Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính - Trịnh Cao Cường - Trường THCS Nội Trú Bảo Yên

I. MỤC TIÊU.

ã Kiến thức:

 - HS biết thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục.

 - Phát biểu được khái niệm tệp tin, biết các dạng tệp tin cơ bản và biết cấu trúc của tên tệp.

 - Phát biểu được khái niệm thư mục, thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gốc.

 - Phát biểu được khái niệm đường dẫn.

 - Biết các thao tác chính với tệp và thư mục.

ã Kĩ năng:

 - Chỉ ra được phần tên và phần mở rộng của một tên tệp.

 - Phân biệt được thư mục gốc và thư mục mẹ, thư mục con.

 - Từ 1 VD về đường dẫn E:\Hoc tap\Mon Tin\Tin hoc 6.doc, HS chỉ ra được thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con.

 - Thực hiện được các thao tác chính với tệp và thư mục.

ã Thái độ:

 - Tuân thủ theo sự hướng dẫn của GV, hợp tác trong hoạt động nhóm.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1140Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính - Trịnh Cao Cường - Trường THCS Nội Trú Bảo Yên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 12
Ngày soạn: 1.11.2011
Ngày giảng: 6A: 4.11.2011
	6B: 4.11.2011
Tiết 24 - Bài 11
tổ chức thông tin trong máy tính
(Tiết 2)
I. Mục tiêu.
Kiến thức:
	- HS biết thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục.
	- Phát biểu được khái niệm tệp tin, biết các dạng tệp tin cơ bản và biết cấu trúc của tên tệp.
	- Phát biểu được khái niệm thư mục, thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gốc.
	- Phát biểu được khái niệm đường dẫn.
	- Biết các thao tác chính với tệp và thư mục.
Kĩ năng:
	- Chỉ ra được phần tên và phần mở rộng của một tên tệp.
	- Phân biệt được thư mục gốc và thư mục mẹ, thư mục con.
	- Từ 1 VD về đường dẫn E:\Hoc tap\Mon Tin\Tin hoc 6.doc, HS chỉ ra được thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con.
	- Thực hiện được các thao tác chính với tệp và thư mục.
Thái độ:
	- Tuân thủ theo sự hướng dẫn của GV, hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên:
	- Máy tính, máy chiếu.
Học sinh:
	- Đọc trước bài ở nhà.
III. Phương pháp.
	- Nêu và giải quyết vấn đề, giảng giải, liên hệ thực tế.
IV. Tổ chức giờ học.
Khởi động (5'): 
Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ.
Cách tiến hành:
? Tệp tin là gì? Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng cách nào? Có các dạng tệp tin nào? Lấy VD.
? Thư mục là gì? Thế nào là thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gốc? 
Giáo viên
Học sinh
Ghi bảng
Hoạt động 1 (10'): đường dẫn
Mục tiêu: HS phát biểu được khái niệm đường dẫn. Chỉ ra được thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con trong đường dẫn đó.
Đồ dùng dạy học: máy tính, máy chiếu.
Cách tiến hành:
- Y/c HS hoạt động cá nhân (1'), đọc SGK và cho biết đường dẫn là gì?
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
- HS đọc SGK và trả lời.
- HS nghe, ghi bài.
3. Đường dẫn.
- Đường dẫn tới một thư mục hoặc tệp tin là dóy tờn cỏc thư mục lồng nhau, đặt cỏch nhau bởi dấu \ , bắt đầu từ một thư mục xuất phỏt nào đú và kết thỳc bằng thư mục hoặc tệp ấy.
- VD: 
E:\Hoctap\MonTin\Tinhoc 6.doc
Kết luận:
Đường dẫn tới một thư mục hoặc tệp tin là dóy tờn cỏc thư mục lồng nhau, đặt cỏch nhau bởi dấu \ , bắt đầu từ một thư mục xuất phỏt nào đú và kết thỳc bằng thư mục hoặc tệp ấy.
Hoạt động 2 (25'): các thao tác chính 
với tệp và thư mục
Mục tiêu: Thực hiện được các thao tác chính với tệp và thư mục.
Đồ dùng dạy học: máy tính, máy chiếu.
Cách tiến hành:
- GV y/c HS đọc SGK và cho biết HĐH cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác nào với tệp và thư mục?
- HS đọc SGK và trả lời.
4. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
HĐH cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác sau với tệp và thư mục:
- Xem thông tin về các tệp và thư mục.
- Tạo thư mục mới.
- Xóa.
- Đổi tên.
- Sao chép.
- Di chuyển.
Kết luận:
HĐH cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác sau với tệp và thư mục:
- Xem thông tin về các tệp và thư mục.
- Tạo thư mục mới.
- Xóa.
- Đổi tên.
- Sao chép.
- Di chuyển.
* Tổng kết và hướng dẫn học ở nhà (5'):
- Tổng kết:
	? HĐH cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác nào với tệp và thư mục?
- Hướng dẫn học ở nhà:
	+ Học bài.
	+ BTVN: 3.50 3.69 (SBT).
	+ Đọc trước bài 12: Hệ điều hành Windows.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính - Trịnh Cao Cường - Trường THCS Nội Trú Bảo Yên.doc