Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 25: Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

- Học sinh biết vận dụng các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính.

- Học sinh hiểu và vận dụng thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

 - Việc vận dụng các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính. Thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 416Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 25: Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 13 - Tiết 25
 Ngày dạy: 10/11/2014
 Bài thực hành 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM.
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Học sinh biết vận dụng các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính.
Học sinh hiểu và vận dụng thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
 - Việc vận dụng các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính. Thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.
Hs thực hiện thành thạo:
- Việc vận dụng các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hằng và cột của trang tính. Thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu để giải quyết các bài tập cụ thể.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. 
 Lòng trong quá trình thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài tập 1: (20 phút)
Gv: Sắp xếp học sinh thực hành máy tính.
- Yêu cầu HS khởi động máy tính.
Gv: Nhắc lại các thao tác chỉnh sửa độ rộng của cột, độ cao của hàng bằng cách nháy đúp chuột vào đường biên ngăn cách giữa các cột hay các hàng.
Gv: Yêu cầu HS khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính Bang diem lop em đã làm trong BTH4.
Gv: Nhắc lại cách chèn thêm cột và hàng vào trang tính ?
Hs: * Chèn thêm cột: Nháy chọn cột ở ngay sau vị trí muốn chèn thêm cột vào -> Chọn bảng chọn Insert -> chọn Columns
 * Chèn thêm hàng: Nháy chọn hàng ở ngay sau vị trí muốn chèn thêm hàng vào -> Chọn bảng chọn Insert -> chọn Rows
Gv: Sau khi chèn thêm cột Tin học, công thức tính điểm TB sẽ bị thay đổi.
- Yêu cầu HS sửa các công thức còn lại cho đúng.
1. Thực hành bài tập 1: Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chèn thêm hàng và cột, sao chép và di chuyển dữ liệu. 
- Mở bảng tính Bang diem lop em trong bài thực hành 4.
- Chèn thêm một cột trống vào trước cột D (Vật lý).
- Tiêu đề của cột mới được chèn thêm là Tin học.
- Nhập điểm môn Tin học với dữ liệu như trong hình 48a (SGK - 45)
- Chèn thêm các hàng như hình 48a
- Điều chỉnh độ cao của các hàng
- Kiểm tra lại các công thức trong cột G (Điểm trung bình) sau khi đã chèn thêm cột có bị thay đổi. 
 Công thức cũ : =(C+D5+E5)/3 cần phải sửa lại thành : =(C5+D5+E5+F5)/4
- Thực hiện di chuyển dữ liệu như trong hình 48b (SGK 46)
- Lưu bài tập với tên cũ.
Bài tập 2 (17 phút)
Gv: Nhắc lại cách di chuyển ô tính ?
Hs: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu cần di chuyển -> chọn nút Cut -> Chọn ô hay các ô muốn đưa dữ liệu được di chuyển tới (ô đích) -> chọn nút Paste 
- Tính điểm TB cho bạn đầu tiên (sử dụng hàm Average ở dạng địa chỉ khối để tính điểm trung bình)
- Sao chép công thức tới các ô khác trong cột điểm trung bình.
- Yêu cầu HS thực hiện sao chép dữ liệu.
- Kiểm tra công thức trong cột điểm trung bình còn đúng không?
Hs: Công thức vẫn đúng.
- HS thực hiện chèn thêm cột và nhập dữ liệu.
- Kiểm tra lại công thức đúng hay sai?
- Chỉnh sửa lại công thức và rút ra nhận xét.
- Cho HS thảo luận theo nhóm.
2. Thực hành bài tập 2: Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.
- Mở bảng tính Bang diem lop em.
a, Di chuyển dữ liệu trong cột D (Tin học) sang cột K.
- Xóa cột D
- Sử dụng hàm thích hơp để tính điểm trung bình 3 môn Toán, Vật lí, Ngữ Văn cho bạn đầu tiên.
- Sao chép công thức đó tới các bạn còn lại.
b, Chèn thêm một cột mới vào sau cột E (ngữ Văn).
- Sao chép dữ liệu ở cột K (tin học) sang cột mới vừa được chèn thêm.
- Khi sử dụng hàm ở dạng địa chỉ khối, nếu vị trí của các dữ liệu trong bảng tính bị thay đổi thì công thức cũng sẽ tự thay đổi theo mà không cần phải thực hiện tính lại.
c, Chèn thêm cột mới vào trước cột Điểm TB.
- Nhập dữ liệu cho cột mới như trong hình 49 (SGK - 47).
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo các thao tác chỉnh sửa trang tính trong chương trình bảng tính.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 3 và bài tập 4 để chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docT25.doc