Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 37 - Bài 7: Trình bày và in trang tính

Tiết 37 - Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in.

2. Kỹ Năng:- Biết xem trang in trước khi cho in.

- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang.

3. Thái độ: Nghiêm túc ghi chép, tích cực trong giờ học .

4. Định hướng phát triển năng lực học sinh: Năng tự học, tự nghiên cứu, hợp tác

II - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo trình, máy tính được cài đặt phần mềm, máy chiếu, phiếu học tập.

2. Học sinh: Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập; Học và chuẩn bị bài ở nhà.

 

doc 7 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 460Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 37 - Bài 7: Trình bày và in trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:
18/12/2017
Ngµy gi¶ng:
7A: 
7B: 
Tiết 37 - Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in.
2. Kỹ Năng:- Biết xem trang in trước khi cho in.
- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang.
3. Thái độ: Nghiêm túc ghi chép, tích cực trong giờ học .
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh: Năng tự học, tự nghiên cứu, hợp tác
II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, máy tính được cài đặt phần mềm, máy chiếu, phiếu học tập.
2. Học sinh: Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập; Học và chuẩn bị bài ở nhà.
III - TIẾN TRÌNH
1. Ổn định lớp (1p)
2. Các hoạt động dạy - học
* Hoạt động 1: Khởi động
	- Mục tiêu: Nhận biết được tầm quan trọng của việc xem trang tính trước khi in.
	- Phương pháp: vấn đáp, trực quan
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân
	- Thời gian: 5 phút
néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
- In trang tính là cách thường được sử dụng để chia sẻ thông tin trong bản tính.
- Nên kiểm tra trang tính trước khi in.
Y/c HS quan sát hình 1.74 SGK và trả lời:
 Em hãy quan sát kết quả in ở hình trên và cho biết:
a) Kết quả in ra có hợp lí không?
b) Theo em, cần phải chỉnh sửa trang tính như thế nào để có các trang in hợp lí hơn?
=> GV: Kết luận
HĐ Cặp: Suy nghĩ và trả lời
=> trả lời, nhận xét, bổ xung
* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
	- Mục tiêu: Giúp học sinh biết các thao tác xem trước khi in và điều chỉnh ngắt trang.
	- Phương pháp: Thảo luận, trực quan
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân, theo từng cặp
	- Thời gian: 25 phút
	NỘI DUNG
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
1. Xem trước khi in
- Mục đích: Cho phép ta kiểm tra trước những gì được in ra.
- Vào dải lệnh View, chọn nhóm lệnh Workbook Views, chọn lệnh Page Layout.
 Theo em xem trước khi in nhằm mục đích gì?
?: Để xem trang tính trước khi in ta làm ntn?
- Gọi 1 số hs lên thực hiện lệnh xem trước khi in.
- Quan sát -> trả lời theo ý hiểu.
- Suy nghĩ -> trả lời
- Nghe và quan sát -> ghi chép
- Lên thực hiện
- GV mở một trang tính và y/c HS thực hiện xem trước khi in? 
=> Trang tính trên đã hợp lý chưa?
=> Làm cách nào để hiển thị nội dung bảng tính trên một trang in?
- Ta có thể điều chỉnh ngắt trang, thiết đặt kích thước trang in, hướng trang và lề trang.
- HS thực hiện
- HS trả lời: tăng giảm cỡ chữ, điều chỉnh độ rộng cột,
2. Điều chỉnh ngắt trang
- Chương trình bảng tính tự động phân chia trang tính thành các trang in
- Để điều chỉnh ngắt trang, em sử dụng lệnh Page Break Preview
Bước 1: Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview.
Bước 2: Đưa con trỏ chuột vào dấu ngắt trang mà em cho rằng không hợp lý, khi con trỏ chuột chuyển dạng mũi tên hai chiều ngang thành mũi tên hai chiều đứng.
Bước 3: Kéo thả dấu ngắt trang đến vị trí em muốn.
- Đưa ra ví dụ -> Em có nhận xét gì về bố cục của trang tính?
-TT: CTBT tự động phân chia trang tính thành các trang in tùy theo độ rộng các cột, độ cao các hàng, kích thước và lê trang giấy.
 Tuy nhiên có những trường hợp ta cần điều chỉnh lại cho phù hợp như VD trên -> mục 2
?: Nghiên cứu thông tin trong SGk và cho biết để điều chỉnh ngắt trang ta làm ntn? (2 phút)
- Các đường viền xanh là các dấu ngắt trang. Chúng cho biết các trang in được phân chia như thế nào.
- Gọi 1 hs lên thực hiện thao tác điều chỉnh ngắt trang
? Giả sử muốn ngắt trang ở điểm hệ số 1, ta làm ntn?
?Để thoát khỏi chế độ ngắt trang, em làm ntn?
(GV y/c HS thực hiện thao tác)
- Trả lời theo ý hiểu
- Lắng nghe
- Suy nghĩ -> trả lời
- Lắng nghe -> ghi vở
- Lên thực hiện yêu cầu
- Suy nghĩ -> trả lời theo ý hiểu
- Lên thực hiện
Trả lời : Chọn lệnh Nomal.
* Bổ sung, điều chỉnh: 	
* Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Giúp hs củng cố các kiến thức đã học về: xem trước khi in và điều chỉnh ngắt trang.
	- Phương pháp: trực quan, hoạt động cặp.
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân.
	- Thời gian: 2 phút.
néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng
Bài 3: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện các bước để điều chỉnh ngắt trang
Chiếu nội dung các câu hỏi trắc nghiệm -> gọi hs trả lời nhanh
- Quan sát và trả lời nhanh các câu hỏi
* Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
- Mục tiêu: Giúp hs khắc sâu các kiến thức đã học về: xem trước khi in và điều chỉnh ngắt trang
	- Phương pháp: trực quan
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân
	- Thời gian: 3 phút
néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
Bài 4: Làm thế nào để biết trang tính bị phân thành bao nhiêu trang? Điều chỉnh trang tính sau cho phù hợp?
Chiếu nội dung bài tập 
?: Áp dụng các kiến thức đã học để trả lời và điều chỉnh trang tính hợp lý?
- Gọi hs lên bảng thực hiện
- Lên bảng thực hiện theo yêu cầu
- Quan sát và bổ sung (nếu có)
* Hoạt động 5: Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Mục tiêu: Giúp hs mở rộng thêm các kiến thức đã học về: điều chỉnh ngắt trang và xem trang tính trước khi in.
	- Phương pháp: thuyết trình
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân
	- Thời gian: 2 phút
néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
4. Chuyển đổi nhanh các chế độ hiển thị trang tính:
Có ba biểu tượng hiển thị sẵn bên phải thanh trạng thái ở phía dưới màn hình của chương trình bảng tính, hãy lần lượt nháy chuột vào các biểu tượng này để hiển thị nhanh trang tính trong các chế độ khác nhau.
Lắng nghe
Ngµy so¹n:
19/12/2017
Ngµy gi¶ng:
7A: 
7B: 
Tiết 38 - Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH (Tiếp)
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức:- Biết cách đặt lề và hướng trang in
 - Biết cách in trang tính
2. Kỹ Năng: Thực hiện được thao tác đặt lề trang in và in trang tính
3. Thái độ: Nghiêm túc ghi chép, tích cực trong giờ học .
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh: Năng tự học, tự nghiên cứu, hợp tác
II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, máy tính được cài đặt phần mềm, máy chiếu, phiếu học tập.
2. Học sinh: Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập; Học và chuẩn bị bài ở nhà.
III - TIẾN TRÌNH
1. Ổn định lớp (1p)
2. Kiểm tra bài cũ: (4p)
?: Nêu các lệnh để xem trước khi in và điều chỉnh ngắt trang rồi thực hiện các thao tác đó.
3. Các hoạt động dạy – học:
* Hoạt động 1: Khởi động
	- Mục tiêu: Nhắc lại các kiến thức đã học
	- Phương pháp: vấn đáp, trực quan
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân
	- Thời gian: 2 phút
néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
Yêu cầu hs nhắc lại các kiến thức đã học
- Trả lời nhanh
* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
	- Mục tiêu: Giúp hs rèn luyện các thao tác định dạng trang tính
	- Phương pháp: Thảo luận, trực quan
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân, theo từng cặp
	- Thời gian: 25 phút
NỘI DUNG
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
3. Đặt lề và hướng giấy in
a) Đặt lề:
- Trên dải lệnh Page Layout, chọn nhóm lệnh Page Setup:
+B1: Mở dải lệnh Page Layout và nháy chuột vào nút mũi tên phía dưới, bên phải nhóm page setup. Hộp thoại Page setup xuất hiện.
+ B2: Nháy chuột mở trang Margins. Các kích thước lề được hiển thị trang các ô Top (lề trên), bottom (lề dưới), right (Lề phải), left (lề trái).
+ B3: Thay đổi thông số các lề.
b) Để thay đổi hướng giấy:
- Nháy chuột mở trang Page của hộp thoại Page setup.
- Chọn Potrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy ngang.
4. In trang tính
B1: Chọn lệnh Print trên bảng chọn File.
B2: Nháy nút Print.
Lưu ý: Khi chọn lệnh Print, em có thể xem trước kết quả ngắt trang in trong vùng bên phải, các trang được in ra sẽ giống hệt những gì em đã nhìn thấy trên màn hình.
- Thông thường các trang in được đặt kích thước lề mặc định và hướng giấy in là hướng đứng.
?: Ta có thể thực hiện việc thay đổi các lề cho phù hợp với yêu cầu của mình. Vậy ta làm ntn?
?: Ta có thể thực hiện việc thay đổi hướng giấy in cho phù hợp với yêu cầu của mình. Vậy ta làm ntn?
- Hướng dẫn học sinh cách để in một trang tính ra giấy. Làm mẫu trực tiếp trên máy.
- Giới thiệu 1 số lệnh trong hộp thoại Print
- Quan sát trên máy tính theo chỉ dẫn của giáo viên.
- Suy nghĩ -> trả lời.
- Suy nghĩ -> trả lời
- Quan sát và ghi chép.
HS quan sát
* Bổ sung, điều chỉnh: 	
* Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Giúp hs củng cố các kiến thức đã học về: đặt lề và hướng giấy in, in trang tính.
	- Phương pháp: trực quan, hoạt động cặp
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân
	- Thời gian: 2 phút
néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
?: Nêu các lệnh dùng để thiết đặt lề trang và hướng trang?
?: Khi muốn in 1 phần nội dung của trang tính ta làm ntn?
Chiếu nội dung các câu hỏi -> gọi hs trả lời 
- Quan sát và trả lời nhanh các câu hỏi
* Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
- Mục tiêu: Giúp hs khắc sâu các kiến thức đã học về: điều chỉnh trang in
	- Phương pháp: trực quan
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân
	- Thời gian: 3 phút
néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
Chiếu nội dung bài tập 
?: Áp dụng các kiến thức đã học để trả lời và điều chỉnh trang in hợp lý?
- Gọi hs lên bảng thực hiện
- Lên bảng thực hiện theo yêu cầu
- Quan sát và bổ sung (nếu có)
* Hoạt động 5: Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Mục tiêu: Giúp hs mở rộng thêm các kiến thức đã học về: trình bày trang in và in trang tính
	- Phương pháp: thuyết trình
	- Hình thức tổ chức: làm việc cá nhân
	- Thời gian: 2 phút
néi dung
H§ cña GV
H§ cña HS
Đọc thêm tài liệu về các cách điều chỉnh trang tính
Lắng nghe
Ngày 20 tháng 12 năm 2017
Duyệt giáo án
Tổ trưởng

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 7 Trinh bay va in trang tinh_12242009.doc