Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

Các thành phần cơ bản của văn bản: Kí tự, từ. Câu, dòng, đoạn văn bản và trang văn bản. Giữa các từ chỉ nên gõ một dấu cách và giữa các đoạn văn bản chỉ nhấn phím Enter một lần Có thể gõ văn bản chữ Việt bằng một trong hai kiểu gõ: Telex hay Vni.