Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông

1.MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

 + Hoạt động 1: Học sinh biết thanh công việc trong hệ điều hành windows .

 + Hoạt động 2: Học sinh biết cửa sổ làm việc trong hệ điều hành windows .

- HS hiểu:

 + Hoạt động 1: Học sinh hiểu được các thành phần trên thanh công việc.

 + Hoạt động 2: Học sinh hiểu được các thành phần trên cửa sổ làm việc trong hệ điều hành windows.

1.2 Kỷ năng

 - Học sinh thực hiện được: Các thao tác với thanh công việc và cửa sổ làm việc của Windows

 - Học sinh thực hiện thành thạo được: Các thao tác với thanh công việc và cửa sổ làm việc của Windows

1.3 Thái độ

- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.

- Tính cách: Chăm ngoan.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1461Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13– Tiết : 25
Ngày dạy: /11/2014
BÀI 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (tt)?
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	 + Hoạt động 1: Học sinh biết thanh công việc trong hệ điều hành windows .
	+ Hoạt động 2: Học sinh biết cửa sổ làm việc trong hệ điều hành windows .
- HS hiểu:	
	 + Hoạt động 1: Học sinh hiểu được các thành phần trên thanh công việc. 
	+ Hoạt động 2: Học sinh hiểu được các thành phần trên cửa sổ làm việc trong hệ điều hành windows. 
1.2 Kỷ năng
	- Học sinh thực hiện được: Các thao tác với thanh công việc và cửa sổ làm việc của Windows
	- Học sinh thực hiện thành thạo được: Các thao tác với thanh công việc và cửa sổ làm việc của Windows
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Thanh công việc
- Cửa sổ làm việc
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên:Kế hoạch bài học, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng
Câu hỏi
Câu1: Đường dẫn là gì? (5 đ)
Câu2: Nêu các thao tác chính với tệp tin và thư mục? (5đ)
Đáp án
Câu 1: 
Đường dẫn là dãy các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \ , bắt đầu từ một thư mục
 xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hay tệp tin để chỉ ra đường dẫn tới thư mục hay tệp tương ứng
Câu 2:
Thư mục và tệp tin có các thao tác cơ bản sau:
- Xem thông tin về tệp tin và thư mục
- Lựa chọn tệp tin hay thư mục
- Tạo mới tệp tin hay thư mục
- Xoá tệp tin hay thư mục
- Đổi tên tệp tin hay thư mục
- Sao chép tệp tin hay thư mục
- Di chuyển tệp tin hay thư mục
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Thanh công việc (10 phút)
GV: Giới thiệu khi chạy một chương trình thì biểu tượng của xuất hiện trên thanh công việc.
HS: Lắng nghe
GV: Đưa ra hình ảnh của thanh công việc cho hs quan sát.
HS: Quan sát.
3. Thanh công việc (Task bar)
Thanh công việc nằm ở đáy màn hình
Hoạt động 2: Cửa sổ làm việc
GV đưa ra cửa sổ của một chương trình ứng dụng, sau đó giải thích các thanh công cụ trong cửa sổ làm việc của chương trình đó.
HS quan sát trên máy chiếu để thấy rõ được cửa số làm việc của một chương trình.
Trên đây là cửa sổ làm việc của chương trình Microsoft Word
4.Cửa sổ làm việc
4.4 Tổng kết
- Nút Start là nơi bắt đầu mọi công việc trong Windows.
- Người sử dụng trao đổi thông tin với chương trình thông qua cửa sổ của nó.
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
- Học thuộc phần ghi nhớ SGK trang 51.
- Trả lời câu hỏi 1 và 2 SGK trang 51.
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Ôn lại các kiến thức chương 3 để chuẩn bị cho tiết bài tập tiếp theo.
5.PHỤ LỤC
- Sgk tin học quyển 1.
----------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 12. Hệ điều hành Windows - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông.doc