Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính

Câu hỏi 1: Em hãy cho biết trong bài trước chúng ta đã học được những hàm nào để tính toán?

Em đã học 4 hàm đó là:

Hàm tính tổng (SUM),

Hàm tính trung bình cộng (AVERAGE),

Hàm xác định giá trị lớn nhất (MAX),

Hàm xác định giá trị nhỏ nhất (MIN).

 

ppt 15 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 974Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ* Em đã học 4 hàm đó là: Hàm tính tổng (SUM), Hàm tính trung bình cộng (AVERAGE), Hàm xác định giá trị lớn nhất (MAX), Hàm xác định giá trị nhỏ nhất (MIN).Câu hỏi 1: Em hãy cho biết trong bài trước chúng ta đã học được những hàm nào để tính toán?CÂU HỎI 2 : Em hãy sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn trong trang tính sau?Em sử dụng công thức tính trung bình cộng (AVERAGE) tính điểm trung bình của các bạnKIỂM TRA BÀI CŨBÀI 5:Đây là một bảng tính mới trong chương trình bảng tính excelĐộ rộng của các cột bằng nhauĐộ cao của các hàng bằng nhauBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàngBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHEm có nhận xét gì về các bảng tính trên?1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàngDữ liệu số quá dài sẽ xuất hiện các kí hiệu # Cột quá nhỏCột quá rộngDãy ký tự quá dài được hiện thị ở các ô bên phải1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàngBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàngTrang bảng tính đã được chỉnh sửa hoàn thiện.a. Điều chỉnh độ rộng cột1. Đưa con trỏ vào biên phải của tên cột cần mở rộng;2. Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột.1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàngBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHb. Điều chỉnh độ cao hàng:1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng1. Đưa con trỏ vào biên dưới của tên hàng cần mở rộng;2. Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng.BÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHLưu ý:1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàngBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH	Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đóa. Chèn thêm cột:2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàngNháy chọn một cộtMở bảng chọn Insert rồi chọn ColumnsBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHb. Chèn thêm hàng:2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàngNháy chọn một hàngMở bảng chọn Insert rồi chọn RowsBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHLưu ý:2. Chèn thêm cột hoặc xóa cột và hàngBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH	Nếu em chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hoặc số hàng em đã chọnc. Xóa cột:2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàngChọn các cột cần xóaMở bảng chọn Edit rồi chọn DeleteBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHd. Xóa hàng:2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàngChọn các hàng cần xóaMở bảng chọn Edit rồi chọn DeleteBÀI 5:THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 5. Thao tác với bảng tính.ppt