Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục

1. MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

 - Hoạt động 1: Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.

 - Hoạt động 2: Biết xem nội dung đĩa.

 - Hoạt động 3: Biết xem nội dung thư mục.

- HS hiểu:

 - Hoạt động 1: Hiểu các thao tác sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.

 - Hoạt động 2: Hiểu các thao tác xem nội dung đĩa.

 - Hoạt động 3: Hiểu các thao tác xem nội dung thư mục.

1.2 Kỹ năng

 - Thực hiện được các thao tác quản lý tệp tin, xem nội dung ổ đĩa và các thư mục.

 - Thực hiện thành thạo các thao tác quản lý tệp tin, xem nội dung ổ đĩa và các thư mục.

1.3 Thái độ:

 - Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.

 - Tính cách: Chăm ngoan.

2. NỘI DUNG

- Sử dụng Mycomputer.

- Xem nội dung đĩa.

- Xem nội dung thư mục.

 

doc 6 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 992Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 15 - Tiết: 29
Ngày dạy: /11/2014
Bài thực hành 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	- Hoạt động 1: Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.
	- Hoạt động 2: Biết xem nội dung đĩa.
	- Hoạt động 3: Biết xem nội dung thư mục.
- HS hiểu:
	- Hoạt động 1: Hiểu các thao tác sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.
	- Hoạt động 2: Hiểu các thao tác xem nội dung đĩa.
	- Hoạt động 3: Hiểu các thao tác xem nội dung thư mục.
1.2 Kỹ năng
	- Thực hiện được các thao tác quản lý tệp tin, xem nội dung ổ đĩa và các thư mục. 
	- Thực hiện thành thạo các thao tác quản lý tệp tin, xem nội dung ổ đĩa và các thư mục. 
1.3 Thái độ: 
	- Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.
	- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG
- Sử dụng Mycomputer.
- Xem nội dung đĩa.
- Xem nội dung thư mục.
3. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Kế hoạch bài học, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.
- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
4.	TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện 
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng 
- Lồng trong bai học
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của giáo viên & HS
Nội dung
Hoạt động 1: Sử dụng My Computer
Sắp xếp học sinh ngồi vào máy tính để thực hành
2HS/Máy
HS khởi động máy theo hướng dẫn của giáo viên
GV hướng dẫn học sinh thực hành
HS thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên
Hs tiến hành mở cửa sổ My Computer
Khi cửa sổ My Computer các em thấy các biểu tượng của những ổ đĩa A,B,C,.. và nội dung các thư mục bên trong
1. Sử dụng My Computer
- Ta có thể sử dụng cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer để xem những gì có trong máy tính
- My Computer hoặc Windows Explorer hiển thị các biểu tượng của ổ đĩa, thư mục và tệp trên các ổ đĩa đó
- Để mở cửa sổ My Computer ta có thể nháy đúp vào biể tượng trên màn hình (HV1)
- Nháy vào Folders trên thanh công cụ để cửa sổ hiển thị dưới dạng 2 ngăn, trong đó ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục (HV2).
Nháy đúp vào My Computer 
Nháy chuột vào Folders
Hoạt động 2: Xem nội dung ổ đĩa
GV cho hs mở một ổ đĩa bất kỳ
HS nháy đúp vào ổ đĩa C, or D
Nếu cửa sổ chưa đủ lớn ta có thể kéo các thanh dọc ngang để xem phần còn lại
2. Xem nội dung ổ đĩa
- Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa cần xem
- Trên màn hình xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa cần xem gồm các tệp và thư mục con
Hoạt động 3: Xem nội dung thư mục
GV mở một ổ đĩa bất kỳ để xem nội dung bên trong ổ đĩa
HS quan sát gv hướng dẫn và thực hiện làm theo hướng dẫn của GV
Quan sát hình ảnh trên may chiếu
3. Xem nội dung thư mục
- Nháy chuột vào tên thư mục ở ngăn trái or nháy đúp chuột vào tên thư mục ở ngăn phải
- Nếu thư mục có chứa thư mục con bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu + nháy vào dấu này để hiển thị các thư mục con, lúc này dấu + chuyển thành dấu -
- Nháy vào nút chọn các dạng hiển thị khác nhau để xem nội dung thư mục ở mức độ chi tiết khác nhau
- Nháy vào nút trên thanh công cụ để hiển thị lại nội dung thư mục vừa xem trước đó. Nháy vào nútđể xem thư mục mẹ của thư mục đang hiển thị
4.4 Tổng kết 
- Nhắc lại các nội dung chính đã học
- Hs thu gọn ghế và máy tính
4.5. Hướng dẫn học tập 
+ Đối với bài học tiết này:
- Xem lại các thao tác sử dụng mycomputer, xem nội dung đĩa và xem nội dung thư mục
+ Đối với bài học tiết tiếp theo:
- Xem trước phần: Tạo thư mục mới, đổi tên thư mục, xóa thư mục và tổng hợp.
5. PHỤ LỤC
- Sách tin học quyển 2.
- Giáo trình Excel
---------------------------------------------
Tuần: 15 - Tiết: 30
Ngày dạy: /11/2014
Bài thực hành 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (tt)
1. MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	- Hoạt động 1: Biết tạo thư mục mới
	- Hoạt động 2: Biết đổi tên thư mục
	 - Hoạt động 3: Biết xoá thư mục
- HS hiểu:
	- Hoạt động 1: Hiểu các thao tác tạo thư mục mới.
	- Hoạt động 2: Hiểu các thao tác đổi tên thư mục .
	- Hoạt động 3: Hiểu các thao tác xoá thư mục .
1.2 Kỹ năng
	- Thực hiện được các thao tác tạo thư mục, đổi tên thư mục và xóa thư mục. 
	- Thực hiện thành thạo các thao tác tạo thư mục, đổi tên thư mục và xóa thư mục. 
1.3 Thái độ: 
	- Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.
	- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG
- Tạo thư mục mới.
- Đổi tên thư mục.
- Xóa thư mục.
3. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Kế hoạch bài học, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.
- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
4.	TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện 
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng 
- Lồng trong bai học
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của giáo viên & HS
Nội dung
Hoạt động1: Tạo thư mục mới
GV hướng dẫn hs cách tạo thư mục mới
HS làm theo hướng dẫn của giáo viên
Chú ý: Tên thư mục dài tối đã 215 ký tự nhưng không chứa các ký tự đặc biệt như: /,\,:,?....
Đưa hình ảnh cho hs quan sát
1. Tạo thư mục mới
- Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục cần tạo
- Nháy chuột vào khoảng chống bên trong cửa sổ xuất hiện bảng chọn
- Chọn New xuất hiện bảng chọn chọn Folder
- Nhập tên cho thư mục cần tạo -> rồi ấn phím Enter trên bàn phím
- Bạn cũng có thể tạo thư mục bằng cách khác:
Vào File -> New -> Folder
Hoạt động 2: Đổi tên thư mục
GV hướng dẫn hs các thao tác để đổi tên thư mục 
HS làm theo hướng dẫn của giáo viên
Có thể đôi tên thư mục theo các cách
GV cho hs quan sát hình anh trên máy chiếu về cách đổi tên rồi hs làm theo hướng dẫn
2. Đổi tên thư mục
- Nháy chuột phải vào thư mục cần đổi tên xuất hiện bảng chọn
C1: Chọn Rename rồi nhật tên mới cho thư mục
C2: Nháy chuột vào thư mục Ấn F2 từ bàn phím
C3: Nháy chuột vào thư mục vào File -> Rename
- Ấn Enter trên bàn phím
Hoạt động 3: Xoá thư mục
Thư mục sau khi bị xoá sẽ đưa vào thùng rác
GV yêu cầu hs thực hành theo nội dung trong phần tổng hợp (SGK cuối bài trang 60).
3. Xoá thư mục
- Nháy chuột vào thư mục cần xoá Thực hiện bằng 1 trong 3 cách sau
C1: Nháy phím Delete trên bàn phím
C2: Chuột phải chọn Delete
C3: Vào File -> Delete
4.4 Tổng kết 
Nhắc lại các nội dung chính đã học
Hs thu gọn ghế và máy tính
4.5. Hướng dẫn học tập 
+ Đối với bài học tiết này:
- Xem và thưc hiện lại các thao tác: Tạo thư mục, đổi tên thư mục và xóa thư mục.
+ Đối với bài học tiết tiếp theo:
- Xem trước bài thực hành số 4: Các thao tác với tệp tin sgk trang 60.
5. PHỤ LỤC
- Sách tin học quyển 2.
- Giáo trình Excel
	Tân Đông, ngày .. tháng . năm 2014
	 Duyệt của TTCM
	 Lê Văn Giảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục.doc