontap-thihk).doc