Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 6. Học gõ mười ngón - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Biết các khu vực phím trên bàn phím, các hàng phím trên bàn phím.

- Hiểu được lợi ích của tư thế ngồi đúng và gõ phím bằng mười ngón.

- Xác định được vị trí các phím, phân biệt các phím soạn thảo và các phím chức năng.

- Biết và bước đầu thực hiện việc ngồi đúng tư thế.

- Biết quy tắc gõ mười ngón và bước đầu thực hiện được việc gõ phím bằng 10 ngón.

1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được việc gõ mười ngón và ngồi đúng tư thế.

1.3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc, ngồi đúng tư thế khi gõ phím.

2. Chuẩn bị:

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 935Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 6. Học gõ mười ngón - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 11-12
Tuần: 06
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức:
- Biết các khu vực phím trên bàn phím, các hàng phím trên bàn phím.
- Hiểu được lợi ích của tư thế ngồi đúng và gõ phím bằng mười ngón.
- Xác định được vị trí các phím, phân biệt các phím soạn thảo và các phím chức năng.
- Biết và bước đầu thực hiện việc ngồi đúng tư thế.
- Biết quy tắc gõ mười ngón và bước đầu thực hiện được việc gõ phím bằng 10 ngón.
1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được việc gõ mười ngón và ngồi đúng tư thế.
1.3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc, ngồi đúng tư thế khi gõ phím.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Một số tranh ảnh, hoặc BGĐT (nếu có ĐK).
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Bàn phím máy tính.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Đưa hình ảnh bàn phím lên màn hình máy chiếu. Hỏi: Khu vực chính của phím gồm mấy hàng phím?
- Giới thiệu từng hàng phím.
- Trong 5 hàng phím trên thì hàng phím cơ sở là quan trọng nhất, vì có chứa hai phím gai F và J.
- Giới thiệu các phím trên hàng phím cơ sở.
- Giới thiệu nhóm phím soạn thảo, nhóm phím điều khiển.
- Có nhận xét gì về vị trí của nhóm phím điều khiển ?
- Hướng dẫn HS cách đặt tay, cách di chuyển các ngón tay trên bàn phím thông qua việc chiếu các hình ảnh.
- Khu vực chính của bàn phím gồm có 5 hàng phím.
- HS quan sát.
- HS quan sát.
- HS theo dõi, ghi bài.
- HS quan sát.
- Nằm xung quanh bàn phím.
- HS quan sát.
1. Bàn phím máy tính :
 Khu vực chính của bàn phím gồm có 5 hàng phím:
- Hàng phím số.
- Hàng phím trên.
- Hàng phím cơ sở.
- Hàng phím dưới.
- Hàng phím chứa phím cách.
* Chú ý : 
+ Hàng phím cơ sở là quan trọng nhất hai phím có gai F và J là vị trí đặt hai ngón tay trỏ.
+ Các phím còn lại A, S, D, K, L, ; là các phím xuất phát.
 Bàn phím có hai nhóm phím chính:
+ Nhóm phím soạn thảo: là những phím khi ta gõ sẽ hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo. Vd: A, S, D.
+ Nhóm phím điều khiển: là những phím đặc biệt như Spacebar, Ctrl, Alt, Shift, Caps Lock, Enter, Tab, backspace. 
Hoạt động 2 : Ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Yêu cầu HS đọc nội dung SGK. GV giới thiệu cấu trúc của bàn phím máy tính, quy tắc gõ phím bằng mười ngón.
- Theo em việc gõ bàn phím đúng bằng mười ngón có những lợi ích gì ?
- HS đọc SGK và lắng nghe GV giới thiệu.
- HS trả lời.
2. Ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón :
 Gõ bàn phím đúng bằng mười ngón có những lợi ích sau :
+ Tốc độ gõ nhanh hơn.
+ Gõ chính xác hơn.
+ Thể hiện tác phong làm việc và lao động chuyên nghiệp với máy tính.
Hoạt động 3 : Tư thế ngồi.
- Hướng dẫn và giải thích các tác hại của việc ngồi không đúng tư thế. Từ đó GV giới thiệu cach ngồi đúng khi làm việc với máy tính.
- Khi đánh máy, ngồi thẳng lưng, đầu không ngửa ra sau, không cuối xuống, mắt nhìn vào màn hình. Bàn phím ở vị trí trung tâm, 2 tay để thả lỏng trên bàn phím.
- Đưa hìnhảnh các tư thế ngồi lên màn hình, yêu cầu HS xác định tư thế ngồi nào đúng.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- 1 HS xác định.
3. Tư thế ngồi : SGK
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Khu vực chính của phím gồm mấy hàng phím ? Đó là những hàng phím nào ?
- Nêu lợi ích của việc gõ bàn phím đúng bằng mười ngón.
- Tư thế ngồi đánh máy như thế nào là đúng ?
* Bài tập: Hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau.
Câu 1: Khu vực chính của bàn phím máy tính có mấy hàng phím?
	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 2: Hàng phím cơ sở là hàng phím:
A. Chứa 2 phím có gai F và J.	B. Chứa 2 phím có gai F và T.
C. Chứa dấu cách.	D. Chứa các kí tự A, B, C.
Câu 3: Nhóm phím soạn thảo là những phím mà khi ta gõ vào:
A. Sẽ hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo.
B. Không hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo.
C. A, B đúng	D. A, B sai
Câu 4: Vị trí các phím điều khiển (các phím đặc biệt) trên bàn phím là:
A. Nằm tại trung tâm bàn phím.	B. Nằm trên một hàng.
C. Nằm trên hai hàng gần nhau. 	D. Nằm xung quanh bàn phím.
Câu 5: Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón:
A. Tốc độ gõ nhanh hơn	B. Gõ chính xác hơn.
C. Cả A, B sai	D. Cả A, B đúng
- 1 HS trả lời.
- 1 HS nêu.
- 1 HS trả lời.
- HS lần lượt trả lời, các HS còn lại nhận xét câu trả lời của bạn.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà các em học bài.
- Luyện tập trước với bàn phím ( nếu có điều kiện ).
- Chuẩn bị tiết sau luyện tập gõ bàn phím bằng mười ngón theo yêu cầu SGK trang 28, 29, 30, 31.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 2:
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi : 
- Khu vực chính của phím gồm mấy hàng phím ? Đó là những hàng phím nào ?
- Gõ bàn phím đúng bằng mười ngón có những lợi ích gì ?
- Tư thế ngồi đánh máy như thế nào là đúng ?
GV nhận xét cho điểm HS.
HS : Trả lời theo SGK.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Luyện tập.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Yêu cầu HS đọc “ Cách đặt tay và gõ phím SGK ” – SGK.
- GV hướng dẫn lại cách đặt tay trên bàn phím.
- Yêu cầu HS khởi động máy tính, mở Microsoft Word để chuẩn bị luyện tập.
- Cho HS luyện tập gõ các phím hàng phím cơ sở.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn kịp thời những sai sót của HS.
- Cho HS luyện tập gõ các phím hàng phím trên.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn kịp thời những sai sót của HS.
- Cho HS luyện tập gõ các phím hàng phím dưới.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn kịp thời những sai sót của HS.
- Cho HS luyện tập gõ kết hợp các phím.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn kịp thời những sai sót của HS.
- Cho HS luyện tập gõ các phím ở hàng phím số.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn kịp thời những sai sót của HS.
- Cho HS luyện tập gõ kết hợp các phím trên năm hàng phím.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn kịp thời những sai sót của HS.
- 1 HS đọc, HS còn lại theo dõi.
- HS nghe và nhớ lại.
- Khởi động máy tính theo yêu cầu của GV.
- HS bắt đầu gõ các hàng phím theo yêu cầu SGK..
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: Nhận xét tiết thực hành.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- Luyện gõ phím (nếu có ĐK).
- Xem trước bài 7.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Học gõ mười ngón - Trần Trung Hiếu.doc