Đề thi thử môn: Tin học 7

Câu 2:

a) Hãy lập bảng tính đã cho ở câu 1.

b) Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính trung bình chung cho cột Điểm trung bình.

c) Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bảng điểm 1, sắp xếp cột điểm Toán theo thứ tự tăng dần.

d) Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bảng điểm 2, lọc ra những bạn có điểm môn Tin là 10.

e) Dựa vào dữ liệu của bảng tính ban đầu, tạo biểu đồ thích hợp để minh họa cho cột điểm trung bình của các bạn trong tổ 2.

 * Chú giải: Lưu bài trong ổ đĩa D với tên có dạng: Tên của em_Lớp (Ví dụ: NguyenLeAn_7A1)

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 74Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử môn: Tin học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ 
MÔN: TIN HỌC 7
Câu 1: Cho bảng dữ liệu sau:
Nêu các bước để lọc những bạn có điểm 9 môn Toán.
Nêu các bước để sắp xếp cột Tin theo thứ tự tăng dần.
Câu 2: 
Hãy lập bảng tính đã cho ở câu 1.
Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính trung bình chung cho cột Điểm trung bình.
Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bảng điểm 1, sắp xếp cột điểm Toán theo thứ tự tăng dần.
Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bảng điểm 2, lọc ra những bạn có điểm môn Tin là 10.
Dựa vào dữ liệu của bảng tính ban đầu, tạo biểu đồ thích hợp để minh họa cho cột điểm trung bình của các bạn trong tổ 2.
 * Chú giải: Lưu bài trong ổ đĩa D với tên có dạng: Tên của em_Lớp (Ví dụ: NguyenLeAn_7A1)

Tài liệu đính kèm:

  • docTHI THU.doc