Lịch Sử lớp 5 - Trắc nghiệm bài “ Chiến thắng biên giới Thu – Đông 1950”

II. NỘI DUNG

1.Bài tập trắc nghiệm 1

-Phân môn : Lịch Sử lớp 5

-Sử dụng trong khi học bài : “ Chiến thắng biên giới Thu –Đông 1950”

*ĐỀ BÀI

Bài 1 : Viết Đ (đúng ) vào ô • trước ý đúng .

a.

• -Ngày 18-12-1946 , Pháp đánh chiếm Hải Phòng .

• -Ngày 18-12-1946 , Pháp gửi tối hậu thư đe dọa Việt Nam .

b.

• -Sáng ngày 20-12-1946 , quân ta nổ súng tấn công địch ở Hải Phòng .

• -Sáng ngày 20-12-1946 , quân ta nổ súng tấn công địch ở Đà Nẵng .

Bài 2 : Hãy đánh dấu X vào ô • trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu dưới đây :

1. a.• -Thu –đông 1946, ta mở chiến dịch biên giới .

 b.• -Thu –đông 1950 , ta mở chiến dịch biên giới .

 c.• -Thu –đông 1947 , ta mở chiến dịch biên giới .

2. a.• -Trung ương Đảng , dưới sự chủ trì của Chủ Tịch Hồ Chí Minh , đã họp và nêu quyết định : phải phá tan cuộc tấn công của giặc .

 b.• - Trung ương Đảng , dưới sự chủ trì của Chủ Tịch Hồ Chí Minh , đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch Biên giới .

 c.• - Trung ương Đảng , dưới sự chủ trì của Chủ Tịch Hồ Chí Minh , đã họp và nêu quyết định : mở chiến dịch Điện Biên Phủ .

3. a.• - Tại Bình Ca , Chợ Đồn , giặc rơi vào trận địa mai phục của ta .

 b. • - Tại thị xã Bắc Kạn , Chợ Mới , giặc rơi vào trận địa mai phục của ta .

 c. • - Tại Bình Ca , Đoan Hùng , giặc rơi vào trận địa mai phục của ta .

 

docx 8 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 494Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Lịch Sử lớp 5 - Trắc nghiệm bài “ Chiến thắng biên giới Thu – Đông 1950”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
II. NỘI DUNG 
1.Bài tập trắc nghiệm 1
-Phân môn : Lịch Sử lớp 5 
-Sử dụng trong khi học bài : “ Chiến thắng biên giới Thu –Đông 1950”
*ĐỀ BÀI 
Bài 1 : Viết Đ (đúng ) vào ô ¨ trước ý đúng .
a.
¨ -Ngày 18-12-1946 , Pháp đánh chiếm Hải Phòng .
¨ -Ngày 18-12-1946 , Pháp gửi tối hậu thư đe dọa Việt Nam .
b.
¨ -Sáng ngày 20-12-1946 , quân ta nổ súng tấn công địch ở Hải Phòng .
¨ -Sáng ngày 20-12-1946 , quân ta nổ súng tấn công địch ở Đà Nẵng .
Bài 2 : Hãy đánh dấu X vào ô ¨ trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu dưới đây :
1. a.¨ -Thu –đông 1946, ta mở chiến dịch biên giới .
 b.¨ -Thu –đông 1950 , ta mở chiến dịch biên giới .
 c.¨ -Thu –đông 1947 , ta mở chiến dịch biên giới .
2. a.¨ -Trung ương Đảng , dưới sự chủ trì của Chủ Tịch Hồ Chí Minh , đã họp và nêu quyết định : phải phá tan cuộc tấn công của giặc .
 b.¨ - Trung ương Đảng , dưới sự chủ trì của Chủ Tịch Hồ Chí Minh , đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch Biên giới .
 c.¨ - Trung ương Đảng , dưới sự chủ trì của Chủ Tịch Hồ Chí Minh , đã họp và nêu quyết định : mở chiến dịch Điện Biên Phủ .
3. a.¨ - Tại Bình Ca , Chợ Đồn , giặc rơi vào trận địa mai phục của ta .
 b. ¨ - Tại thị xã Bắc Kạn , Chợ Mới , giặc rơi vào trận địa mai phục của ta .
 c. ¨ - Tại Bình Ca , Đoan Hùng , giặc rơi vào trận địa mai phục của ta .
Bài 3 : Hãy chọn các từ trong ngoặc đơn dưới đây điền vào chỗ chấm thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau :
( lấn tới ,nhân nhượng , làm nô lệ , không chịu , hi sinh , nhường nhịn, quyết tâm )
“Hỡi đồng bào toàn quốc !
Chúng ta muốn hoà bình , chúng ta phải..Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , thực dân Pháp càng.. , vì chúng ..cướp nước ta một lần nữa !
Không ! chúng ta thà..tất cả , chứ nhất định..mất nước , nhất định không chịu..”
Bài 4 : Nối các mốc thời gian ở cột A sao cho phù hợp với các sự kiện lịch sử ở cột B .
A
Thu- đông 1947 
Đêm 18 rạng sáng 19-12-1946 
Cuối năm 1944- đầu năm 1945 
 Tháng 10-1945 
B
Trung ương Đảng và Chính phủ họp quyết định phát động toàn quốc kháng chiến
Nạn đói đã cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu người 
Nhân dân góp gạo chống “giặc đói ”
Nạn đói từng bước được đẩy lùi .
Pháp tấn công lên Việt Bắc
Bài 5 :Cho các từ ngữ : chiến dịch Việt Bắc Thu – đông năm 1947 , Bác Hồ cùng đại tướng Võ Nguyên Giáp , Tù binh Pháp bị bắt , tham gia chiến dịch Biên giới thu –đông 1950 . Quan sát ảnh rồi viết từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi bức ảnh sao cho hợp lý :
tại mặt trận Đông Khê ( Lạng Sơn ) năm 1950 .
Bộ đội pháo binh sông Lô trong .
Bác Hồ thăm một đơn vị..
..
trong chiến dịch Biên giới năm 1950 .
*ĐÁP ÁN VÀ PHÂN TÍCH 
TEST ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG 
Sử dụng trong khi học bài “Chiến thắng biên giới thu –đông 1950 ”
Bài 1 : Viết Đ (đúng ) vào ô ¨ trước ý đúng .
a.¨ -Ngày 18-12-1946 , Pháp đánh chiếm Hải Phòng .
 ¨ -Ngày 18-12-1946 , Pháp gửi tối hậu thư đe dọa Việt Nam .
b.¨ -Sáng ngày 20-12-1946 , quân ta nổ súng tấn công địch ở Hải Phòng .
 ¨ -Sáng ngày 20-12-1946 , quân ta nổ súng tấn công địch ở Đà Nẵng .
Phân tích 
+Loại test : trắc nghiệm đúng –sai 
+Nội dung : Nhằm kiểm tra tri thức của học sinh về các mốc thời gian tiêu biểu năm 1946 gắn với sự kiện lịch sử trong bài 13 “Thà hi sinh tất cả , chứ nhất định không chịu mất nước.
+Kĩ thuật xây dựng : Trong 2 phần a, b của bài trắc nghiệm đều có 2 phương án trong đó chỉ có một phương án đúng .Các phương án đưa ra nhằm gây nhiễu cho học sinh , độ nhiễu vừa phải với trình độ của học sinh .
Bài 2 : Hãy đánh dấu X vào ô ¨ trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu dưới đây :
1. a.¨ -Thu –đông 1946, ta mở chiến dịch biên giới .
 b.¨ -Thu –đông 1950 , ta mở chiến dịch biên giới .
 c.¨ -Thu –đông 1947 , ta mở chiến dịch biên giới .
2. a.¨ -Trung ương Đảng , dưới sự chủ trì của Chủ Tịch Hồ Chí Minh , đã họp và nêu quyết định : phải phá tan cuộc tấn công của giặc .
 b.¨ - Trung ương Đảng , dưới sự chủ trì của Chủ Tịch Hồ Chí Minh , đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch Biên giới .
 c.¨ - Trung ương Đảng , dưới sự chủ trì của Chủ Tịch Hồ Chí Minh , đã họp và nêu quyết định : mở chiến dịch Điện Biên Phủ .
3. a.¨ - Tại Bình Ca , Chợ Đồn , giặc rơi vào trận địa mai phục của ta .
 b. ¨ - Tại thị xã Bắc Kạn , Chợ Mới , giặc rơi vào trận địa mai phục của ta .
 c. ¨ - Tại Bình Ca , Đoan Hùng , giặc rơi vào trận địa mai phục của ta .
Phân tích 
+Loại test : trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
+Nội dung : Nhằm kiểm tra tri thức của học sinh về mốc thời giant a mở chiến dịch Biên giới , về nội dung bài 14 “ Thu –đông 1947 , Việt Bắc –mồ chon của giặc Pháp ”
+Kỹ thuật xây dựng : trong ba phần 1,2,3 của bài trắc nghiệm đều có 3 phương án trong đó chỉ có một phương án chính xác .
+Độ nhiễu : vừa phải với học sinh lớp 4.
Bài 3 : Hãy chọn các từ trong ngoặc đơn dưới đây điền vào chỗ chấm thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau :
( lấn tới ,nhân nhượng , làm nô lệ , không chịu , hi sinh , nhường nhịn, quyết tâm )
“Hỡi đồng bào toàn quốc !
Chúng ta muốn hoà bình , chúng ta phải nhân nhượng .Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , thực dân Pháp càng lấn tới , vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa !
Không ! chúng ta thà hi sinh tất cả , chứ nhất định không chịu mất nước , nhất định không chịu làm nô lệ .”
Phân tích 
+Loại test : Trắc nghiệm điền khuyết 
+Nội dung : Nhằm kiểm tra tri thức của học sinh về lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong bài 13 .
+Kỹ thuật xây dựng : Các từ cần điền được cho trước tuy nhiên thứ tự sắp xếp không logic , các từ cho trước nhiều hơn so với số từ cần điền , buộc học sinh phải lựa chọn từ thích hợp nhất .Độ nhiễu vừa phải với trình đọ của học sinh lớp 4 .
Bài 4 : Nối các mốc thời gian ở cột A sao cho phù hợp với các sự kiện lịch sử ở cột B .
A
1.Thu- đông 1947 
2.Đêm 18 rạng sáng 19-12-1946 
3.Cuối năm 1944- đầu năm 1945 
 4.Tháng 10-1945 
B
 a.Trung ương Đảng và Chính phủ họp quyết định phát động toàn quốc kháng chiế
b.Nạn đói đã cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu người 
c.Nhân dân góp gạo chống “giặc đói ”
 d.Nạn đói từng bước được đẩy lùi .
e. Pháp tấn công lên Việt Bắc
Phân tích 
+Loại test : Trắc nghiệm nối cột 
+Nội dung : Nhằm kiểm tra tri thức của học sinh về các mốc thời gian quan trọng từ 1945-1947 gắn với các sự kiện lịch sử , phục vụ cho bài mới “Chiến thắng Biên giới thu –đông 1950 ”
+Kỹ thuật xây dựng : Số lượng các cụm từ ở 2 cột A và B không bằng nhau , gây nhiễu cho học sinh .
+Độ nhiễu : vừa phải với trình độ của học sinh .
Bài 5 :Cho các từ ngữ : chiến dịch Việt Bắc Thu – đông năm 1947 , Bác Hồ cùng đại tướng Võ Nguyên Giáp , Tù binh Pháp bị bắt , tham gia chiến dịch Biên giới thu –đông 1950 . Quan sát ảnh rồi viết từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi bức ảnh sao cho hợp lý : 
Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại mặt trận Đông Khê ( Lạng Sơn ) năm 1950 .
Bộ đội pháo binh sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc Thu –đông năm 1947 .
Bác Hồ thăm một đơn vị tham gia chiến dịch Biên giới 1950 .
Tù binh Pháp bị bắt trong chiến dịch Biên giới năm 1950 .
Phân tích 
+Loại test : Trắc nghiệm mô hình (tranh ảnh ) 
+Nội dung : Bài 15 “Chiến thắng Biên giới thu –đông 1950 ” nhằm giúp các em biết them được các hoạt động của Bác và bộ đội ta trong chiến dịch Biên giới thu –đông 1950 , cung cấp thêm tri thức cho học sinh .
+Kỹ thuật xây dựng : Cho trước 4 từ ngữ với 4 bức tranh tương ứng .Nội dung của bức tranh có một từ ngữ thích hợp .Học sinh quan sát tranh , nhận biết nội dung bức ảnh để tìm được từ ngữ phù hợp với nội dung bức ảnh .
KẾT LUẬN SƯ PHẠM : Test đánh giá định hướng phân môn lịch sử lớp 5 bài 15 “Chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950” giúp giáo viên xem xét , đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh từ những bài trước để có phương hướng điều chỉnh hoạt động học và hoạt động dạy .Bài test dùng trong khi dạy bài 15 , học sinh được mở rộng tri thức về chiến thắng biên giới thu đông 1950 , được kiểm tra lại những tri thức đã học ở các bài trước , nhớ được các mốc thời gian quan trọng gắn với các sự kiện lịch sử có lien quan . Qua kết quả kiểm tra kiến thức , kỹ năng của học sinh về các mốc thời gian , sự kiện lịch sự ,giáo viên sẽ đưa ra các biện pháp điều chỉnh phương pháp dạy của mình và phương pháp học của học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập . 

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 18 On tap Chin nam khang chien bao ve doc lap dan toc 1945 1954_12245722.docx