Kiểm tra định kì 2014 - 2015 môn Lịch sử 7

 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

II/ Tự luận (8 điểm)

Câu 1 : Em hãy cho biết sự phát triển của phong trào Tây sơn bằng cách đánh giá và nêu các sự kiện chính làm dẫn chứng.( 3 điểm)

Câu 2 : Hãy kể tên 3 vị tướng lĩnh mà em biết trong cuộc khởi nghĩa Lam sơn ? Em kính trọng nhất là ai? Vì sao? ( 3 điểm)

Câu 3 : Sau phong trào khởi nghĩa thắng lợi Nguyễn Huệ đã làm gì để phát triển kinh tế đất nước? ( 2 điểm).

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Lượt xem 813Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì 2014 - 2015 môn Lịch sử 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 4 năm 2015
Lớp 7. KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 2014 - 2015 
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 7 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Em hãy cho biết sự phát triển của phong trào Tây sơn bằng cách đánh giá và nêu các sự kiện chính làm dẫn chứng.( 3 điểm)
Câu 2 : Hãy kể tên 3 vị tướng lĩnh mà em biết trong cuộc khởi nghĩa Lam sơn ? Em kính trọng nhất là ai? Vì sao? ( 3 điểm)
Câu 3 : Sau phong trào khởi nghĩa thắng lợi Nguyễn Huệ đã làm gì để phát triển kinh tế đất nước? ( 2 điểm).
-----------------------Hết----------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 4 năm 2013
Lớp 7. KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 2012 - 2013 
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử 7 . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Em hãy cho biết sự phát triển của phong trào Tây sơn bằng cách đánh giá và nêu các sự kiện chính làm dẫn chứng.( 3 điểm)
Câu 2 : Hãy kể tên 3 vị tướng lĩnh mà em biết trong cuộc khởi nghĩa Lam sơn ? Em kính trọng nhất là ai? Vì sao? ( 3 điểm)
Câu 3 : Sau phong trào khởi nghĩa thắng lợi Nguyễn Huệ đã làm gì để phát triển kinh tế đất nước? ( 2 điểm).
-----------------------Hết----------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA DINH KY - LS7 (HKII).doc