Hướng dẫn học tập môn Âm nhạc lớp 5 - Tiết 2 đến 10

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Giới thiệu bài – tìm hiểu nội dung bài mới:

- HĐTQ: Yêu cầu HS nêu tên 1 số bài hát đã học của tác giả.

- Nghe GV giới thiệu bài, giới thiệu thêm về tác giả (nếu có)

- Nghe băng đĩa bài hát.

- Ghi nhận nội dung, hình ảnh và giai điệu bài hát.

Cá nhân đọc thầm mục tiêu:

- HS hát đúng giai điệu và lời ca.

- Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, biết vận động nhẹ nhàng.

- Qua BH giúp HS cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên buổi sáng.

- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.

 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?

 - Nghe GV nhận xét, bổ sung

- Lắng nghe GV hát kết hợp động tác phụ họa.

- Tự suy nghĩ cảm nhận của mình sau khi nghe hát.

- Thảo luận về nội dung bài hát.

Trưởng ban học tập mời 02 bạn chia sẻ về nội dung và cảm nhận về bài hát.

 

docx 23 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 632Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn học tập môn Âm nhạc lớp 5 - Tiết 2 đến 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Lưu Hữu Phước)
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Giới thiệu bài – tìm hiểu nội dung bài mới:
- HĐTQ: Yêu cầu HS nêu tên 1 số bài hát đã học của tác giả.
- Nghe GV giới thiệu bài, giới thiệu thêm về tác giả (nếu có)
- Nghe băng đĩa bài hát.
- Ghi nhận nội dung, hình ảnh và giai điệu bài hát.
Cá nhân đọc thầm mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca.
- Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, biết vận động nhẹ nhàng.
- Qua BH giúp HS cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên buổi sáng.
- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.
 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe GV hát kết hợp động tác phụ họa.
- Tự suy nghĩ cảm nhận của mình sau khi nghe hát.
- Thảo luận về nội dung bài hát.
Trưởng ban học tập mời 02 bạn chia sẻ về nội dung và cảm nhận về bài hát.
- Nghe GV nhận xét, bổ sung chốt ý bài.
- Em đọc thầm lời ca bài hát Reo vang binh minh.
2. Học hát
- Đọc tiết tấu lời ca từng câu theo GV.
- Tập khởi động giọng theo GV.
- Tập hát từng câu theo GV đến hết bài.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
Nhóm trưởng nhận nhạc cụ gõ
- Nghe GV hát và hướng dẫn gõ đệm.
 Reo vang reo ca vang ca cất tiếng hát vang rừng xanh vang đồng
 x x x x x
- Em tự luyện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2.
- Nhóm trưởng mời các bạn lần lượt thực hiện.
 (Cá nhân lắng nghe cùng chia sẻ giúp nhau sửa sai)
2. Các nhóm biểu diễn
- Cả nhóm cùng hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp
 (Hãy báo cáo với GV nếu gặp khó khăn)
- Thi đua biểu diễn với các nhóm khác.
- Nhận xét và giúp nhau sửa sai.
Ôn bài
PTHĐTQ ôn bài:
- Cá nhân chuẩn bị trả lời tên bài, tên tác giả.
- Cá nhân hát kết gõ đệm theo nhịp.
Chia sẻ mục tiêu và các hoạt động đã trải nghiệm J K L
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Về nhà hát cho gia đình và người thân nghe bài hát.
- Tự sáng tạo thêm các động tác phụ họa cho bài hát thêm sinh động.
Ghi chú
Mỗi nhóm ít nhất 01 phiếu, tiến dần đến đầy đủ từng cá nhân (tùy theo tình hình địa phương).
Sau tiết học thu lại sử dụng cho nhiều lớp.
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 
MÔN ÂM NHẠC LỚP 5
Tiết 3: - Ôn bài hát:Reo Vang Bình Minh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
I. PHẦN CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Đàn, phách tre, tranh ảnh về bài hát.
- Học sinh: Sách âm nhạc lớp 4, phách tre (hoặc song loan)
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Ôn bài
Tập thể hát “ Reo Vang Bình Minh
” kết hợp gõ theo phách.
PCTHĐTQ ôn bài:
 - Hỏi tên bài, tên tác giả.
 - Hát kết hợp vỗ phách.
- Nhận xét lẫn nhau.
- 
Mời giáo viên nhận xét.
- GV nhận xét. 
Giới thiệu bài
Cá nhân đọc thầm mục tiêu.
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, biết đọc bài TĐN số 1.
- HS biết hát kết hợp vận động phụ họa.
Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.
 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung
Nội dung 1: Ôn bài hát Reo Vang Bình Minh
 Hát kết hợp vỗ theo phách:
- Cả lớp hát ôn lại bài vài lượt.
 - Các nhóm ôn hát + vỗ phách. (GV hỗ trợ HS nếu gặp khó khăn)
 - Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
Cá nhân xung phong trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, sửa sai.
Hát kết hợp vận động phụ họa.
 - Nghe GV gợi ý để các nhóm thảo luận tìm động tác phụ hoạ.
 - Cá nhân sáng tạo động tác.
 - Thống nhất động tác phụ họa trong nhóm và tiến hành luyện tập.
 (Hãy báo cáo với GV nếu gặp khó khăn)
 - Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
 - Nhóm trưởng chỉ định cá nhân trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung động tác.
Nội dung 2: Học Tập đọc nhạc số 1. 
Tìm hiểu đặc điểm bài Tập đọc nhạc số 1
- Nhóm trưởng nhận phiếu thảo luận và điều khiển nhóm trả lời.
 + Bài TĐN số 1 viết ở phách mấy?
 + Liệt kê tên hình nốt.
 + Hệ thống tên cao độ từ thấp đến cao.
Các nhóm báo cáo và tự nhận xét lẫn nhau.
- Luyện tiết tấu theo hiệu lệnh và tiếng nhạc cụ gõ của GV.
- Luyện cao độ theo tiếng đàn của GV.
- Tập từng câu theo tiếng đàn của đến hết bài.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
*Ghép lời ca
Nhóm trưởng điều khiển nhóm thực hành tự ghép lời ca.
- Đọc nhạc câu 1, ghép lời câu 1.
- Đọc nhạc câu 2, ghép lời câu 2.
- Ghép lời toàn bài.
Ôn bài
PTHĐTQ ôn bài:
- Cá nhân chuẩn bị trả lời tên bài, tên tác giả.
- Cá nhân hát kết hợp phụ hoạ.
Đọc bài Tập đọc nhạc số 1 và ghép lời ca.
- Từng nhóm đọc nhạc và ghép lời.
- Mời bạn nhận xét.
 Chia sẻ mục tiêu và các hoạt động đã trải nghiệm qua các công cụ học tập 
 J (hiểu được bài, tiết học vui sinh động)
 K (hiểu được bài)
 L (chưa hiểu bài)
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Mời người thân cùng hát múa bài Reo Vang Bình Minh
- Đọc bài TĐN số 2 cho người thân nghe.
* Rút kinh nghiệm:
..
Hướng dẫn tự học dành cho GV
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN ÂM NHẠC LỚP 5
Tiết 4: Học hát bài: Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh
I. PHẦN CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: Đàn, 1 số thông tin về tác giả, phách tre.
	- Học sinh: Sách âm nhạc 5, phách tre...
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Giới thiệu bài – tìm hiểu nội dung bài mới:
- HĐTQ: Yêu cầu HS nêu tên 1 số bài hát đã học của tác giả.
- Nghe GV giới thiệu bài, giới thiệu thêm về tác giả (nếu có)
- Nghe băng đĩa bài hát.
- Ghi nhận nội dung, hình ảnh và giai điệu bài hát.
Cá nhân đọc thầm mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca.
- Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, biết vận động nhẹ nhàng.
- Qua BH giúp HS cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên buổi sáng.
- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.
 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe GV hát kết hợp động tác phụ họa.
- Tự suy nghĩ cảm nhận của mình sau khi nghe hát.
- Thảo luận về nội dung bài hát.
Trưởng ban học tập mời 02 bạn chia sẻ về nội dung và cảm nhận về bài hát.
- Nghe GV nhận xét, bổ sung chốt ý bài.
- Em đọc thầm lời ca bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
2. Học hát
- Đọc tiết tấu lời ca từng câu theo GV.
- Tập khởi động giọng theo GV.
- Tập hát từng câu theo GV đến hết bài.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
Nhóm trưởng nhận nhạc cụ gõ
- Nghe GV hát và hướng dẫn gõ đệm.
 Reo vang reo ca vang ca cất tiếng hát vang rừng xanh vang đồng
 x x x x x
- Em tự luyện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2.
- Nhóm trưởng mời các bạn lần lượt thực hiện.
 (Cá nhân lắng nghe cùng chia sẻ giúp nhau sửa sai)
2. Các nhóm biểu diễn
- Cả nhóm cùng hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp
 (Hãy báo cáo với GV nếu gặp khó khăn)
- Thi đua biểu diễn với các nhóm khác.
- Nhận xét và giúp nhau sửa sai.
Ôn bài
PTHĐTQ ôn bài:
- Cá nhân chuẩn bị trả lời tên bài, tên tác giả.
- Cá nhân hát kết gõ đệm theo nhịp.
Chia sẻ mục tiêu và các hoạt động đã trải nghiệm J K L
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Về nhà hát cho gia đình và người thân nghe bài hát.
- Tự sáng tạo thêm các động tác phụ họa cho bài hát thêm sinh động.
Rút kinh nghiệm: 	
Ngày soạn: Ngày dạy:
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 
MÔN ÂM NHẠC LỚP 5
Tiết 5: - Ôn bài hát: Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
I. PHẦN CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Đàn, phách tre, tranh ảnh về bài hát.
- Học sinh: Sách âm nhạc lớp 4, phách tre (hoặc song loan)
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Ôn bài
Tập thể hát “ Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh” kết hợp gõ theo phách.
PCTHĐTQ ôn bài:
 - Hỏi tên bài, tên tác giả.
 - Hát kết hợp vỗ phách.
- Nhận xét lẫn nhau.
- 
Mời giáo viên nhận xét.
- GV nhận xét. 
Giới thiệu bài
Cá nhân đọc thầm mục tiêu.
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, biết đọc bài TĐN số 2.
- HS biết hát kết hợp vận động phụ họa.
Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.
 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung
Nội dung 1: Ôn bài hát Trên ngựa ta phi nhanh
 Hát kết hợp vỗ theo phách:
- Cả lớp hát ôn lại bài vài lượt.
 - Các nhóm ôn hát + vỗ phách. (GV hỗ trợ HS nếu gặp khó khăn)
 - Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
Cá nhân xung phong trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, sửa sai.
Hát kết hợp vận động phụ họa.
 - Nghe GV gợi ý để các nhóm thảo luận tìm động tác phụ hoạ.
 - Cá nhân sáng tạo động tác.
 - Thống nhất động tác phụ họa trong nhóm và tiến hành luyện tập.
 (Hãy báo cáo với GV nếu gặp khó khăn)
 - Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
 - Nhóm trưởng chỉ định cá nhân trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung động tác.
Nội dung 2: Học Tập đọc nhạc số 2. 
Tìm hiểu đặc điểm bài Tập đọc nhạc số 2
- Nhóm trưởng nhận phiếu thảo luận và điều khiển nhóm trả lời.
 + Bài TĐN số 2 viết ở phách mấy?
 + Liệt kê tên hình nốt.
 + Hệ thống tên cao độ từ thấp đến cao.
Các nhóm báo cáo và tự nhận xét lẫn nhau.
- Luyện tiết tấu theo hiệu lệnh và tiếng nhạc cụ gõ của GV.
- Luyện cao độ theo tiếng đàn của GV.
- Tập từng câu theo tiếng đàn của đến hết bài.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
*Ghép lời ca
Nhóm trưởng điều khiển nhóm thực hành tự ghép lời ca.
- Đọc nhạc câu 1, ghép lời câu 1.
- Đọc nhạc câu 2, ghép lời câu 2.
- Ghép lời toàn bài.
Ôn bài
PTHĐTQ ôn bài:
- Cá nhân chuẩn bị trả lời tên bài, tên tác giả.
- Cá nhân hát kết hợp phụ hoạ.
Đọc bài Tập đọc nhạc số 2 và ghép lời ca.
- Từng nhóm đọc nhạc và ghép lời.
- Mời bạn nhận xét.
 Chia sẻ mục tiêu và các hoạt động đã trải nghiệm qua các công cụ học tập 
 J (hiểu được bài, tiết học vui sinh động)
 K (hiểu được bài)
 L (chưa hiểu bài)
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Mời người thân cùng hát múa bài Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh.
- Đọc bài TĐN số 2 cho người thân nghe.
* Rút kinh nghiệm:
..
 HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN ÂM NHẠC LỚP 2
Tiết 6: Học hát bài: CON CHIM HAY HÓT
Nhạc: PHAN HUỲNH ĐIỂU
Lời: Theo đồng dao
I. PHẦN CHUẨN BỊ
 - Giáo viên: Đàn, video clip về các loài chim, phách tre. 
- Học sinh: Sách âm nhạc 2, phách tre (hoặc nhạc cụ gõ)
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Giới thiệu bài – tìm hiểu nội dung bài mới:
- HĐTQ: Yêu cầu lớp kể một vài bài hát nói về loài vật mà em biết.
- Xem đoạn clip có lồng nhạc bài hát Con chim hay hót. 
- Ghi nhận về nội dung hình ảnh và giai điệu âm nhạc.
- Nghe GV giới thiệu bài, tác giả.
Cá nhân đọc thầm mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) theo phách.
- Giúp học sinh biết yêu thiên nhiên, yêu quý và bảo vệ các loài vật.
-Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.
 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe GV hát kết hợp động tác phụ họa.
- Tự suy nghĩ cảm nhận của mình về nội dung bài sau khi nghe hát.
- Thảo luận về tên các loài chim trong bài hát.
Trưởng ban học tập mời 02 bạn chia sẻ về tên các loài chim và cảm nhận về bài hát.
- Nghe GV nhận xét, bổ sung chốt ý bài.
- Em đọc thầm lời ca bài hát Con chim hay hót. yêu cầu 1 HS đọc thành tiếng lời bài hát.
2. Học hát
- Đọc tiết tấu lời ca từng câu theo GV. 
 - Tập khởi động giọng theo GV. 
- Tập hát từng câu theo GV đến hết bài.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
Nhóm trưởng nhận nhạc cụ gõ
- Nghe GV hát và hướng dẫn gõ đệm.
 Con chim hay hót. Nó đứng nó hót chành đa
 x x x x
- Em tự luyện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Nhóm trưởng mời các bạn lần lượt thực hiện.
 (Cá nhân lắng nghe cùng chia sẻ giúp nhau sửa sai)
2. Các nhóm biểu diễn
- Cả nhóm cùng hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp
 (Hãy báo cáo với GV nếu gặp khó khăn)
- Thi đua biểu diễn với các nhóm khác.
- Nhận xét và giúp nhau sửa sai.
Ôn bài
PTHĐTQ ôn bài:
- Cá nhân chuẩn bị trả lời tên bài, tên tác giả.
- Cá nhân hát kết gõ đệm theo phách.
Chia sẻ mục tiêu và các hoạt động đã trải nghiệm J K L
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Về nhà hát cho gia đình và người thân nghe bài hát.
- Tự sáng tạo thêm các động tác phụ họa cho bài hát thêm sinh động.
Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 
MÔN ÂM NHẠC LỚP 5
Tiết 7: - Ôn bài hát:Con chim hay hót
-Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1,2.
I. PHẦN CHUẨN BỊ:
 - Giáo viên: Đàn, phách tre, bảng phụ bài tập đọc nhạc. 
- Học sinh: Sách âm nhạc 5, phách tre (hoặc nhạc cụ gõ)
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Ôn bài
Tập thể bài hát “ Con chim hay hát” kết hợp gõ theo phách, nhịp.
PCTHĐTQ ôn bài:
 - Hỏi tên bài, tên tác giả.
 - Hát kết hợp vỗ phách, nhịp.
- Nhận xét lẫn nhau.
- 
Mời giáo viên nhận xét.
- GV nhận xét. 
Giới thiệu bài
Cá nhân đọc thầm mục tiêu.
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết đọc và ghép lời bài TĐN số 1, 2.
- HS biết hát kết hợp vận động phụ họa.
- GDHS yêu thiên nhiên, yêu quý và bảo vệ các loài vật.
Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.
 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung
Nội dung 1: Ôn bài hát Con chim hay hót.
 Hát kết hợp vỗ theo phách, nhịp.
 - Các nhóm ôn hát + vỗ phách.
 - Các nhóm ôn hát + vỗ nhịp.
 (Hãy báo cáo với GV nếu gặp khó khăn)
 - Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
Cá nhân xung phong trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, sửa sai.
Hát kết hợp vận động phụ họa.
 - Nghe GV gợi ý để các nhóm thảo luận tìm động tác phụ hoạ.
 - Cá nhân sáng tạo động tác.
 - Thống nhất động tác phụ họa trong nhóm và tiến hành luyện tập.
 (Hãy báo cáo với GV nếu gặp khó khăn)
 - Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
 - Nhóm trưởng chỉ định cá nhân trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung động tác.
Nội dung 2: Ôn tập Tập đọc nhạc số 1,2. 
- Nhóm trưởng nhận phiếu thảo luận và điều khiển nhóm trả lời.
 + Bài TĐN số 1,2 viết ở nhịp mấy?
 + Luyện tập âm hình tiết tấu chính.
 + Nhóm trưởng điều khiển nhóm ôn bài TĐN số 1:
 +Nhóm đọc nhạc+ gõ đệm theo phách.
 + Nhóm ghép lời + gõ đệm theo nhịp.
- Cả lớp thực hiện đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách.
- GV nhận xét sửa sai.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thực hành.
Ôn bài
PTHĐTQ ôn bài:
- Cá nhân chuẩn bị trả lời tên bài, tên tác giả.
- Cá nhân hát kết hợp phụ hoạ.
Đọc bài Tập đọc nhạc số 1, 2 và ghép lời ca.
- Từng nhóm đọc nhạc và ghép lời.
- Mời bạn nhận xét.
 Chia sẻ mục tiêu và các hoạt động đã trải nghiệm J K L
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Mời người thân cùng hát múa bài Con chim hay hót.
- Đọc bài TĐN số 1 cho người thân nghe.
Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 
MÔN ÂM NHẠC LỚP 5
Tiết 8: - Ôn 2 bài hát:Reo Vang Bình Minh, Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh 
- Nghe nhạc.
I. PHẦN CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Đàn, phách tre, tranh ảnh về bài hát.
- Học sinh: Sách âm nhạc lớp 4, phách tre (hoặc song loan)
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Nội dung 1:
Ôn 2 bài hát: “ Reo Vang Bình Minh, Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh”
Tập thể hát bài: “ Reo Vang Bình Minh, Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh”
Giới thiệu bài
Cá nhân đọc thầm mục tiêu.
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- HS biết hát kết hợp vận động phụ họa.
- Giáo dục HS thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.
 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung
- GV cho HS hát lại 2 bài hát một vài lần
- Hát kết hợp vỗ theo phách 2 bài hát
Hãy xua tan nhũng mây mù đen tối
X X X XX X
Reo vang reo ca vang ca cất tiếng hát vang rừng xanh vang đồng
 x x x xx x x xx x
 - Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
- Cá nhân xung phong trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, sửa sai.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Hát kết hợp vận động phụ họa.
 - Nghe GV gợi ý để các nhóm thảo luận tìm động tác phụ hoạ.
 - Cá nhân sáng tạo động tác.
 - Thống nhất động tác phụ họa trong nhóm và tiến hành luyện tập.
 - Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
 - Nhóm trưởng phân công cá nhân trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung động tác.
Nội dung 2: Nghe nhạc. 
- Giới thiệu về bài Ru em, dân ca Xơ-đăng( Tây Nguyên).
- Cho HS nghe bài Ru em
- GV đặt câu hỏi về bài dân ca các em mới được nghe.
+ Các em cảm nhận nội dung bài hát như thế nào?
+ Giai điệu bài hát nhanh hay chậm?
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
-GV cho HS nghe lại bài 
- Đặt lại câu hỏi cho HS khắc sâu nội dung về bài dân ca mới nghe.
Ôn bài
PTHĐTQ ôn bài:
- Cá nhân chuẩn bị trả lời tên bài, tên tác giả.
- Cá nhân hát kết hợp phụ hoạ.
 Chia sẻ mục tiêu và các hoạt động đã trải nghiệm qua gương mặt cảm xúc JKL
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Mời người thân cùng hát múa bài Reo Vang Bình Minh, Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh 
- Chia sẻ nội dung bài “Ru em” cho người thân nghe.
* Rút kinh nghiệm:
..
Ngày soạn:
Ngày dạy:
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN ÂM NHẠC LỚP 4
Tiết 9: Học hát bài: Những Bông Hoa Những Bài Ca
(Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn)
I. PHẦN CHUẨN BỊ
 - Giáo viên: Đàn, video clip về các loài chim, phách tre. 
- Học sinh: Sách âm nhạc 4, phách tre (hoặc nhạc cụ gõ)
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Giới thiệu bài – tìm hiểu nội dung bài mới:
- HĐTQ: Yêu cầu lớp hát vui tập thể bài tự chọn.
- Nghe GV giới thiệu bài, tác giả.
- Xem đoạn clip có lồng nhạc bài hát Những Bông Hoa Những Bài Ca
- Ghi nhận về nội dung hình ảnh và giai điệu âm nhạc.
Cá nhân đọc thầm mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) theo nhịp.
- Giúp học sinh biết yêu hòa bình, yêu quê hương, đất nước.
Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.
 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe GV hát kết hợp động tác phụ họa.
- Tự suy nghĩ cảm nhận của mình sau khi nghe hát.
- Thảo luận tìm những hình ảnh đẹp, quen thuộc trong bài hát.
Trưởng ban học tập mời 02 bạn chia sẻ ý kiến và cảm nhận về bài hát.
- Nghe GV nhận xét, bổ sung chốt ý bài.
- Em đọc thầm lời ca bài hát Em yêu hòa bình.
2. Học hát
- 02 học sinh đọc diễn cảm lời ca.
- Tập khởi động giọng theo GV.
- Tập hát từng câu theo GV đến hết bài.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
Nhóm trưởng nhận nhạc cụ gõ
- Nghe GV hát và hướng dẫn gõ đệm.
 Em yêu hòa bình yêu đất nước Việt Nam
 X x x x
- Em tự luyện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Nhóm trưởng mời các bạn lần lượt thực hiện.
 (Cá nhân lắng nghe cùng chia sẻ giúp nhau sửa sai)
2. Các nhóm biểu diễn
- Cả nhóm cùng hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp
 (Hãy báo cáo với GV nếu gặp khó khăn)
Trưởng ban văn nghệ điều khiển các nhóm biểu diễn trước lớp.
- Thi đua biểu diễn với các nhóm khác.
- Nhận xét và giúp nhau sửa sai.
Ôn bài
PTHĐTQ ôn bài:
- Cá nhân chuẩn bị trả lời tên bài, tên tác giả.
- Cá nhân hát kết gõ đệm theo nhịp.
Chia sẻ mục tiêu và các hoạt động đã trải nghiệm thông qua biểu tượng cảm xúc J K L
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Về nhà hát cho gia đình và người thân nghe bài hát.
- Tự sáng tạo thêm các động tác phụ họa cho bài hát thêm sinh động.
Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 
MÔN ÂM NHẠC LỚP 5
Tiết 10: - Ôn bài hát: Những Bông Hoa Những Bài Ca
 - Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
I. PHẦN CHUẨN BỊ:
 - Giáo viên: Đàn, phách tre, hình nốt trắng. 
- Học sinh: Sách âm nhạc 4, phách tre (hoặc nhạc cụ gõ)
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Ôn bài
Tập thể hát “ Những Bông Hoa Những Bài Ca
” kết hợp gõ theo phách.
PCTHĐTQ ôn bài:
 - Hỏi tên bài, tên tác giả.
 - Hát kết hợp vỗ phách, nhịp.
- Nhận xét lẫn nhau.
- 
Mời giáo viên nhận xét.
- GV nhận xét. 
Giới thiệu bài
Cá nhân đọc thầm mục tiêu.
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- HS biết hát kết hợp vận động phụ họa.
- GDHS lòng yêu quý, trân trọng và biết ơn thầy cô giáo theo truyền thống tôn sư trọng đạo của ông cha, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi theo lời Bác Hồ dạy.
Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học.
 - Để đạt được mục tiêu bài học các bạn cần làm gì?
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung
Nội dung 1: Ôn bài hát Những Bông Hoa Những Bài Ca
 Hát kết hợp vỗ theo phách, nhịp.
 - Các nhóm ôn hát + vỗ phách.
- Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
Cá nhân xung phong trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, sửa sai.
Hát kết hợp vận động phụ họa.
 - Nghe GV gợi ý để các nhóm thảo luận tìm động tác phụ hoạ.
 - Cá nhân sáng tạo động tác.
 - Thống nhất động tác phụ họa trong nhóm và tiến hành luyện tập.
 - Nghe GV gọi nhóm trình bày trước lớp.
 - Nhóm trưởng chỉ định cá nhân trình bày trước lớp.
 - Nghe GV nhận xét, bổ sung động tác.
Nội dung 2: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
 A. Hoạt động cơ bản
- Treo tranh các nhạc cụ
- Giới thiệu từng loại các nhạc cụ
- Đàn cho HS nghe âm sắc từng loại nhạc cụ
Hoạt động thực hành
 Hoạt động nhóm
 - GV yêu cầu các nhóm luyện tập vỗ tay theo tiết tấu kết hợp đọc tên hình nốt.
- GV kiểm tra.
- GV nhận xét.
Ôn bài
PTHĐTQ ôn bài:
- Cá nhân chuẩn bị trả lời tên bài, tên tác giả.
- Cá nhân hát kết hợp phụ hoạ.
 Chia sẻ mục tiêu và các hoạt động đã trải nghiệm
 J (hiểu được bài, tiết học vui sinh động)
 K (hiểu được bài)
 L (chưa hiểu bài)
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Mời người thân cùng hát múa bài Những Bông Hoa Những Bài Ca
Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an hoc ki 1_12191878.docx