Tiết 24, Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên - Vũ Thế Hùng

Hiện tượng khuyếch tán có xảy ra nhanh hơn khi ta tăng nhiệt độ không ?Tại sao?

Có.Vì các phân tử chuyển động nhanh hơn ,chúng tự hoà lẫn vào nhau nhanh hơn.

Bỏ vài hạt thuốc tím vào 1 cốc đựng nước lạnh và một cốc nước nóng .Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích.

Trong cốc nước nóng ,thuốc tím tan nhanh hơn vì các phân tử nước trong cốc nước nóng chuyển động nhanh hơn.Kết quả là hiện tượng khuyếch tán xảy nhanh hơn.

 

ppt 21 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1068Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiết 24, Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên - Vũ Thế Hùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vật lý 8Người dạy: Vũ Thế HùngKiểm Tra Bài CũCâu 1: Caùc chaát ñöôïc caáu taïo töø caùc haït rieâng bieät goïi laø nguyeân töû,phaân töû. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.Câu 2: Đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu được hỗn hợp rượu-nước có thể tích là? A. Bằng 100 cm3. B. Lớn hơn 100 cm3. C. Nhỏ hơn 100 cm3. D. Có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn 100 cm3Câu 1: Các chất được cấu tạo như thế nào ?Giữa các nguyên tử, phân tử có đặc điểm gì ? Tiết 24-Bài 20NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ NGUYEÂN TÖÛ,PHAÂN TÖÛ Tiết 24-Bài 20I. THÍ NGHIỆM BƠ-RAO.Năm 1827 nhà bác học Bơ-Rao (người Anh), khi quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi đã phát hiện thấy chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.Phaán hoaNướcNGUYEÂN TÖÛ,PHAÂN TÖÛ Tiết 24-Bài 20I. THÍ NGHIỆM BƠ-RAO.Hình 20.2:ChuyÓn ®éng cña c¸c h¹t phÊn hoa trong thÝ nghiÖm cña B¬-raoNGUYEÂN TÖÛ,PHAÂN TÖÛ Tiết 24-Bài 20II. CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG. Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Bơ-rao ? C1Quả bóng tương tự với hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Bơ-rao .Các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Bơ-rao ? C2Các học sinh tương tự với những phân tử nước trong thí nghiệm của Bơ-rao.Phaán hoaNước C3Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động ?NGUYEÂN TÖÛ,PHAÂN TÖÛ Tiết 24-Bài 20Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động ? C3HẠT PHẤN HOAHình 20.3 Sự va chạm của các phân tử nước vào hạt phấn hoaAn-be Anh-xtanh (1879 -1955) Năm 1905, nhà vật lí An-be Anh-xtanh(người Đức) mới giải thích đầy đủ và chính xác thí nghiệm của Bơ-rao. NGUYEÂN TÖÛ,PHAÂN TÖÛ Tiết 24-Bài 20III. CHUYỂN ĐỘNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ.Nhiệt độ của nước 250CCác hạt phấn hoa chuyển động càng nhanh khi tăng nhiệt độ của nướcNGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ?Tiết 24-Bài 20Nhiệt độ của nước 750CKhi tăng nhiệt độ của nước thì các hạt phấn hoa chuyển động như thế nào?Đổ nhẹ nước vào bình đựng dung dịch đồng sunfat màu xanhHiện tượng các chất tự hoà lẫn vào nhau gọi là hiện tượng khuếch tán1234NGUYEÂN TÖÛ,PHAÂN TÖÛ Tiết 24-Bài 20 C4VàngChìVàngChìHiện tượng khuếch tán với chất rắnHợp kim vàng - chì Sau 5 nămTiết 24-Bài 20NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ?NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ?Tiết 24-Bài 20 C5Trong nước ao,hồ ,sông ,biển lại có không khí là do các phân tử không khí chuyển động không ngừng về mọi phía xen kẽ vào khoảng cách giữa các phân tử nướcTại sao trong nước ao,hồ ,sông ,biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều?NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ?Tiết 24-Bài 20IV. VẬN DỤNG. C6Hiện tượng khuyếch tán có xảy ra nhanh hơn khi ta tăng nhiệt độ không ?Tại sao?Có.Vì các phân tử chuyển động nhanh hơn ,chúng tự hoà lẫn vào nhau nhanh hơn. C7Bỏ vài hạt thuốc tím vào 1 cốc đựng nước lạnh và một cốc nước nóng .Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích.Trong cốc nước nóng ,thuốc tím tan nhanh hơn vì các phân tử nước trong cốc nước nóng chuyển động nhanh hơn.Kết quả là hiện tượng khuyếch tán xảy nhanh hơn.BT1. Chỉ ra câu sai trong các câu nói về hiện tượng do  chuyển động hỗn độn của nguyên tử, phân tử gây ra ? Sự khuếch tán của nước hoa vào không khí. 	Sự tạo thành gió. 	Muối tan trong nước. 	Pha một ít mực xanh vào nước trong lọ, sau một thời gian ngắn nước trong lọ có màu xanh.ABCDBT2. Chỉ ra câu đúng, câu sai trong các câu sau: Sự khuếch tán không chỉ xảy ra với chất lỏng mà còn xảy ra với chất khí, chất rắn ... Sự khuếch tán xảy ra càng nhanh khi nhiệt độ dung dịch càng lớn. 	 Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng mạnh. 	 Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng theo đường thẳng.ABCDSĐĐĐGHI NHỚCác phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừngNhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử , phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh-Học thuộc phần ghi nhớ-Đọc phần “ Có thể em chưa biết”HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ-Làm các bài tập C4 ,C5, C6 ,C7 SGK ;20.1 20.6 trong sách bài tập-Xem trước bài : Nhiệt năngTIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚCCHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên - Vũ Thế Hùng - Trường THCS Yên Hưng.ppt