Ma trận Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số thập phân và các phép tính với số thập phân.

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích.

Yếu tố hình học: diện tích các hình đã học.

Giải bài toán về tỉ số, tỉ số phần trăm.

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 717Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
VD sáng tạo
TỔNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số thập phân và các phép tính với số thập phân.
Số câu
1
1
1
1
1
2
3
Số điểm
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
4,0
Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích.
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Yếu tố hình học: diện tích các hình đã học.
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Giải bài toán về tỉ số, tỉ số phần trăm. 
Số câu
1
1
Số điểm
2,0
2,0
Tổng
Số câu
2
1
2
2
1
3
5
Số điểm
2,0
1,0
2,0
4,0
1,0
3,0
7,0
MA TRẬN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 HỌC KÌ 1
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm 
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
Vận dụng sáng tạo
 Tổng
TNKQ
TL
HT khác 
TN
KQ
TL
HT khác 
TNKQ
TL
HT khác 
TNKQ
TL
HT khác 
TNKQ
TL
HT khác 
1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
Số câu
2
1
2
1
Số điểm
1
1
1
1
2. Đọc
a) Đọc thành tiếng
Số câu
1
1
Số điểm
1,5
1,5
b) Đọc hiểu
Số câu
1
2
3
Số điểm
0,5
1
1,5
3. Viết
a) Chính tả
Số câu
1
1
Số điểm
2,0
2.0
b) Đoạn, bài
Số câu
1
1
Số điểm
3,0
3,0
 4. Nghe - nói
(kết hợp trong đọc và viết chính tả)
Tổng
Số câu
3
1
2
2
1
1
1
5
2
2
Số điểm
1,5
1,5
2,0
1
2
3.0
1
2,5
4
3,5
MA TRẬN ĐỀ MÔN KHOA HỌC LỚP 5 HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
VD sáng tạo
TỔNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người
Số câu
2
1
2
1
Số điểm
2
1,5
2
1,5
2. Vệ sinh phòng bệnh
Số câu
2
1
2
1
Số điểm
1
0,5
1
0,5
3. An toàn trong cuộc sống
Số câu
2
2
Số điểm
1
1
4. Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng
Số câu
1
2
1
3
1
Số điểm
1
2
1
3
1
Tổng
Số câu
4
3
1
2
1
1
9
3
Số điểm
3
2
1,5
2
0,5
1
7
3
MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5 HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
VD sáng tạo
TỔNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
Số câu
1
1
1
2
1
Số điểm
1
1
1
2
1
2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
1
1
1
1
3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
Số câu
2
2
Số điểm
2
2
4. Địa lí dân cư Việt Nam
Số câu
1
1
Số điểm
1
1
5. Địa lí kinh tế Việt Nam
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
1
1
1
1
Tổng
Số câu
3
2
1
1
2
1
6
4
Số điểm
3
2
1
1
2
1
6
4
Mạch kiến thức, 
kĩ năng (Chủ đề)
Số câu
Số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng 
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Khám phá máy tính
Số câu
3
1
3
1
Số điểm
1,5
1
1,5
1
Em tập vẽ
Số câu
2
1
2
1
Số điểm
1
2
1
2
Em học gõ 10 ngón
Số câu
2
1
2
1
Số điểm
1
2
1
2
Học và chơi cùng máy tính
Số câu
3
3
Số điểm
1,5
1,5
Tổng
Số câu
10
1
1
1
10
3
Số điểm
5
2
2
1
5
5
MA TRẬN ĐỀ MÔN TIN HỌC LỚP 5 HỌC KÌ 1

Tài liệu đính kèm:

  • docMa tran de kiem tra hoc ki 1 lop 5 theo Thong tu 22_12224061.doc