Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH L GÌ?

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Bước đầu làm quen với chương trình bảng tính.

- Tác dụng của chương trình bảng tính trong tin học.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được giao diện chính của chương trình bảng tính.

- Nhập cho được dữ liệu vào bảng tính.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.

- Tích cực tham gia xây dựng bài.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa.

- Phấn viết, thước kẻ

- Tranh ảnh, văn bản mẫu.

2. Chuẩn bị của học sinh:

-Sách, vở, bút thước kẻ.

- Xem trước nội dung bài mới.

 

doc 7 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 473Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần:0 1
Ngày soạn: 04/09/2017
Tiết: 01 
Ngày dạy: 07/09/2017
Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?
MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Bước đầu làm quen với chương trình bảng tính.
- Tác dụng của chương trình bảng tính trong tin học.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được giao diện chính của chương trình bảng tính.
- Nhập cho được dữ liệu vào bảng tính.
3. Thái độ: 
- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.
- Tích cực tham gia xây dựng bài.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, sách giáo khoa.
- Phấn viết, thước kẻ
- Tranh ảnh, văn bản mẫu.
2. Chuẩn bị của học sinh:
-Sách, vở, bút thước kẻ.
- Xem trước nội dung bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (2’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
- Phân nhóm học tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới: (2’)
 Để tiện cho việc theo dõi, so sánh và sắp xếp dữ liệu cũng như tạo biểu đồ minh họa cho các số liệu tương ứng. Thì phần mềm Microsoft Excel đã có những chức năng trên nhằm đáp ứng nhu cầu trong thực tế. Tiết học này ta sẽ bước đầu làm quen với chương trình này. Ta sang bài mới “Chương trình bảng tính là gì?”.
* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
15’
Hoạt động 1:Tìm hiểu về bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng.
1. Bảng và nhu cầu xử lí bảng.
Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng.
- Trong thực tế nhiều thông tin có thể được biểu diễn dưới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, so sánh dữ liệu
- Ví dụ hình 1 SGK. Ta dễ dàng theo dõi, phân loại kết quả học tập của từng học sinh.
- Ngoài việc thông tin được trình bày như trên, bảng tính còn thực hiện một số tính toán như: Tính tổng, TBC, xác định GTLN,NN, hoặc vẽ biểu đồ để minh hoạ.
- Chương trình bảng tính là gì?
- Lắng nghe.
- Quan sát hình.
- Trả lời.
15’
Hoạt động 2: Tìm hiểu về chương trình bảng tính.
2. Chương trình bảng tính Một số đặc điểm chung của chương trình bảng tính.
+ Dữ liệu trình bày dưới dạng bảng.
+Xử lí nhiều loại dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số và dữ liệu dạng văn bản.
+ Các tính toán được thực hiện tự động.
+ Khi dữ liệu thay đổi, các ô tính liên quan được cập nhật tự động.
+ Có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo những tiêu chí khác nhau.
+ Có các công cụ vẽ biểu đồ để minh hoạ trực quan cho dữ liệu
- Quan sát hình 5/SGK
? Nhận xét cách trình bày nội dung.
-Chương trình bảng tính có khả năng lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số và dữ liệu dạng văn bản.
- Giải thích thêm về một số đặc điểm chung của chương trình bảng tính.
? Ích lợi của chương trình bảng tính.
- Quan sát.
- Trả lời.
- Lắng nghe
- Trả lời.
10’
Hoạt động 3: củng cố
* Sự khác biệt giữa chương trình bảng tính và
- Hệ thống toàn bộ kiến thức.
- Lắng nghe.
- Nêu 1 ví dụ mà dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng? Mà trên đó thực hiện các tính toán.
-? Trong Word ta cũng tạo được các bảng. Vậy đâu là điểm khác biệt giữa bảng tạo bằng chương trình bảng tính và bảng tạo bằng hệ soạn thảo văn bản.
- Thời khóa biểu.
- Bảng điểm, bảng lương, hóa đơn.
hệ soạn thảo văn bản.
- Dữ liệu trong bảng được cập nhật tự động khi các dữ liệu đó thay đổi, Dữ liệu được minh hoạ bằng biểu đồ một cách trực quan và nhanh chóng.
4. Dặn dò: (1’)
- Học bài và làm bài tập 1,2 trang 9 SGK.
- Làm bài tập từ 1.1 -> 1.5 sách bài tập.
- Xem trứơc bài nội dung tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
GIÁO ÁN
Tuần:01
Ngày soạn: 04/09/2017
Tiết: 02
Ngày dạy: 07/09/2017
Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?
MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Bước đầu làm quen với chương trình bảng tính.
- Tác dụng của chương trình bảng tính trong tin học.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được giao diện chính của chương trình bảng tính.
- Nhập cho được dữ liệu vào bảng tính.
3. Thái độ: 
- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.
- Tích cực tham gia xây dựng bài.
II. CHUẨN BỊ
1. Nội dung:
- Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
- Nhập dữ liệu vào trang tính.
2. Đồ dùng:
- Giáo viên: Giáo án, SGK.
- Học sinh: Sách vở, bút thước.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (2’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
- Phân nhóm học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới: 
* Giới thiệu bài mới: (2’)
 Ta mới tìm hiểu sơ qua về chương trình bảng tính. Tuy nhiên giao diện chúng ra sao, làm thế nào để ta thực hiện được chúng, tiết học này sẽ giúp các em làm được điều đó.
* Tiến trình bài dạy :
TG
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nộâi dung
15’
Hoạt động 1:Tìm hiểu về màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
1. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
Ngoài các bảng chọn, thanh công cụ và nút 
lệnh giống như ở chương trình soạn thảo văn bản Word, giao diện này còn có thêm:
- Thanh công thức: Nhập công thức, hiển thị dữ liệu.
- Bảng chọn Data (Dữ liệu): gồm các lệnh để xử lí dữ liệu.
- Trang tính: Gồm các cột và hàng, giao giữa cột và hàng là một ô.
- Treo tranh về giao diện của chương trình bảng tính 
Excel.
- ? Nhìn tranh cho biết giao diện gồm những thanh phần cơ bản nào.
-? Ngoài các bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh giống như ở chương trình soạn thảo văn bản Word, giao diện này còn có thêm thành phần gì?
- Nhận xét.
- Giải thích chức năng của từng thành phần.
- Quan sát hình.
- Trả lời.
- Thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính.
15’
Hoạt động 2: Tìm hiểu về cách nhập dữ liệu vào trang tính.
2. Nhập dữ liệu vào trng tính
a) Nhập và sửa dữ liệu:
- Nháy chuột vào 1 ô của trang tính và nhập dữ liệu giống như trong soạn thảo văn bản.
- Thao tác nháy chọn 1 ô gọi là kích hoạt ô tính.
- Để sửa dữ liệu của một ô: Nháy đúp chuột vào ô đó và thực hiện việc sửa dữ liệu tương tự như soạn thảo văn bản.
b) Di chuyển trên trang tính:
- Sử dụng phím mũi tên trên bàn phím.
- Sử dụng chuột và các thanh cuốn.
c) Gõ chữ Việt:
- Tương tự như soạn thảo văn bản.
- Hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào một ô.
- Có thể di chuyển các ô theo hai cách: Sử dụng phím mũi tên trên bàn phím hoặc sử dụng chuột.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
10’
Hoạt động 3: củng cố
- Hệ thống toàn bộ kiến thức.
- ? Ô tính đang được kích 
hoạt có gì khác so với ô tính khác.
- Chức năng chính của chương trình bảng tính là gì?
- Lắng nghe.
- Có viền đậm xung quanh
- Dùng để tính toán
4. Dặn dò: (1’)
- Học bài và làm bài tập còn lại trong SGK.
- Xem trước bài mới.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 1+2.doc