Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

 - Học sinh biết:

 + Các cách để mở 1 văn bản, biết phần mở rộng của văn bản trong Word ngầm định là .doc.

 + Cách lưu 1 văn bản; biết cách đóng văn bản và kết thúc việc soạn thảo.

 - Học sinh hiểu và phân biệt được việc đóng văn bản và kết thúc việc soạn thảo văn bản.

1.2/ Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được: Học sinh thực hiện được việc mở 1 văn bản, lưu văn bản và biết cách đóng văn bản, kết thúc soạn thảo văn bản.

- Học sinh thực hiện thành thạo: Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác mở 1 văn bản, lưu văn bản và biết cách đóng văn bản, kết thúc soạn thảo văn bản.

1.3/ Thái độ:

 - Thói quen : Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học.

 - Tính cách: Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.

2./ NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Mở văn bản

 - Lưu văn bản

 - Kết thúc

3./ CHUẨN BỊ:

 3.1/ Giáo viên:

 - Máy tính, máy chiếu.

 3.2/ Học sinh:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1184Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20 – Tiết : 38
Ngày dạy:
 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
 - Học sinh biết: 
 + Các cách để mở 1 văn bản, biết phần mở rộng của văn bản trong Word ngầm định là .doc.
 + Cách lưu 1 văn bản; biết cách đóng văn bản và kết thúc việc soạn thảo.
 - Học sinh hiểu và phân biệt được việc đóng văn bản và kết thúc việc soạn thảo văn bản.
1.2/ Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được: Học sinh thực hiện được việc mở 1 văn bản, lưu văn bản và biết cách đóng văn bản, kết thúc soạn thảo văn bản.
- Học sinh thực hiện thành thạo: Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác mở 1 văn bản, lưu văn bản và biết cách đóng văn bản, kết thúc soạn thảo văn bản.
1.3/ Thái độ:
 - Thói quen : Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
 - Tính cách: Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Mở văn bản
 - Lưu văn bản
 - Kết thúc
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
	 - Máy tính, máy chiếu.
	3.2/ Học sinh: 
 - Xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: 
Gv: Khởi động phần mềm soạn thảo và chỉ ra các thành chính trên cửa sổ soạn thảo.
Hs: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
4.3./ Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Mở văn bản: (12p’)
-Kiến thức: Các cách để mở 1 văn bản, biết phần mở rộng của văn bản trong Word ngầm định là .doc.
-Kĩ năng: Học sinh thực hiện được việc mở 1 văn bản
Gv: Hướng dẫn học sinh các cách mở một văn bản đã có trên máy tính.
Hs: Chú ý, theo dõi, ghi vào vở.
Gv: (lưu ý HS): Tên tệp văn bản trong word có phần mở rộng ngầm định là .doc. Và hướng dẫn them các cách mở văn bản cho học sinh nắm.
Hs: Thực hành theo 3 cách giáo viên đưa ra.
*Hoạt động 2: Lưu văn bản (15p’)
 - Kiến thức: Biết lưu một văn bản
- Kỹ năng: HS thực hành được lưu văn bản
Gv: Khi chúng ta đã soạn thảo được văn bản rồi, muốn lần sau mở ra chỉnh sửa hoặc thêm, bớt vào văn bản đó thì ta làm thế nào?
Hs: Trả lời.
Gv: Hướng dẫn HS các cách lưu văn bản vào máy tính.
Hs: Chú ý, theo dõi, ghi vào vở.
Gv: (lưu ý HS): Nếu văn bản đã lưu ít nhất một lần, thì cửa sổ save as không xuất hiện.
Hs: Học sinh thực hiện việc lưu văn bản theo yêu cầu.
*Hoạt động 3: Kết thúc. (8p’)
-Kiến thức: Biết đóng 1 văn bản
-Kĩ năng: Thực hiện đóng văn bản một cách thành thạo
Gv: Giới thiệu các thao tác thoát khỏi chương trình Word.
Hs: Theo dõi, ghi vào vở. Thực hiện thoát khỏi chương trình Word.
Gv: Cho HS đọc phần ghi nhớ trong sgk.
Hs: Đọc phần ghi nhớ.
4. Mở văn bản:
* Các cách mở tệp văn bản đã có :
- C1 : - Nháy nút lệnh (Open) trên thanh công cụ . Hộp thoại Open xuất hiện:
 - Tìm, nháy chọn tệp cần mở.
 - Nháy chọ Open để mở.
- C2 : Chọn lệnh File\Chọn Open hoặc (ấn Ctrl +O).
- C3: Tìm ổ đĩa hoặc thư mục chứa văn bản, sau đó nháy đúp chuột vào văn bản cần mở.
 Sau khi mở văn bản, em có thể gõ nội dung mới hoặc chỉnh sửa nội dung đã có của văn bản.
* Lưu ý : Tên tệp văn bản Word có phần mở rộng ngầm định là .doc
5. Lưu văn bản 
* Các cách lưu văn bản : 
C1: Nháy nút lệnh (Save) trên thanh công cụ và thực hiện các bước sau đây trên cửa sổ 
Save As.
C2 : Chọn lệnh File\ nháy chọn Save hoặc ấn Ctrl + S.
* Lưu ý : Nếu tệp văn bản đó đã được lưu ít nhất một lần, thì cửa sổ Save As không xuất hiện, mọi thay đổi sẽ được lưu trên chính tệp văn bản đã có.
6. Kết thúc. 
 Các thao tác kết thúc và thoát khỏi Word được mô tả theo các cách sau : 
C1 : Vào File chọn Exit.
C2 : Nháy chuột vào nút ( Close). 
4.4./ Tổng kết
Gv: Nêu các bước mở, lưu 1 văn bản. Và gọi học sinh lên thực hiện trên máy tính.
Hs: Trả lời câu hỏi. Thực hiện khởi động phần mềm trên máy tính.
	4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học tiết này : 
 + Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. Vận dụng làm các bài tập Sgk.
 + Thực hiện lại các thao tác đã được học. (nếu có điều kiện).
- Chuẩn bị bài mới : 
+ Đọc bài đọc thêm số 5.
+Tìm hiểu trước bài mới: bài 14 Soạn thảo văn bản đơn giản
5./ PHỤ LỤC :
 - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản (4).doc