Giáo án Toán 1 - Các số 1, 2, 3, 4, 5

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

BÀI CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5

I. Mục tiêu cần đạt:

 Học xong bài này, học sinh có khả năng:

1. Có khái niệm ban đầu về số 4, số 5.

2. Biết đọc, viết các số 4, 5.

3. Đếm được các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1.

4. Nhận diện được số lượng các vật và viết số lượng đó bằng các số 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5.

II. Các hoạt động chủ yếu:

1. Hoạt động 1: Khởi động hát bài Em yêu trường em (thời gian: 1 phút)

- Hoạt động lựa chọn: lắng nghe, hát.

- Hình thức tổ chức: cả lớp.

2. Hoạt động 2: Củng cố bài cũ

- Hoạt động lựa chọn: lắng nghe, trả lời.

- Hình thức tổ chức: cả lớp, cá nhân.

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 573Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Các số 1, 2, 3, 4, 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC
Thứ......., ngày.....tháng.....năm.........
Giáo viên (sinh viên): Nay Y Shu	MSSV: 41.01.901.156
KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
BÀI CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5
Mục tiêu cần đạt: 
Học xong bài này, học sinh có khả năng:
Có khái niệm ban đầu về số 4, số 5.
Biết đọc, viết các số 4, 5.
Đếm được các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1.
Nhận diện được số lượng các vật và viết số lượng đó bằng các số 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5.
Các hoạt động chủ yếu:
Hoạt động 1: Khởi động hát bài Em yêu trường em (thời gian: 1 phút)
Hoạt động lựa chọn: lắng nghe, hát.
Hình thức tổ chức: cả lớp.
Hoạt động 2: Củng cố bài cũ
Hoạt động lựa chọn: lắng nghe, trả lời.
Hình thức tổ chức: cả lớp, cá nhân.
Thời gian
Hoạt động 
của giáo viên
Hoạt động mong đợi 
ở học sinh
2 phút
Thầy mời ba bạn lên viết số lượng của vật trong mỗi tranh (tranh số 1, tranh số 2, tranh số 3)?
Bạn nào có thể đứng lên tại chỗ nhận xét bài làm của ba bạn?
3 HS lên viết 
Ngôi nhà: 1; xe hơi: 2; con ngựa: 3.
2 – 3 HS nhận xét
Hoạt động 2: Đặt vấn đề và dẫn dắt vào bài học
Hoạt động lựa chọn: lắng nghe, trả lời.
Hình thức tổ chức: cả lớp, cá nhân.
Thời gian
Hoạt động 
của giáo viên
Hoạt động mong đợi 
ở học sinh
2 phút
Bạn nào có thể cho thầy và các bạn biết tranh trên bảng vẽ gì?
Bao nhiêu bông hoa?
Các con có biết cách viết khác của năm bông hoa không?
1 – 2 HS trả lời
Bông hoa
Năm bông hoa
Không
Hoạt động 3: Nhằm đạt mục tiêu số 1, 2.
Hoạt động lựa chọn: quan sát, trả lời.
Hình thức tổ chức: cả lớp, cá nhân.
Thời gian
Hoạt động 
của giáo viên
Hoạt động mong đợi 
ở học sinh
10 phút
Hoạt động: Làm quen với số 4
Quan sát tranh trên bảng và cho thầy biết tranh trên bảng vẽ gì?
Bao nhiêu em bé?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu cái kèn?
Trong hình vuông này có gì?
Bao nhiêu chấm tròn?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu con tính?
Vậy Bốn em bé, Bốn cái kèn, Bốn chấm tròn, Bốn con tính có chung tiếng gì?
Bốn có kí hiệu toán học là gì?
Bốn được viết như thế nào?
Giờ các con lấy bảng con ra và viết số 4 nào.
Các con đọc theo thầy: số 4.
Hoạt động: Làm quen với số 5
 Quan sát tranh trên bảng và cho thầy biết tranh trên bảng vẽ gì?
Bao nhiêu máy bay?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu cái kéo?
Trong hình vuông này có gì?
Bao nhiêu chấm tròn gì?
Tranh này vẽ gì?
Bao nhiêu con tính?
Vậy Năm máy bay, Năm cái kéo, Năm chấm tròn, Năm con tính có chung tiếng gì?
Năm có kí hiệu toán học là gì?
5 được viết như thế nào?
Giờ các con lấy bảng con ra và viết số 5 nào.
Các con đọc theo thầy: số 5.
Vậy tới giờ các con đã trả lời được cho câu hỏi đầu bài chưa?
1 – 2 HS trả lời
Em bé
Bốn em bé
1 – 2 HS trả lời
Cái kèn
1 – 2 HS trả lời
Bốn cái kèn
Chấm tròn
 Bốn chấm tròn
Con tính
Bốn con tính
Chung tiếng bốn
1 – 2 HS 
4
Viết là 4
Cả lớp viết
Cả lớp đọc
1 – 2 HS trả lời
Máy bay
Năm máy bay
1 – 2 HS trả lời
Cái kéo
1 – 2 HS trả lời
Năm cái kéo
Chấm tròn
Năm chấm tròn
Con tính
Năm con tính
Chung tiếng Năm
1 – 2 HS 
5
Viết là 5
Cả lớp viết
Cả lớp đọc
Rồi, năm bông hoa được viết là 5 bông hoa.
Hoạt động 4: Nhằm đạt mục tiêu 3, 4.
Hoạt động lựa chọn: Quan sát, lắng nghe và trả lời; trò chơi học tập.
Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm đôi.
Thời gian
Hoạt động 
của giáo viên
Hoạt động mong đợi 
ở học sinh
5 phút
Hoạt động: Đếm xuôi, đếm ngược các số 1, 2, 3, 4, 5 (hình thức: Nhóm đôi)
Các con hãy viết số lượng ô vuông dưới mỗi cột tương ứng?
Mời một bạn đọc các số trên bảng.
Cả lớp cùng đọc các số trên bảng nào.
Mời một bạn đọc các số trên bảng (thanh số).
Cả lớp cùng đọc các số trên bảng nào.
Hoạt động: Trò chơi học tập
Luật chơi: Chia lớp thành 4 đội chơi. Cuộc chơi có ba vòng: 
Vòng 1 là viết số lượng của vật trong bức tranh. Trong vòng này thì các thành viên trong đội sẽ luôn phiên nhau lên viết số lượng của các vật trên bảng đến hết mới thôi. Đội nào viết đúng và nhiều nhất sẽ được 30 điểm. Thời gian chơi vòng này là 2 phút.
 Vòng 2 là viết số còn thiếu trong ô vuông. Trong vòng này thì các thành viên trong đội sẽ luôn phiên nhau lên viết các số còn thiếu trong mỗi ô vuông đến hết mới thôi. Đội nào viết đúng và nhiều nhất sẽ được 30 điểm. Thời gian chơi vòng này là 2 phút.
Vòng 3 là nối tranh với số. Trong vòng này thì các thành viên trong đội sẽ luôn phiên nhau lên nối tranh với số đến hết mới thôi. Đội nào nối đúng và nhiều nhất sẽ được 30 điểm. Thời gian chơi vòng này là 2 phút
Tổng cộng 3 vòng chơi, đội nào có điểm cao nhất sẽ dành chiến thắng và nhận được phần quà.
1, 2, 3, 4, 5; 5, 4, 3, 2, 1.
Đọc
Đọc
Đọc
Đọc
Lắng nghe
Chơi 
Củng cố và đánh giá:
Mời một em nhắc lại cho thầy các số mà hôm nay chúng ta được học.
Hôm nay lớp ta học rất tốt.
Các con về nhà xem lại bài học hôm nay và chuẩn bị bài ytiếp theo nhé.
Chuẩn bị: 
GV: Tranh con chim, em bé, chấm tròn, con tính, bông hoa; phiếu học tập.
HS: SGK Toán lớp 1, bảng con.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCac so 1 2 3 4 5_12230203.docx