Bài 22. Dẫn nhiệt

Nhiệt năng cí thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém
Bài 22: Dẫn nhiệt

Bài 22: Dẫn nhiệt

2427 lượt xem