Giáo án Toán 5 - Tuần 6

Toán

TIẾT 26 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố về mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích .

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đodiện tích và giải các bài toán có liên quan đến diện tích.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, ham học hỏi tìm tòi mở rộng kiến thức.

II. CHUẨN BỊ:

· GV : Phấn màu - Bảng phụ

· HS : VBT , SGK, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 10 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 679Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
TIẾT 26 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố về mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích .
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đodiện tích và giải các bài toán có liên quan đến diện tích. 
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, ham học hỏi tìm tòi mở rộng kiến thức. 
II. CHUẨN BỊ:
GV : Phấn màu - Bảng phụ 
HS : VBT , SGK, bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Kiểm tra 
- Yêu cầu HS làm bảng con : 
3m2 5dm2 = ? dm2
5hm2 12dam2 = m2
- Hs làm bảng con
- Nêu lại bảng đơn vị đo diện tích
- 3 HS nêu - Lớp nhận xét .
3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Củng cố các đơn
vị đo diện tích và bảng các đơn vị đo diện tích
Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại kiến thức cũ.
- GV yêu cầu 
- GV nhận xét .
Hoạt động2: Thực hành
Hoạt động lớp 
- 3 HS nêu bảng đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa các đơn vị đo .
- Lớp nhận xét.
 Hoạt động lớp - nhóm
Hỏi đáp
Bài 1: a) b)( hai số đo đầu)Rèn kĩ năng viết số đo diện tích dưới dạng phân số hay hỗn số.
- Yêu cầu HS đọc đề. 
- Yêu cầu HS nêu lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liên quan nhau.
- 1 HS đọc yêu cầu đề bài 1.
- Học sinh đọc thầm, xác định dạng đổi của bài a, b ...
- HS làm bài vào vở .
Trực quan
Thực hành
- Gợi ý để phân tích mẫu cho HS.
6m2 35dm2 = 6m2 + m2 = 6m2
- GV chốt kết quả đúng .
- Lần lượt HS sửa bài trên bảng lớn.
Bài 2: Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo diện tích (dạng bài tập trắc nghiệm)
- Yêu cầu HS đọc đề bài 
- 1 HS đọc yêu cầu đề bài 2.
Trực quan
- Hướng dẫn HS quy trình : 
+ Chuyển đổi đơn vị đo.
+ Lựa chọn phương án đúng rồi khoanh vào chữ trước phương án đó.
- HS đọc thầm, xác định dạng bài (đổi đơn vị đo). 
- HS làm và chữa bài
Luyện tập
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng 
Bài 3: cột 1 Rèn kĩ năng chuyển đổi các dơn vị đo diện tích rồi so sánh kết quả, điền dấu.
- GV gợi ý hướng dẫn HS quy trình :
+ Chuyển đổi đơn vị sao cho 2 vế có cùng đơn vị đo ( nên đưa về số đo với 1 đơn vị đo )
+ So sánh kết quả ( ở 2 vế ) để lựa chọn dấu thích hợp rồi điền dấu.
Ví dụ : 61 km2 = 6 100 hm2
+ So sánh 6 100 hm2 > 610 hm2 
Do đó phải viết dấu > vào chỗ chấm.
- GV theo dõi cách làm để kịp thời sửa chữa. 
- HS làm và sửa bài 
Bài 4: Giải bài toán có liên quan đến đơn vị đo diện tích.
- GV nhận xét và chốt kết quả đúng .
- 2 HS đọc đề bài 4 .
- HS phân tích đề, làm bài
 Luyện tập
Hoạt động 4: Củng cố
Mục tiêu: Củng cố lại cách đổi đơn vị 
Hoạt động cá nhân
- GV tổ chức thi đua : Ai nhanh hơn ? 
6 m2 = . dm2 
3 m2 5 dm2 = ..dm2
- GV nhận xét – tuyên dương .
- HS thi đua làm bảng con 
6 m2 = . dm2 
3 m2 5 dm2 = ..dm2
Thi đua
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Héc-ta - Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm:
Toán
TIẾT 27 : HÉC – TA
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 	
- Giúp HS nắm được tên gọi, ký hiệu của đơn vị đo diện tích héc-ta.
- Quan hệ giữa héc-ta và mét vuông  Biết chuyển đổi đúng các đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với héc-ta) và vận dụng để giải các bài toán có liên quan. 
2. Kĩ năng: Rèn HS đổi đơn vị đo DT và giải các bài toán có liên quan về diện tích nhanh, chính xác. 
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích học toán, thích làm các bài tập liên quan đến diện tích. 
II. CHUẨN BỊ: 
GV : Phấn màu - bảng phụ 
HS : VBT- SGK - bảng con - vở nháp .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập
Kiểm tra
- Yêu cầu HS làm bảng con : 
15m2 78dm2 = ? dm2
4 hm2 2 dam2 = m2
- Lớp làm bảng con .
- GV nhận xét 
- Lớp nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị
đo diện tích Héc-ta
 Mục tiêu: Hướng dẫn HS nắm được tên gọi, ký hiệu của đơn vị đo diện tích héc-ta
Hoạt động cả lớp
- GV giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-ta
- HS lắng nghe .
- Héc-ta là đơn vị đo ruộng đất. Viết tắt là ha đọc là hécta.
- Mối quan hệ giữa héc-ta với các đơn vị đo diện tích khác .
1ha = 1hm2
1ha = ...........m2 
- Hs nêu miệng, viết bảng con
- HS nêu mối quan hệ
Giảng giải
Hoạt động 2: Thực hành
 Mục tiêu: Hướng dẫn HS nắm được quan hệ giữa héc-ta và mét vuông . Biết đổi đúng các đơn vị đo diện tích và giải các bài toán có liên quan.
Hoạt động cá nhân
Bài 1a: (hai dòng đầu) 
Bài 1b: (cột đầu) 
- GV yêu cầu HS nhắc lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền kề nhau
 - HS nêu lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền kề nhau .
Hỏi đáp
- GV yêu cầu HS đọc đề bài 1.
à Lưu ý HS: Mỗi đơn vị đo diện tích ứng với 2 chữ số trong số đo diện tích
- 2 HS đọc đề và xác định dạng 
Thực hành 
- GV yêu cầu HS giải
- HS làm bài 
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
- 4 ha = 400 a
- km2 = 10 ha 
Bài 2: 
- Rèn HS kĩ năng đổi đơn vị đo (có gắn với thực tế), GV giới thiệu về rừng Cúc Phương, một vườn quốc gia nổi tiếng của nước ta.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
- HS đọc đề bài 2 .
- HS làm bài và sửa bài .
Giảng giải
Bài 3: Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích rồi so sánh, điền Đ, S
- Hướng dẫn HS quy trình:
+ So sánh 2 vế để xem xét kết quả đó (dấu) đúng hay sai.
+ Ghi Đ vào kết quả đúng, S vào kết quả sai.
Bài 4: Giải bài toán có liên quan đến đơn vị đo diện tích 
- Yêu cầu HS đọc bài 4.
- GVgợi mở để HS tự tìm ra cách giải bài toán
- GVnhận xét 
- HS tiến hành so sánh 2 đơn vị để điền dấu 
- HS sửa bài – Lớp nhận xét .
- 1 HS đọc bài 4 .
- Hs làm bài
 Hs cá thể
Luyện tập
Hs cá thể
Động não 
Hoạt động 5: Củng cố 
Mục tiêu: Củng cố nội dung vừa học	
- Tổ chức thi đua: 
- HS thi đua tính nhanh
Thi đua
78 ha = ..hm2 ; 15a = .........dam2
- GV nhận xét – tuyên dương .
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Luyện tập 
- Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm:
Toán
TIẾT 28 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Giúp HS củng cố các đơn vị đo diện tích đã học. 
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS giải các bài toán có liên quan đến diện tích. 
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học, ham học hỏi tìm tòi mở rộng kiến thức. 
II. CHUẨN BỊ:
Phấn màu - Bảng phụ .
HS :VBT, SGK, bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Héc-ta
Kiểm tra 
- Yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa héc-ta với các đơn vị đo diện tích khác
- 2 HS nêu mối quan hệ giữa héc-ta với các đơn vị đo diện tích khác
4 ha = ? hm2 
54 ha = ? a 
- Làm bảng con
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Thực hành
 Mục tiêu: Củng cố cho HS cách đổi các đơn vị đo diện tích đã học.
Hoạt động lớp 
Bài 1 a) b): Củng cố về chuyển đổi các đơn vị đo diện tích
- Yêu cầu HS đọc đề. 
- 2 HS đọc yêu cầu đề bài 1 .
Trực quan 
- Yêu cầu HS nhắc lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liên quan nhau. 
- 2 HS nêu lại .
- Lớp đọc thầm, xác định dạng đổi bài a, b, c... 
Thực hành 
- HS làm bài 
- GV chốt kết quả đúng . 
- Lần lượt HS sửa bài 
Bài 2: Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích rồi so sánh kết quả, điền dấu .
- Yêu cầu HS đọc đề bài 2. 
- 2 HS đọc yêu cầu đề bài 2. 
Trực quan 
- Yêu cầu HS nêu cách làm 
- HS đọc thầm, xác định dạng bài (so sánh). 
Thực hành 
- HS làm bài 
- GV nhận xét và chốt lại 
- Lần lượt HS sửa bài giải thích tại sao điền dấu (, =) (Sửa bài chéo). 
Bài 3 : Củng cố về giải bài toán có liên quan đến diện tích.
- GV gợi ý yêu cầu HS thảo luận tìm cách giải. 
- 2 HS đọc đề 
- Phân tích đề 
Thực hành 
- GV theo dõi cách làm để kịp thời sửa chữa. 
- GV nhận xét - chốt kết quả đúng .
- HS làm bài 3:
- HS sửa bài – Lớp nhận xét .
Bài 4 : 
- GV Yêu cầu HS đọc bài 4. 
- GV gợi ý cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách giải và tự giải. 
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
- 2 HS đọc đề bài 4 .
- HS phân tích đề - Tóm tắt 
- HS nêu công thức tìm diện tích hình chữ nhật .
Hs cá thể
Hoạt động 4: Củng cố
Mục tiêu: Củng cố lại cách đổi đơn vị 
Hoạt động lớp 
- GV tổ chức thi đua : Ai nhanh hơn ? 
15 ha 5 a = ? a 
324 500 m2 = ? ha ? m2 
- HS thi đua : 
15 ha 5 a = 1505 a 
324 500 m2 = 32 ha 4500 m2 
Trò chơi
- GV chốt lại vị trí của số 0 đơn vị a. 
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Luyện tập chung 
- Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm:
Toán
TIẾT 29 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS củng cố về : Các đơn vị đo diện tích đã học, cách tính diện tích các hình đã học; giải các bài toán liên quan đến diện tích.
2. Kĩ năng: Rèn HS tính S các hình đã học, giải các bài toán liên quan đến diện tích nhanh, chính xác. 
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, ham học hỏi tìm tòi kiến thức về tính diện tích. 
II. CHUẨN BỊ:
GV : Hệ thống câu hỏi - Phấn màu - Bảng phụ - Hình vẽ 
HS : công thức, quy tắc tính diện tích các hình đã học , VBT .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập 
- Khi viết số đo diện tích mỗi hàng đơn vị đo ứng mấy chữ số ? Vận dụng đổi
3m2 8dm2 = ...................dm2
- 2 HS trả lời
- Lớp làm bảng con.
Kiểm tra
- GV nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Ôn công thức, quy tắc tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
Mục tiêu: HS vận dụng quy tắc, công thức tính S hcn, S hình vuônglàm bài tập.
Hoạt động cá nhân
- Muốn tìm diện tích hình vuông ta làm sao?
- Hs nêu, viết bảng con
Hỏi đáp
- Nêu công thức tính diện tích hình vuông?
S = a x a
- Muốn tìm diện tích hình chữ nhật ta làm sao?
- Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật?
 S = a x b
- Muốn tìm diện tích hình chữ nhật ta cần biết gì?
Hoạt động 2: Thực hành 
Hoạt động nhóm 
Mục tiêu: HS vận dụng công thức tính S hình chữ nhật và hình vuông giải toán .
- GV gợi ý : 
- HS thực hiện theo yêu cầu: đọc, phân tích đề, tìm cách giải
Bài 1:
- Yêu cầu HS trình bày cách giải 
- Số gạch men để lát nền = S nền : S 1viên gạch
Hỏi đáp
- GV tổ chức cho HS sửa bài .
- HS sửa bài – HS trình bày
Thực hành
Bài 2: Tóm tắt - Phân tích
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
- Hs làm và sửa bài
Bài 3: 
Hs cá thể
- GV gợi ý cho HS nhắc lại về tỉ lệ bản đồ. Hướng dẫn HS tìm:
- Thi đua giải nhanh
 Thi đua
1) Chiều dài thực sự
- Cả lớp giải vào vở
2) Tìm chiều rộng thực sự 
3) Tìm diện tích thực sự
4) Đổi đơn vị diện tích đề bài cần hỏi
Đáp số : 1500m2 
Bài 4: Cho HS thảo luận nhóm để tim cách tính được diện tích miếng bìa.
- Các nhóm trình bày kết quả 
Hs cá thể Thảo luận 
Hoạt động 4: Củng cố
Mục tiêu: Ôn lại các kiến thức vừa học.
Hoạt động cá nhân
- GV ycầu HS nhắc lại nội dung LT. 
- HS nêu miệng
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị : Luyện tập chung 
- Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm:
Toán
Tiết 30 : LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- So sánh phân số, tính giá trị của biểu thức với phân số.
- Giải toán liên quan đến tìm một phân số của một số, tìm hai số biết hiệu và tỉ của hai số đó . 
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS tính toán các phép tính về phân số nhanh, chính xác.
- Rèn HS nhận dạng toán nhanh, giải nhanh, tính toán khoa học. 
3. Thái độ: 	
- Giúp HS yêu thích môn học, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học. 
II. CHUẨN BỊ:
GV : Hệ thống câu hỏi gợi mở, bảng phụ, phấn màu, tình huống xảy ra trong quá trình giảng dạy. 
HS : VBT , SGK .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập chung
- Yêu cầu HS nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình vuông?
Tìm S hình vuông biết cạnh 5cm.
- 2 HS trả lời
- HS thực hiện bảng con.
Kiểm tra
- GV nhận xét 
- Lớp nhận xét
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Thực hành
Bài 1: Ôn so sánh 2 phân số 
Hoạt động lớp – nhóm 
-GV gợi mở để HS nêu các trường hợp so sánh phân số
- So sánh 2 phân số cùng mẫu số
- So sánh 2 phân số cùng tử số
Hỏi đáp
- So sánh 2 phân số với 1
- So sánh 2 phân số dựa vào phân số trung gian .
- GV chốt ý
- HS làm bài 
Thực hành
- GV nhận xét kết quả làm bài của HS 
- HS sửa bài miệng – Lớp nhận xét .
Bài 2: a) d) Ôn tập cộng, trừ, nhân, chia hai phân số
- Muốn cộng (hoặc trừ )2 phân số khác mẫu số ta làm như thế nào?
- Hs trả lời
Hỏi đáp
- Muốn nhân (hoặc chia) 2 phân số ta làm sao?
- GV nhận xét – yêu cầu HS làm bài .
- HS làm bài và sửa bài .
Bài 3 : Giải toán
Hs cá thể
- GV yêu cầu HS mở SGK/34 đọc bài toán 3 
- HS mở SGK đọc bài 3 .
- Hs thực hiện
Bài 4 : 
- Yêu cầu HS đọc bài 4 và tóm tắt .
- Yêu cầu HS nêu dạng toán .
- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số .
Luyện tập
- HS làm bài 
Hoạt động 2: Củng cố
Mục tiêu: Ôn lại các kiến thức vừa học
Hoạt động lớp
- Thi đua giải nhanh : 
a - b = 25
a : b = 6
Tìm a ; b
Hiệu số phần : 6 -1 = 5 ( phần ) 
Số a = 25 : 5 x 6 = 30 
Số b = 30 – 25 = 5 .
Thi đua
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Luyện tập chung 
- Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN.doc