Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Hãy tưởng tượng giữa sân bóng đá có một quả bóng khổng lồ và rất nhiều học sinh từ mọi phía chạy đến xô đẩy quả bóng. Vì những xô đẩy này không cân bằng nên quả bóng lúc bay lên lúc rơi xuống, lúc bật sang trái, lúc bật sang phải… Trò chơi này tưởng như chẳng có liên quan gì đến nguyên tử, phân tử thế mà lại có thể giúp chúng ta hiểu một trong những tính chất quan trọng nhất của nguyên tử, phân tử sẽ học trong bài này