Tin học 7 - Bài kiểm tra (1 tiết)

Đề bài:

Tạo bảng tính sau:

SỐ VỞ CÁC LỚP ĐƯỢC NHẬN

 A B C D E F G H I

1 Tuần Lớp 6/1 Lớp 6/2 Lớp 7/1 Lớp 7/2 Giỏ trị lớn nhất

2 Tuần 1 7 4 8 9

3 Tuần 2 4 7 5 4

4 Tuần 3 8 3 7 12

5 Tuần 4 5 6 8 7

6 Tổng cộng:

7 Trung bỡnh:

8

9

10

11

a. Em hóy sử dụng hàm hoặc cụng thức thớch hợp để tính tổng số lượng vở các lớp nhận được. ( Tổng số lượng của lớp 6/1 vào ô B6, lớp 6/2 vào ô C6, lớp 7/1 vào ô D6, lớp 7/2 vào ô E6). (4 đ)

b. Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp để tính xem lớp nào ủng hộ nhiều hơn vào ô F6. (tỡm giỏ trị lớn nhất của hàng tổng cộng vào ụ F6). (2đ)

c. Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp để tớnh trung bỡnh vở lớp ủng hộ là bao nhiờu.(Trung bỡnh lớp 6/1 vào ụ B7, lớp 6/2 vào ụ C7, lớp 7/1 vào ụ D7, lớp 7/2 vào ụ E7,) (4 đ)

 

doc 1 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 460Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tin học 7 - Bài kiểm tra (1 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường:..
KIỂM TRA 
Mụn:  
Họ tờn học sinh: 
Thời gian làm bài:45’
Lớp: 
Điểm
Nhận xột của thầy cụ giỏo
BÀI KIỂM TRA (1 TIẾT)
Đề bài:
Tạo bảng tính sau: 
SỐ VỞ CÁC LỚP ĐƯỢC NHẬN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
Tuần
Lớp 6/1
Lớp 6/2
Lớp 7/1
Lớp 7/2
Giỏ trị lớn nhất
2
Tuần 1
7
4
8
9
3
Tuần 2
4
7
5
4
4
Tuần 3
8
3
7
12
5
Tuần 4
5
6
8
7
6
Tổng cộng:
7
Trung bỡnh:
8
9
10
11
a. Em hóy sử dụng hàm hoặc cụng thức thớch hợp để tính tổng số lượng vở cỏc lớp nhận được. ( Tổng số lượng của lớp 6/1 vào ụ B6, lớp 6/2 vào ụ C6, lớp 7/1 vào ụ D6, lớp 7/2 vào ụ E6). (4 đ)
b. Sử dụng hàm hoặc cụng thức thớch hợp để tớnh xem lớp nào ủng hộ nhiều hơn vào ụ F6. (tỡm giỏ trị lớn nhất của hàng tổng cộng vào ụ F6). (2đ)
c. Sử dụng hàm hoặc cụng thức thớch hợp để tớnh trung bỡnh vở lớp ủng hộ là bao nhiờu.(Trung bỡnh lớp 6/1 vào ụ B7, lớp 6/2 vào ụ C7, lớp 7/1 vào ụ D7, lớp 7/2 vào ụ E7,) (4 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • dockiemtraTH7.doc