Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

Ô nhiễm tiếng ồn sảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần làm giảm độ tô của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác Những vật liệu được dùng để làm giảm tiếng ồn truyền đến tai gọi là những vật liệu cách âm