Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Làm thế nào để biết chính xác cái bình, cái ấm chứa được bao nhiêu nước? I. Đơn vị đo thể tích Mỗi vật dù to hay nhỏ, đều chiếm một thể tích trong không gian Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối và lít Vd: 1 lít = 1 dm3; 1ml= 1cm3(1cc)