Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Các bước cần thiết để tạo một biểu đồ từ bảng dữ liệu.

- Cách chọn và chỉnh sửa biểu đồ.

2. Kỹ Năng

- Thực hiện thành thạo các thao tác với biểu đồ.

3. Thái độ

- Hình thành thái độ ham mê học hỏi, yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo ỏn, mỏy tớnh, mỏy chiếu.

- Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà, dụng cụ học tập .

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 883Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/ 03 /2013
Ngày giảng:  /  / 
Tiết: 54
 Bài 9: trình bày dữ liệu bằng biểu đồ(T2)
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Các bước cần thiết để tạo một biểu đồ từ bảng dữ liệu.
- Cách chọn và chỉnh sửa biểu đồ.
2. Kỹ Năng
- Thực hiện thành thạo các thao tác với biểu đồ.
3. Thái độ
- Hình thành thái độ ham mê học hỏi, yêu thích môn học.. 
B. Chuẩn bị: 
- Giáo viên: Giáo ỏn, mỏy tớnh, mỏy chiếu.
- Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà, dụng cụ học tập . 
C. Tiến trình dạy học:
1. ổn định lớp(2’)
- Kiểm tra sĩ số(1')
- ổn định trật tự(1’)
2. Kiểm tra bài cũ(3’)
- Hãy nêu các bước tạo biểu đồ ? Và thực hiện thao tác đó trên máy tính?
3. Bài mới(35')
Hoạt động của GV - HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tạo biểu đồ
GV: Hướng dẫn HS cách chọn biểu đồ phù hợp với nội dung dữ liệu. Dựa vào đó yêu câu học sinh hãy chọn biểu đồ cho bảng dữ liệu ”Danh sách học sinh giỏi”
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI
Năm học
Nam
Nữ
Tổng cộng
2001-2002
8
4
13
2002-2003
8
5
12
2003-2004
6
6
12
2004-2005
9
6
15
GV: Khi tạo biểu đồ các em cần biết vị trí nơi đặt của biểu đồ.
GV: Hướng dẫn HS các cách chỉnh sửa biểu đồ:
GV: Thực hành các thao tác và yêu cầu học sinh lên thực hiện lại.
GV: Giới thiệu cho HS biết các thông tin về biểu đồ, cách đặt tiêu đề, tạo các chú giải
GV: Giải thích vị trí đặt biểu đồ là cách chèn biểu đồ lên một trang tính mới hoặc trang tính chứa dữ liệu. 
Hoạt động 2: Chỉnh sửa biểu đồ
- GV: Biểu đồ được với vị trí và kích thước ngầm định. Để thay đổi vị trí của biểu đồ em hay nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới.
- GV: Thực hiện việc thay đổi vị trí biểu đồ và yêu cầu học sinh lên thực hành.
- GV: Sau khi một biểu đồ đã được tạo ra, có thể dạng biểu đồ đó chưa phải là thích hợp nhất để minh họa dữ liệu. Để thay đổi biểu đồ đã được chọn ta chỉ cần thực hiện các thao tác sau:
 - Nháy chọn biểu đồ
 - Thanh công cụ chart xuất hiện
- Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
- GV: Gọi học sinh lên bảng thực hành
- GV: Hướng dẫn cách xoá biểu đồ và yêu cầu học sinh lên thực hành.
- GV: Sao chép biểu đồ vào văn bản Word cho học sinh quan sát và yêu cầu một học sinh lên thực hiện lại.
3. Tạo biểu đồ
a) Chọn dạng biểu đồ
- Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ.
- Chart Sub-types: Chọn dạng biểu đồ trong nhóm.
- Nháy Next để sang bước 2.
b) Xác định miền dữ liệu 
- Data Range: Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.
- Series in: Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hay cột.
- Nháy Next để chuyển sang bước 3.
c) Các thông tin giải thích biểu đồ
- Chart title: Tiêu đề.
- Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang.
- Value (Y) axis: Chú giải trục đứng.
- Nháy Next để sang bước 4.
d) Vị trí đặt biểu đồ
- As a new sheet: Trên trang tính mới.
- As object in: Trên trang chứa DL.
- Nháy Finish để kết thúc.
4. Chỉnh sửa biểu đồ
a) Thay đổi vị trí của biểu đồ
- Nháy chuột trên biểu đồ.
- Thực hiện thao tác kéo thả chuột.
b) Thay đổi dạng biểu đồ
- Nháy chọn biểu đồ
- Thanh công cụ chart xuất hiện
- Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
c) Xoá biểu đồ
- Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.
d) Sao chép biểu đồ vào văn bản 
- Nháy chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.
- Mở văn bản Word và nháy chuột nút lệnh Paste.
4. Củng cố
- Cách tạo, chèn, chỉnh sửa biểu đồ. (4’)
5. Hướng dẫn bài tập về nhà
- Hướng dẫn HS về ôn bài, đọc trước bài thực hành số 9. (1’)

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ.doc