Giáo án Vật lí 6 - Tiết 11 - Bài 11: Khối lượng riêng bài tập

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D) và viết được công thức tính khối lượng riêng. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng.

- Nêu được cách xác định khối lượng riêng của một chất.

2. Kĩ năng: - Tra được bảng khối lượng riêng của các chất.

 - Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản.

3. Thái độ: - Rèn kĩ năng đo đạt, cẩn thận, sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

1. GV: - Lực kế, quả nặng, bình chia độ.

2. HS: - Nội dung bài học .

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 13/03/2020 Lượt xem 487Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí 6 - Tiết 11 - Bài 11: Khối lượng riêng bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 11	 Ngày soạn: 30-10-2017
Tiết : 11 Ngày dạy : 02-10-2017
Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D) và viết được công thức tính khối lượng riêng. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng.
- Nêu được cách xác định khối lượng riêng của một chất.
2. Kĩ năng: - Tra được bảng khối lượng riêng của các chất.
 - Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản.
3. Thái độ: - Rèn kĩ năng đo đạt, cẩn thận, sáng tạo.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Lực kế, quả nặng, bình chia độ.
2. HS: - Nội dung bài học .
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: (1’) 
6A1:.
6A2:.
2. Kiểm tra bài cũ: (7’) - Dùng lực kế cho HS tiến hành đo trọng lượng của một vật?
 - Nêu công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng?
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới: (1’)
- GV nêu vấn đề cho HS đề xuất phương án giải quyết 
=>Bài mới.
- HS đề xuất phương án giải quyết.
Hoạt động 2: Tìm hiểu khối lượng riêng: (20)
- Hướng dẫn HS tiến hành C1?
- Khi V= 0.9m3 thì m=?
- Thông báo khối lượng riêng sau khi đã tìm hiểu ví dụ trên.
- Viết công thức tính KLR?
- Đơn vị của KLR là gì?
- Cho HS tìm hiểu bảng khối lượng riêng?
- Các chất khác nhau có khối lượng riêng như thế nào với nhau?
- Hướng dẫn HS tiến hành C2?
+ 1m3đá có m=2600kg.
+ 0.5m3 đá thì m=?
- Cho HS tiến hành C3?
- Đọc mẫu chuyện ở đầu bài.
- Tìm ra cách đo khối lượng của nó.
- 1dm3 sắt m=7,8kg.
- 1m3 sắt m=7800kg.
- V= 0.9m3 thì m=7800*0,9
 D V
- D=m/V.
- Đơn vị là kg/m3.
- Tìm hiểu bảng khối lượng riêng.
- Khác nhau.
- Tính được m=2600*0,5
- Từ công thức D=m/V
 => m=D.V
- Đọc sách và trả lời.
I. Khối lượng riêng. Tính khối lựơng theo KLR :
1. KLR : - Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng.
 - Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3).
2. Công thức: D=m/V 
+ m: khối lượng của vật. 
+ V: thể tích của vật (m3)
3. Công thức tính KL theo KLR m = D.V
Hoạt động 3: Vận dụng: (14’)
- Cho hs đọc và làm cá nhân bài tập 11.1 SBT?
- Cho hs đọc và tiến hành thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập 11.2 SBT?
Gợi ý: Đề bài đã cho đại lượng nào? Cần tìm cái gì?
- Các đơn vị của các đại lượng đã thống nhất chưa?
- Ta sử dụng công thức nào để tính?
- HS làm việc cá nhân:
Đáp án D
- HS làm việc theo nhóm.
- Cho m và V, yêu cầu tính D.
- Cần đổi từ cm3 ra m3, g ra kg
- Ta dùng công thức D=m/V để tính?
II. Vận dụng:
Bài tập 11.1:
D. Cần dùng một cái cân và một bình chia độ.
Tóm tắt
m = 397g
= 0.397kg
V = 320cm3
= 0,00032m3
D = ?
Giải
Khối lượng riêng của sữa trong hộp là:
D=m/V= 0.397/0.00032
= 1240.6 kg/m3
Bài tập 11.2:
IV. Củng cố: (1’) - Cho HS đọc ghi nhớ SGK?
 - Nêu khái niệm khối lượng riêng và công thức tính?
V. Hướng dẫn về nhà: (1’) - Về nhà đọc phần có thể em chưa biết. 
 - Về nhà xem lại các cách làm. 
 - Học ghi nhớ SGK. Chuẩn bị bài mới mục II bài 11 sgk.
VI.Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 10 Luc ke Phep do luc Trong luong va khoi luong_12169557.doc