Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.

- Biết sử dụng My Computer để thực hiện các thao tác với thư mục.

1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác: xem nội dung ổ đĩa, thư mục có trên máy; tạo, đổi tên, sao chép, di chuyển, xóa thư mục.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung thực hành SGK.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1653Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THỰC HÀNH 3:
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 29-30
Tuần: 15
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức: 
- Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.
- Biết sử dụng My Computer để thực hiện các thao tác với thư mục.
1.2/ Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác: xem nội dung ổ đĩa, thư mục có trên máy; tạo, đổi tên, sao chép, di chuyển, xóa thư mục.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung thực hành SGK.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Sử dụng My Computer
- Muốn xem thông tin trên máy tính ta vào đâu ?
- Yêu cầu HS mở My Computer.
- Tiếp theo nháy vào nút Folders trên thanh công cụ. Em có nhận xét gì về cửa sổ này.
- Ngoài việc vào My Computer để xem thông tin trên máy tính ta còn cách khác là vào Windows Explorer. GV hướng dẫn HS cách thực hiện.
- Vào My Computer.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện. Cửa sổ My Computer hiển thị 2 ngăn, ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục.
- HS vào Windows Explorer để xem thông tin theo hướng dẫn của GV.
1. Sử dụng My Computer : SGK
Hoạt động 2 : Xem nội dung đĩa
- Muốn xem nội dung đĩa ta làm gì ?
- GV hướng dẫn HS thực hành các thao tác xem thông tin trên đĩa.
- Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa.
- HS thực hành theo hướng dẫn của GV.
2. Xem nội dung đĩa : SGK
Hoạt động 3 : Xem nội dung thư mục .
- Muốn xem nội dung thư mục nào đó ta làm gì ?
- GV hướng dẫn HS thực hành các thao tác xem nội dung thư mục như SGK.
- Nháy chuột vào biểu tượng thư mục.
- HS thực hành theo hướng dẫn của GV.
3. Xem nội dung thư mục : SGK.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: Yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện lại các thao tác xem nội dung đĩa, thư mục.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS ôn lại các thao tác vừa làm.
- Xem trước các mục còn lại trong bài thực hành 3.
======================================================================
Tiết 2:
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
- HS1 : 
+ Có mấy cách xem nội dung đĩa ? Kể ra ? 
+ Thực hành xem nội dung 1 vài ổ đĩa.
- HS2 : 
+ Có mấy cách xem nội dung thư mục ? Kể ra ? 
+ Thực hành xem nội dung 1 vài thư mục.
- GV nhận xét và cho điểm.
- Hãy nhắc lại một số thao tác chính trên tệp và thư mục
- HS1 : 
+ Trả lời câu hỏi.
+ Thực hành.
- HS2 : 
+ Trả lời câu hỏi.
+ Thực hành.
- Xem , tạo, xoá, đổi tên, sao chép, di chuyển.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Tạo thư mục mới.
- GV hướng dẫn và thực hành các thao tác tạo thư mục mới.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn những sai sót (nếu có).
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
4.Tạo thư mục mới : SGK
* Lưu ý: Tên thư mục dài đến 255 kí tự nhưng không được chứa các kí tự: \ /: * ? ” .
Hoạt động 2 : Đổi tên thư mục.
- GV hướng dẫn và thực hành các thao tác đổi tên thư mục.
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
5. Đổi tên thư mục : SGK
Hoạt động 3 : Xoá thư mục.
- GV hướng dẫn và thực hành các thao tác xoá thư mục.
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
6. Xoá thư mục : SGK
Hoạt động 4 : Tổng hợp
- GV yêu cầu HS thực hành các thao tác tạo mới, đổi tên, xoá thư mục.
- GV hướng dẫn thêm các thao tác sao chép, di chuyển thư mục.
- HS thực hành lại các thao tác vừa học.
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
7. Tổng hợp : SGK
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: Yêu cầu HS nêu lại các thao tác tạo mới, đổi tên, xoá thư mục, sao chép, di chuyển thư mục.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS ôn lại các thao tác vừa học.
- Xem trước bài thực hành 4.
- Tiết sau tiếp tục xuống phòng máy thực hành.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục - Trần Trung Hiếu.doc