Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Một số hàm trong chương trình bảng tính:

Tên hàm: AVERAGE

 Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c.)

 Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không

Trong công thức tính, hàm AVERAGE cho phép chúng ta sử dụng địa chỉ của các ô tính, các ô tính kết hợp với các con số, cũng như sử dụng địa chỉ của các khối. Điều này sẽ làm đơn giản việc liệt kê các giá trị khi tính toán.

 

ppt 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 923Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 18- Bài 4SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (T2) Tên hàm: AVERAGE Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c...) Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế.Ví dụ: Tính trung bình cộng= AVERAGE(7,6,6,9,9,10)Hoặc =AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4)Hoặc = AVERAGE(C4:H4)7.83b) Hàm tính trung bình3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:Tiết 18: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNTrong công thức tính, hàm AVERAGE cho phép chúng ta sử dụng địa chỉ của các ô tính, các ô tính kết hợp với các con số, cũng như sử dụng địa chỉ của các khối. Điều này sẽ làm đơn giản việc liệt kê các giá trị khi tính toán.Chú ý: Tên hàm: MAX Cú pháp: =MAX(a,b,c...) Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế.3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:c) Hàm xác định giá trị lớn nhấtVí dụ: Xác định giá trị lớn nhất cho các cột điểm= MAX(7,8,9,6,7,8)Hoặc =MAX (C4,C5,C6,C7,C8,C9)Hoặc = MAX (C4:C9)Tiết 18: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Tên hàm: MIN Cú pháp: =MIN(a,b,c...) Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhấtVí dụ: Xác định giá trị nhỏ nhất cho các cột điểm= MIN(7,8,9,6,7,8)Hoặc =MIN(C4,C5,C6,C7,C8,C9)Hoặc = MIN (C4:C9)Tiết 18: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNTrong công thức tính, hàm MAX, hàm MIN cho phép chúng ta sử dụng địa chỉ của các ô tính, các ô tính kết hợp với các con số, cũng như sử dụng địa chỉ của các khối. Điều này sẽ làm đơn giản việc liệt kê các giá trị khi tính toán.Chú ý:

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (3).ppt