Giáo án môn Tin học khối 6 - Tuần 22 - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN

1 - MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức

- Hiểu được khi nào cần sao chép, khi nào cần di chuyển.

1.2. Kỹ năng

- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: sao chép và di chuyển.

 1.3. Thái Độ

- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

2 - CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên: Bài giảng, giỏo ỏn, sỏch giỏo khoa.

2.2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.

3 - PHƯƠNG PHÁP

- Thuyết trỡnh và hướng dẫn thao tác trên máy.

 

doc 5 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 375Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 - Tuần 22 - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 22	Ngày soạn:
Tiết: 44	Ngày dạy: 
Bài 15: chỉnh sửa văn bản
1 - Mục tiêu
1.1. Kiến thức
- Hiểu được khi nào cần sao chép, khi nào cần di chuyển.
1.2. Kỹ năng
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: sao chép và di chuyển.
 1.3. Thái Độ
- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.
2 - Chuẩn bị
2.1. Giáo viên: Bài giảng, giỏo ỏn, sỏch giỏo khoa.
2.2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.
3 - Phương pháp
- Thuyết trỡnh và hướng dẫn thao tỏc trờn mỏy.
4- Tiến trình bài giảng
4.1 - ổn định lớp (1’)
Ổn định kiểm tra sĩ số học sinh.
4.2 - kiểm tra bài cũ (5’)
Cõu 1: Nờu sự giống nhau và khỏc nhau về chức năng của 2 phớm: Back space và Delete. Cho vớ dụ minh hoạ.
Cõu 2: Cú mấy cỏch để thực hiện việc chọn văn bản (bụi đen). Trỡnh bày.
4.3 - Bài mới
* Giới thiệu vào nội dung bài học: (1’) Trong cỏc thụng tin văn bản, sẽ cú những lỳc chỳng ta bắt gặp những dũng văn bản, đoạn văn bản, hay thậm chớ là cả trang văn bản cú nội dung hoàn toàn giống nhau. Vậy chẳng lẽ nào người soạn văn bản ấy lại ngồi bỏ thời gian để đỏnh tới đỏnh lui như vậy hoài sao? Để trỏnh việc mất nhiều thời gian như vậy , hụm nay thầy sẽ hướng dẫn cỏc em 2 thao tỏc mới trong chỉnh sửa văn bản đú là sao chộp văn bản và di chuyển văn bản.
TG
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
18’
Hoạt động 1 : Sao chộp văn bản.
Thầy cú 1 bài thơ, nội dung như sau:
Mẹ, mẹ ơi! Cụ dạy:
Phải giữ sạch đụi tay,
Bàn tay mà giõy bẩn,
Sỏch, ỏo cũng bẩn ngay.
Mẹ, mẹ ơi! Cụ dạy:
Cải nhau là khụng vui,
Cỏi miệng nú xinh thế,
Chỉ núi đều hay thụi.
GV: Em nào cho thầy biết trong bài thơ trờn cú cõu thơ nào được lặp lại hay khụng?
GV: Đỳng rồi. Bõy giờ thầy làm biếng thầy khụng muốn đỏnh lại cõu thơ đú nữa, vậy thỡ cỏc em cú cỏch nào giỳp thầy ko?
GV: Vậy bạn nào cho thầy biết sao chộp văn bản là gỡ? 
GV : Nhận xột và cho học sinh chộp bài.
GV: Thực hiện sao chộp văn bản mẫu cho học sinh quan sỏt.
GV: Thầy vừa thực hiện sao chộp văn bản. E nào cho thầy biết, thầy thực hiện mấy bước?
GV: Nờu cỏc bước thực hiện sao chộp văn bản. Và cho học sinh chộp bài bào.
GV: Gọi học sinh lờn thực hành sao chộp văn bản.
GV: Nhắc nhở lưu ý.
HS: Quan sỏt bài thơ.
HS: Dạ cú. Đú là cõu “Mẹ, mẹ ơi! Cụ dạy:”
HS: Lắng nghe và trả lời “sao chộp văn bản”.
HS: Sao chộp phần văn bản là giữ nguyờn phần văn bản đú ở vị trớ gốc, đồng thời thờm nội dung đú vào vị trớ khỏc.
HS: Lắng nghe và chộp bài.
HS: Quan sỏt.
HS: Thưa thầy 5 bước.
HS: Lắng nghe và chộp bài.
HS: Lờn thực hiện sao chộp.
HS: Lắng nghe.
Sao chộp phần văn bản là giữ nguyờn phần văn bản đú ở vị trớ gốc, đồng thời thờm nội dung đú vào vị trớ khỏc.
Cỏc bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần văn bản muốn sao chép.
Bước 2: Nháy nút lệnh Copy trên thanh công cụ chuẩn.
Bước 3: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần sao chép.
 Bước 4: Nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ chuẩn.
Bước 5: Nhỏy chuột 1 lần để kết thỳc sao chộp.
15’
Hoạt động 2: Di chuyển văn bản.
GV: Chỳng ta vừa tỡm hiểu sao chộp nội dung văn bản, vậy để xem di chuyển văn bản là như thế nào? Cỏc bước thực hiện di chuyển văn bản cú giống và khỏc nhau với sao chộp văn bản ra sao thỡ chỳng ta đi tỡm hiểu nội dung thứ 2 đú là: di chuyển văn bản.
GV: Chỳng ta hiểu nụm na “di chuyển” là đi từ nơi này sang nơi khỏc. Vậy để xem di chuyển văn bản là như thế nào, thỡ cỏc em xem thầy di chuyển cỏc kớ tự trong đoạn văn dưới đõy:
GV: Sau khi quan sỏt cỏc em cho thầy biết cỏc kớ tự mà thầy di chuyển cũn nằm ở vị trớ ban đầu nữa khụng? 
GV: Nhận xột cõu trả lời của HS. Vậy để xem muốn thực hiện di chuyển văn bản như thế nào thỡ cỏc em quan sỏt, thầy sẽ làm lại 1 lần nữa thật chậm rồi cỏc em nờu cỏc bước thực hiện cho cỏc bạn ghi bài luụn nha! 
GV: Nhận xột và nhắc nhở học sinh chộp bài.
GV: Dựa vào cỏc bước thực hiện di chuyển văn bản, e hóy cho thầy biết sao chộp văn bản và di chuyển văn bản khỏc nhau ở bước nào?
GV: Nhận xột cõu trả lời của học sinh.
GV: Gọi học sinh lờn thực hành thao tỏc di chuyển văn bản.
GV: Nhắc nhở lưu ý trong SGK.
HS: Lắng nghe.
HS: Chỳ ý quan sỏt giỏo viờn thực hiện di chuyển văn bản.
HS: Dạ khụng.
HS: Quan sỏt và nờu cỏc bước thực hiện di chuyển văn bản.
HS: chộp bài.
HS: Dạ thưa thầy bước 2.
HS: Lắng nghe.
HS: Lờn thực hiện.
HS: Chỳ ý lắng nghe.
4. Di chuyển.
Cỏc bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần văn bản muốn di chuyển.
Bước 2: Nháy nút lệnh Cut trên thanh công cụ chuẩn.
Bước 3: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần di chuyển.
 Bước 4: Nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ chuẩn.
Bước 5: Nhỏy chuột 1 lần để kết thỳc di chuyển.
4.4 - Củng cố (4’)
- Các bước sao chép văn bản.
- Các bước di chuyển văn bản.
4.5 - Hướng dẫn về nhà (1’)
- Ôn tập lại bài theo hướng dẫn SGK.
- Chuẩn bị Bài thực hành 6.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 15 Chinh sua van ban_12259397.doc