Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 28: Thực hành- Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song - Nguyễn Thị Hương - Trường THCS Liêng Trang

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức :

- Nêu mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.

 2. Kỹ năng:

 - Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ sơ đồ tương ứng.

 - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.

 3. Thái độ:

 - Nghiêm túc trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Chuẩn bị của giáo viên:

 - pin, bóng đèn, ampe kế, vôn kế, dây dẫn, công tắc.

 2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước nội dung bài mới.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1040Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 28: Thực hành- Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song - Nguyễn Thị Hương - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 33	
Ngày soạn: 15/04/2013
Tiết: 32
Ngày dạy: 22/04/2013
BÀI 28
THỰC HÀNH 
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức : 
- Nêu mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.
 2. Kỹ năng:
 - Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ sơ đồ tương ứng.
 - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.
 3. Thái độ:
 - Nghiêm túc trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
 1. Chuẩn bị của giáo viên: 
 - pin, bóng đèn, ampe kế, vôn kế, dây dẫn, công tắc.
 2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước nội dung bài mới.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp học.
7A1:..............
7A2:..............
7A3:..............
7A4:..............
7A5:..............
7A6:..............
 2. Kiểm tra bài cũ : “Lấy bài kiểm tra 15 phút”
 3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của HS
Kiến thức cần đạt được
Hoạt động I: Giới thiệu bài mới
Vậy cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch mắc song song có đặc điểm gì ?
HS trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung.
Hoạt động II: Tìm hiểu và mắc mạch điện song song hai bóng đèn
Hãy quan sát hình 28.1 a nhận xét hai bóng đèn mắc song song 
GV chỉ rõ mạch chính mạch rẽ cho học sinh quan sát
Hãy mắc sơ đồ mạch điện 28.1 a
- Tháo một bóng đèn, đóng công tắc quan sát độ sáng của đèn còn lại nêu nhận xét.
Gọi HS nêu ví dụ về mạch điện trong thực tế
HS quan sát hình vẽ
HS hoạt động nhóm
Trong mạch điện gia đình thường sử dụng cách mắc song song
I. Mắc hai bóng đèn:
Hoạt động III: Đo hiệu điện thế với mạch điện mắc song song
Mắc vôn kế vào mạch tại vị trí 1, 2 và 3, 4 để đo hiệu điện thế ghi kết quả vào bảng.
GV kểm tra cách mắc vôn kế của các nhóm.
Gọi các nhóm nêu nhận xét
GV chốt lại kết luận đúng
HS hoạt động nhóm mắc vôn kế để đo hiệu điện thế ghi kết quả vào mẫu báo cáo
HS nêu nhận xét
2. Đo hiệu điện thế với mạch điện mắc song song:
Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chúng
Hoạt động IV: Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song
Mắc ampe kế đo cường độ dòng điện mạch rẽ 
Từ kết quả bảng 2 hãy hoàn thành nhận xét ở cuối bảng
GV chốt lại kết luận.
Mắc ampe kế đo cường độ dòng điện mạch rẽ ghi kết quả vào bảng 2
HS hoàn thành nhận xét
3. Đo cường độ dòng điện với mạch điện mắc song song:
Cường độ dòng điện trong mạch mắc song song bằng tổng cường độ dòng điện mạch rẽ.
IV. CỦNG CỐ:
- Nhắc lại nội dung trọng tâm của bài.
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Chuẩn bị nội dung bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 28. Thực hành- Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song - Nguyễn Thị H.doc