Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

 - Học sinh biết:

 + Biết cách sử dụng chuột để điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng.

+ Biết cách chèn cột thêm cột, hàng đúng vị trí mong muốn. Biết cách xóa cột, hàng.

 - Học sinh hiểu: Nội dung ô tính bị che khuất, nguyên nhân xuất hiện kí tự # trong ô tính.

1.2/Kỹ năng

- Thực hiện được: Chèn thêm, xóa cột hoặc hàng.

- Thực hiện thành thạo: Điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng.

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: Nhận thức được sự tiện lợi khi sử dụng hàm để tính toán

- Tính cách: Hình thành cho học sinh tính nghiêm túc, tích cực học tập.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng

- Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 910Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 12 - Tiết: 23
Ngày dạy: 
BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
1. MỤC TIÊU
1.1/ Kiến thức
 	 - Học sinh biết: 
 + Biết cách sử dụng chuột để điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng.
+ Biết cách chèn cột thêm cột, hàng đúng vị trí mong muốn. Biết cách xóa cột, hàng.
 - Học sinh hiểu: Nội dung ô tính bị che khuất, nguyên nhân xuất hiện kí tự # trong ô tính.
1.2/Kỹ năng
- Thực hiện được: Chèn thêm, xóa cột hoặc hàng.
- Thực hiện thành thạo: Điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng.
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Nhận thức được sự tiện lợi khi sử dụng hàm để tính toán
- Tính cách: Hình thành cho học sinh tính nghiêm túc, tích cực học tập.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
- Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Máy tính, máy chiếu
	3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài mới	
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................ 7.4:.......................
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
Câu 1: (Câu hỏi bài cũ) Nêu các hàm đã học. Viết cú pháp hàm tính trung bình cộng? Tính TBC của số 20,15,5
Câu 2: (câu hỏi bài mới) Em hãy nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột?
Đáp án:
Câu 1: * Các hàm đã học:(2.5đ)
- Tính tổng: SUM
- Tính trung bình cộng: AVERAGE
- Xác định giá trị lớn nhất: MAX
- Xác định giá trị lớn nhất: MIN
*Cú pháp hàm tính trung bình cộng: =AVERAGE(a,b,c,.) (2.5đ)
* =AVERAGE(20,15,5) (5đ)
Câu 2: Cách điều chỉnh độ rộng của cột:
+ Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách bên phải cảu cột cần mở rộng (5đ)
+ Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng của cột (5đ)
4.3/ Tiến trình bài học
Các em đã được tìm hiểu về một số hàm trong excel và đã thực hành với excel, các em thấy khi thực hành với excel đánh họ tên vào, cái tên quá dài nên đánh xong bị che khuất, hoặc là muốn chèn thêm một hàng hay cột. Muốn xóa bớt chúng ta phải làm như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài mới.
 Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.( 17p’)
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: Biết cách sử dụng chuột để điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng.
 + Kỹ năng: Điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng
Gv: khi nhập vào trang tính xuất hiện các trường hợp như hình minh hoạ.
+ Cột Họ Tên và cột điểm trung bình quá hẹp.
+ Dòng quá hẹp
Gv: Với trường hợp trên chúng ta phải làm gì?
Hs: Trả lời
- Điều chỉnh độ rộng của cột và điều chỉnh độ cao của hàng
Gv: Hướng dẫn cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng.
- Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách hai cột. Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp.
- Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách hai hàng. Kéo thả chuột để thay đổi độ cao của hàng.
* Chú ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
Gv: Thực hiện điều chỉnh
Hs: quan sát.
Gv: Gọi 2 hs lên thực hiện.
Hoạt động 2: Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng(19p’)
- Mục tiêu:
 + Kiến thức: + Biết cách chèn cột thêm cột, hàng đúng vị trí mong muốn. Biết cách xóa cột, hàng.
 + Kỹ năng: Thực hiện được: Chèn thêm, xóa cột hoặc hàng.
Gv: đưa ra tình huống cần phải chèn thêm cột hoặc hàng. (Chèn thêm cột bên cạnh cột Lớp để được hình 40)
- Chèn thêm một hàng để tạo khoảng cách như hình minh hoạ 38b.
Hs: quan sát
Gv: giới thiệu cách chèn cột bằng menu.
+ Để chèn thêm cột:
- Chọn một cột
- Mở bảng chọn InsertàColumns. Một cột trống sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn.
+ Thao tác chèn thêm hàng:
- Chọn một hàng
- Mở bảng chọn Insertà Rows. Một hàng trống sẽ được chèn bên trên hàng được chọn.
Lưu ý: Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hoặc số hàng đã chọn.
Gv: Với word để xóa một hàng thì ta làm như thế nào?
Hs: Trả lời
Gv: Với excel nếu các em vẫn sử dụng cách xóa như trong word thì chỉ xóa được nội dung ô tính chứ không xóa được ô tính. 
Gv: Để xóa được cột hoặc hàng thì phải xóa theo cách sau:
Bước 1: Chọn cột hoặc hàng cần xóa.
Bước 2: Mở bảng chọn edit, chọn delete.
 Gv: Thực hiện, gọi hs lên thực hiện.
Hs: Thực hiện.
Gv: Quan sát và giúp đỡ hs.
Gv: Lưu ý: Khi xóa cột hoặc hàng, cột bên phải được đẩy sang bên trái, các hàng phí dưới được đẩy lên phí trên.
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
* Các bước thực hiện điều chỉnh độ rộng của cột:
B1: Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách giữa hai tên cột.
- B2: Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp.
* Các bước thực hiện điều chỉnh độ cao của hàng:
B1: Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách giữa hai tên hàng.
- B2: Kéo lên trên hay xuống dưới để thu hiện hay mở rộng hàng.
* Chú ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.
a) Chèn thêm cột hoặc hàng
+ Để chèn thêm cột:
- B1: Chọn một cột
- B2: Mở bảng chọn InsertàColumns. 
+ Thao tác chèn thêm hàng:
- B1: Chọn một hàng
- B2: Mở bảng chọn Insertà Rows. 
Lưu ý: Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hoặc số hàng đã chọn.
b) Xóa cột hoặc hàng
Bước 1: Chọn cột hoặc hàng cần xóa.
Bước 2: Mở bảng chọn edit, chọn delete.
Lưu ý: Khi xóa cột hoặc hàng, cột bên phải được đẩy sang bên trái, các hàng phía dưới được đẩy lên phí trên.
4.4 Tổng kết 
- GV gọi HS nhắc lại kiến thức đã học và trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Muốn xáo hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện. 
Nhấn phím Delete
Edit->Delete
Table->Delete Row
Tool-> Delete
Câu 2: Để chèn thêm 1 cột vào trang tính, ta thực hiện dãy lệnh
Format->Cells->Insert Columns
Table->Insert Cells
Table->Insert Columns
Insert-> Columns
Đáp án:
Câu 1: B
Câu 2: D
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với tiết học này: Học bài 
 - Chuẩn bị bài mới: Xem trước phần 3,4 của bài và tìm hiểu: thế nào là sao chép?, thế nào là di chuyển? phân biệt giữa sao chép và di chuyển
5. PHỤ LỤC : 
- Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Thao tác với bảng tính (2).doc