Tiết 8, Bài 9: Lực đàn hồi - Nguyễn Quang Chính

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng.

- Nhận biết được thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo.

- Trả lời được câu hỏi về đặc điểm của lực đàn hồi.

- Dựa vào kết quả thí nghiệm rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo.

2. Kỹ năng:

Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. Có kỹ năng làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm.

3. Thái độ:

 Có ý thức tự giác chuẩn bị bài tốt.

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Lượt xem 958Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 8, Bài 9: Lực đàn hồi - Nguyễn Quang Chính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tường THCS Gía Rai B	Ngày soạn 04/ 10/ 2014
Nguyễn quang Chính Ngày dạy: 08/ 10/ 2014
Tuần 08.	 GIÁO ÁN
Tiết 8 :	 Bài 9. LỰC ĐÀN HỒI
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
-Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng.
- Nhận biết được thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo.
- Trả lời được câu hỏi về đặc điểm của lực đàn hồi.
- Dựa vào kết quả thí nghiệm rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo.
2. Kỹ năng:
Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. Có kỹ năng làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm.
3. Thái độ:
 Có ý thức tự giác chuẩn bị bài tốt.
.II. CHUẨN BỊ:
1.GV: Chuẩn bị : 1 giá treo, 1 lò xo, thước chia độ đến mm, 3 quả nặng 50g
2. HS: Học bài cũ - đọc trước bài mới.
IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
1.Ổn định, tổ chức và kiểm diện: 
Kiểm tra sĩ số lớp,Kiểm tra vệ sinh lớp.
2.Kiểm tra bài cũ: 
A.Trọng lực là gì? Trọng lực có phương chiều như thế nào?
*Trả lời: Trọng lực là lực hút của Trái Đất. Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
B.Trọng lượng là gì của trọng lực? 
*Trả lời: Trọng lượng là cường độ của trọng lực
C.Đơn vị đo trọng lưc là gì? Trọng lượngcủa quả cân 100g là?..N.
*Trả lời: Đơn vị đo lực là niutơn (N). Trọng lượng của quả cân 100g là 1N
3.Bài mới:
Một sợi dây cao su và một lòxo có tính chất nào giống nhau?
Hoạt động của GV và HS
Nộ Dung
Hoạt động1. Hình thành khái niệm độ biến dạng và biến dạng đàn hồi
GV: Sự biến dạng của một lò xo như thế nào và nó có đặc điểm gì? để giải quyết vấn đề đó ta đi vào thí nghiệm 
GV: Yêu cầu HS đọc tài liệu
? nêu các bước làm thí nghiệm.
HS: - Đọc tài liệu và nêu
GV: Phát dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm
y/c các nhóm lắp và làm TN theo nhóm: 
+ Lắp thí nghiệm
+ Đo chiều dài của lò xo khi chưa kéo dãn
+ Móc quả nặng vào đầu dưới của lò xo
+ Tính trọng lượng của quả nặng.
- Xác định l0 ghi kết quả vào bảng
Xác định l1 ; l2; l3 ghi kết quả vào bảng
- Đo lại chiều dài của lò xo
- HS: Làm theo các bước HD của GV
- GV: Theo dõi uốn nắn HS trong q/trình TN.
- Nhận xét đánh giá kết quả làm TN của HS và thái độ ý thức trong khi thực hành.
GV Qua TN yêu cầu HS trả lời câu C1.
- HS; Trả lời C1
GV: ? Có nhận xét gì về chiều dài của lò xo sau khi nén vào và buông ra
- HS: Suy nghĩ, trả lời
GV: Sau khi nén vào hoặc kéo dãn lò xo một cách vừa phải nếu buông ra thì chiều dài của lò xo trở lại như ban đầu . Biến dạng của lò xo có đặc điểm như trên gọi là biến dạng đàn hồi.
? Vậy biến dạng của lò xo có đặc điểm và tính chất gì.
- HS:
GV: Yêu cầu HS đọc nội dung độ biến dạng của lò xo.
- HS: Đọc thông tin
GV: Thông báo về độ biến dạng của lò xo = l - l0 
? Y/c HS trả lời C2 .
- HS: Trả lời theo nhóm.
Hoạt động 2: Hình thành khái niệm về lực đàn hồi và nêu đặc điểm của lực đàn hồi
GV: Thông báo về lực đàn hồi: Lực mà lò xo khi bị biến dạng tác dụng lên vật nặng (Vật làm cho lò xo biến dạng ) gọi là lực đàn hồi .
? Vậy lực đàn hồi là gì.
GV: yêu cầu HS trả lời câu hỏi C3 
- HS: Đọc C3 và trả lời
- GV: Y/c HS dựa vào kết quả bảng 9.1 trả lời: ? Cường độ của lực đàn hồi của lò xo bằng cường độ lực nào?.
- HS; 
- Gv: n/xét, bổ sung 
- GV: Cho HS đọc câu C4 và thảo luận để tìm ra câu trả lời đúng.
- HS: Thảo luận C4
- Đại diện nhóm trả lời
Hoạt động 3: Vận dụng 
GV: Như vậy độ mạnh hay yếu của lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật đàn hồi.
- Độ biến dạng càng nhiều thì lực đàn hồi càng lớn và ngược lại. Ngoài ra lực đàn hồi còn phụ thuộc vào bản chất của các vật đàn hồi.
GV: Yêu cầu HS quan sát bảng 9 . 1
? Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu C5 
- HS; Trả lời.
- GV: Cho lớp nhận xét bổ sung
- GV; Cho HS trả lời C6
? Sợi dây cao su và lò xo có tính chất gì giống nhau.
- HS; Suy nghĩ, trả lời
I - Biến dạng đàn hồi - độ biến dạng.
1) Biến dạng của một lò xo.
a) Thí nghiệm.
- Giá thí nghiệm
-Thước thẳng.
-Lò xo
-Các quả nặng
Số quả nặng
Tổng trọng lượng quả nặng
Chiều dài lò xo
Độ biến dạng lò xo
 0
 0 (N)
l0= ... cm
0 (cm) 
1
 (N)
l1=  cm
l1-l0=  cm
2
  (N)
l2=  cm
l2 -l0=  cm
3
 (N)
l3=  cm
l3 - l0=  cm
b) Rút ra kết luận:
C1: (1) Dãn ra ( 2) Tăng lên
 (3) Bằng
* Biến dạng của lò xo là biến dạng đàn hồi
* Lò xo có tính chất đàn hồi.
2) Độ biến dạng của lò xo
* Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo ( l - l0 )
C2: l1-l0= 1 cm
 l2 -l0= 2 cm
 l3 - l0= 3 cm
II - Lực đàn hồi và đặc điểm của nó
1) Lực đàn hồi (SGK - T31)
C3: Trọng lượng của quả nặng
* Cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ trọng lượng của quả nặng
2) Đặc điểm của lực đàn hồi
C4: Ý C đúng
* Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng
III. Vận dụng: 
C5: a. (1) Tăng gấp đôi
 b. (2) Tăng gấp 3
C6: Tính chất đàn hồi giống nhau.
4. Củng cố: 
	Qua bài học hôm nay ta cần nắm vững những kiến thức nào về lực đàn hồi .
? Bằng cách nào em có thể nhận biết được một vật có tính đàn hồi hay không đàn hồi 
Lấy VD minh họa.
- Đọc phần có thể em chưa biết.
5. Hướng dẫn về nhà: 
- Học thuộc phần ghi nhớ
Học bài theo câu hỏi sau :
? Khi một lò xo bị kéo dãn thì lực đàn hồi tác dụng lên đâu? Lực đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào.
- BTVN: 9.1 - 9.4 (SBT - T14)
- Chuẩn bị bài mới: Tìm hiếu lực kế là gì? Một vật có khối lượng là 1kg thì có trọng lượng là bao nhiêu ? => mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của vật?
V. KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Lực đàn hồi - Nguyễn Quang Chính - Trường THCS Gia Rai B.doc