Tiết 4, Bài 5: Đo khối lượng - Ngũ Thị Thuận

I . Mục tiêu :

1.Kiến thức :

 - Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.

2. Kĩ năng :

- Đo được khối lượng bằng cân.

3. Thái độ :

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần hợp tác với các thành viên trong nhóm

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên:

- Giáo viên chuẩn bị hình 5.1, hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 1 hộp sữa, 1gói mì, 1 hộp bánh, 6 cây đinh sắt 1 tấc.

- Cân Rôbécvan, hộp quả cân. Mổi nhóm tự mang theo 1 cái cân tuỳ chọn và 1 vật để cân.

2. Học sinh :

- Đọc kĩ nội dung bài học trước ở nhà.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1104Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 4, Bài 5: Đo khối lượng - Ngũ Thị Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 04 Ngày soạn : 07/09/2014
Tiết : 04 	 Ngày dạy : 11/09/2014
BÀI 5 : ĐO KHỐI LƯỢNG
I . Mục tiêu : 
1.Kiến thức :
 - Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.
2. Kĩ năng : 
- Đo được khối lượng bằng cân.
3. Thái độ : 
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần hợp tác với các thành viên trong nhóm
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên: 
- Giáo viên chuẩn bị hình 5.1, hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 1 hộp sữa, 1gói mì, 1 hộp bánh, 6 cây đinh sắt 1 tấc.
- Cân Rôbécvan, hộp quả cân. Mổi nhóm tự mang theo 1 cái cân tuỳ chọn và 1 vật để cân.
2. Học sinh : 
- Đọc kĩ nội dung bài học trước ở nhà.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp .
6A1:
6A2:
6A3:
6A4:
6A5:
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Để đo thể tích chất lỏng em dùng dụng cụ gì?Nêu cách đo.
3.Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới
Trong cuộc sống hàng ngày cái cân dùng để làm gì ?Dùng để cân các vật hay ta nói dùng để đo khối lượng. Khối lượng là gì ? đo khối lượng như thế nào ? Ò Bài mới.
- Lắng nghe, suy nghĩ tìm câu trả lời 
Hoạt động 2: Tìm hiểu về khối lượng và đơn vị khối lượng.
Trên vỏ túi muối iốt có ghi 500g số đó chỉ sức nặng của túi muối hay lượng muối chứa trong túi ?
 Lần lượt cho 3 học sinh đọc con số ghi trên hộp sữa, gói mì, hộp bánh . Cho học sinh trả lời C1 , C2 .
- Để hiểu được đúng, cả lớp làm C3 , C4, C5 , C6 .
- GV uốn nắn các thuật ngữ “lượng”, “chất”, “khối lượng”
- Đơn vị đo khối lượng là đơn vị nào? Kýhiệu?
- Giới thiệu cho học sinh quả cân mẫu 1 kilô gam hình 5.1.
- Ngoài kilôgam ta còn thường dùng đơn vị nào để đo khối lượng? Các đơn vị đó bằng bao nhiêu kilôgam
HS làm việc cá nhân và trả lời theo yêu cầu của giáo viên.
- HS làm việc cá nhân và trả lời theo yêu cầu của giáo viên . C3 (1) 500g , C4 (2) 397g C5 (3) khối lượng, C6 (4) lượng.
- HS trả lời cá nhân : Kilôgam, ký hiệu kg.
- HS làm việc cá nhân xem hình 5.1 trang 18 SGL VL6.
- HS làm việc cả lớp. Từng học sinh tham gia phát biểu theo chỉ định của giáo viên. 1g (gam) = 1/1000kg , 1 tạ = 100kg ,
1 tấn = 1000kg , 1lạng (hectôgam) = 100g 
1 mg (miligam) = 1/1000g.
I/ Khối lượng. Đơn vị khối lượng :
 1) Khối lượng : 
 C3 : (1) 500g 
 C4 : (2) 397g 
 C5 : (3) khối lượng 
 C6 : (4) lượng
 2) Đơn vị khối lượng : 
- Đơn vị đo khối lượng 
là ki lô gam kilôgam
 (Kí hiệu ( kg)
Hoạt động 3: Tìm hiểu cân Rôbécvan và cách đo khối lượng.
- Đặt câu hỏi : Người ta đo khối lượng bằng dụng cụ nào?
- Cho học sinh làm C7 , C8 
- Cho học sinh làm C9 
- Cho học sinh làm C10 (thực hành cân). Trong khi học sinh thực hành, giáo viên đi quan sát để điều chỉnh những sai sót, nhầm lẫn của học sinh. Sau đó cho các nhóm báo cáo kết quả của từng nhóm và cho học sinh so sánh các kết quả đó.
- Cho học sinh làm C11. 
HS trả lời cá nhân .
- HS làm việc theo nhóm và trả lời theo yêu cầu của giáo viên.
- (1) Điều chỉnh số 0 , (2) vật đem cân , (3) quả cân , (4) thăng bằng , (5) đúng giữa, (6) quả cân , (7) vật đem cân.
- HS làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm dùng cân Rôbécvan để cân. Sau đó thông báo kết quả theo yêu cầu của giáo viên. Nhận xét, so sánh kết quả của nhóm mình với nhóm khác.
- HS làm việc cá nhân . Nhìn hình vẽ 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 để trả lời theo chỉ định của giáo viên. Đồng thời cho cả lớp biết cân nhóm mình mang theo là cân gì?
II/ Đo khối lượng :
1) Cân Rôbécvan: 
2) Cách dùng cân Rôbécvan
 để cân một vật
C9:(1) Điều chỉnh số 0 ; (2) 
Vật đem cân; (3) Quả cân; 
(4) Thăng bằng; (5) Đúng 
giữa; (6) Quả cân; 
(7)Vật đem cân. 
3. Các loại cân khác: Cân y tế , cân tạ, cân đồng hồ, cân đòn
Hoạt động 4 :Vận dụng
Yêu cầu học sinh trả lời C13.
 C13 : Biển báo 5t có nghĩa là chỉ cho xe cókhối lượng 5t không được đi qua
III.Vận dụng:
 C13 : Biển báo 5t có nghĩa là chỉ cho xe cókhối lượng 5t không được đi qua
IV. Củng cố : 
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ
- Đặt câu hỏi : Khối lượng 1 vật chỉ gì?Đơn vị đo khối lượng hơp pháp ở nước ta là đơn vị nào?
- Đọc có thể em chưa biết . 
V. Hướng dẫn về nhà :
- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ 
- Yêu cầu hs về nhà làm bài tập
- Học bài, làm bài tập 5.1 ®5.2/SBT
- Đọc bài mới trước ở nhà.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Khối lượng - Đo khối lượng - Ngũ Thị Thuận - Trường THCS Liêng Trang.doc