Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Biết sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp.

- Biết xem nội dung tệp, chạy chương trình.

1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp; xem nội dung tệp, chạy chương trình.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung thực hành SGK.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1137Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THỰC HÀNH 4
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 31-32
Tuần: 16
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức: 
- Biết sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp.
- Biết xem nội dung tệp, chạy chương trình.
1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp; xem nội dung tệp, chạy chương trình.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung thực hành SGK.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
- HS1 : 
+ Nêu các bước tạo nột thư mục mới. 
+ Thực hành : Tạo thư mục Toan trong ổ E và tạo thư mục Sohoc con của thư mục Toán.
- HS2 : 
+ Muốn đổi tên, xóa thư mục ta làm gì ? 
+ Thực hành : đổi tên thư mục Toan ở ổ E thành Li, xoá thư mục co của thư mục Li.
- GV nhận xét và cho điểm.
- Ở tiết trước các em đã học và thực hành các thao tác chính trên thư mục : Xem , tạo, xoá, đổi tên, sao chép, di chuyển. Đối với tệp tin có những thao tác như trên không ? Đó chính là nội dung của tiết học hôm nay.
- HS1 : 
+ Trả lời câu hỏi.
+ Thực hành.
- HS2 : 
+ Trả lời câu hỏi.
+ Thực hành.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Đổi tên, xóa tệp tin.
- GV hướng dẫn và thực hành các thao tác đổi tên tệp tin, xoá tập tin.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn những sai sót ( nếu có ).
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
1. Đổi tên, xoá tệp tin: SGK
* Lưu ý: Không đổi tên phần mở rộng của tệp tin.
Hoạt động 2 : Sao chép tệp tin vào thư mục khác.
- GV hướng dẫn và thực hành các thao tác sao chép tệp tin vào thư mục khác.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn những sai sót ( nếu có ).
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
2. Sao chép tệp tin vào thư mục khác: SGK
Hoạt động 3 : Di chuyển tệp tin sang thư mục khác.
- GV hướng dẫn và thực hành các thao tác di chuyển tệp tin sang thư mục khác.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn những sai sót ( nếu có ).
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
3. Di chuyển tệp tin sang thư mục khác : SGK
* Lưu ý : Bằng các thao tác nói trên em cũng có thể sao chép và di chuyển các thư mục.
 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Nêu lại các thao tác đổi tên, sao chép, di chuyển tệp tin.
- Khi đổi tên tệp tin ta cần lưu ý đều gì ?
- Tệp tin bị xoá nằm ở đâu ?
- Muốn sao chép, di cchuyển thư mục ta làm gì ?
- HS nêu lại các thao tác vừa học.
- Cần lưu ý : Không đổi phần mở rộng của tệp tin.
- Nằm ở Recycle Bin.
- Ta thực hiện tương tự như sao chép, di chuyển thư mục.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- Học sinh ôn lại các thao tác vừa làm. Thự hành lại các thao tác trên ( nếu có máy tính ).
- Xem trước các thao tác còn lại trong bài thực hành 4.
- Tiết sau tiếp tục thực hành.
Tiết 2:
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
- HS 1 : 
+ Muốn đổi tên, xóa tệp tin ta làm gì ?
+ Đổi tên, xóa tệp tin baitap1.doc ở ổ đĩa D.
- HS2 : 
+ Muốn sao chép, di chuyển tập tin ta làm gì ?
+ Sao chép tệp tin baitap2.doc ở ổ đĩa D sang ổ đĩa E.
- GV nhận xét, cho điểm.
+ Trả lời câu hỏi.
+ Thực hành.
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Xem nội dung tệp và chạy chương trình.
- GV giới thiệu các thao tác xem nội dung các tệp văn bản, đồ họa, 
- Yêu cầu HS thực hành.
- GV quan sát HS thực hành. Uốn nắn những sai sót (nếu có ).
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS thực hành xem nội dung các tệp.
4. Xem nội dung tệp và chạy chương trình : SGK.
Hoạt động 3 : Tổng hợp.
- GV hướng dẫn HS thực hành các thao tác như SGK.
- Yêu cầu HS thực hành các bước theo SGK.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn những sai sót ( nếu có ).
- HS theo dõi.
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
2. Tổng hợp : SGK
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Nêu lại các thao tác : Đổi tên, sao chép, di chuyển tệp tin, xem và chạy chương trình.
- Muốn sao chép, di chuyển thư mục ta làm gì ?
- Khi đổi tên tệp tin ta cần lưu ý đều gì ?
- Tệp tin, thư mục bị xoá nằm ở đâu ?
- Muốn tệp tin, thư mục bị xóa không nằm còn trong máy tính ta làm gì ?
- HS lần lượt nêu lại các thao tác trên.
- Tương tự như sao chép, di chuyển tệp tin.
- Không đổi phần mở rộng của tệp tin.
- Nằm ở Receybin.
- Vào Receybin xóa hết các tệp và thư mục.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- Ôn lại các thao tác : Xem, tạo, đổi tên, xóa thư mục và xem, đổi tên, sao chép xóa, di chuyển tệp tin.
- Tiết sau kiểm tra thực hành 1 tiết.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin - Trần Trung Hiếu.doc