Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 31: Bài tập

BÀI TẬP

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - Ôn tập và cũng cố kiến thức về bảng tính và các thành phần đặc trưng của bảng tính.

 - Sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.

 - Sử dụng công thức và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

 - Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 166Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 31: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 19 - Tiết 31
 Ngày dạy: 22/12/2014
 BÀI TẬP 
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 - Ôn tập và cũng cố kiến thức về bảng tính và các thành phần đặc trưng của bảng tính.
 - Sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.
 - Sử dụng công thức và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
 - Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng.
 Lòng ghép trong quá trình ôn tập.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động : Bài tập. (38’)
Bài tập 1: 
Gv: Đưa nội dung, yêu cầu về các máy:
Khởi động Excel, nhập dữ liệu như bảng tính trên.
Tính Tổng điểm cho từng học sinh.
Tính Điểm tb cho từng học sinh.
Tổng điểm cao nhất? Tổng điểm thấp nhất?
Điểm tb cao nhất? Điểm tb thấp nhất
Kẻ đường biên cho bảng tính. Trình bày, trang trí bảng tính như hình trên.
Lưu bảng tính với tên: Baitapso1 trong: D:\TIN HOC\BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL
Hs: Làm theo nhóm và đưa ra kết quả.
Bài tập 2:
Gv: Đưa nội dung, yêu cầu về các máy:
 Yêu cầu: 
Khởi động Excel, nhập dữ liệu như bảng tính trên.
Chèn thêm một hàng sau hàng số 8 và nhập thêm bạn: Huỳnh Bá Đại. Giới tính là Nam. Kết quả thi lần lượt là 10; 9.
Tính Tổng điểm cho từng học sinh.
Tính Trung bình cho từng học sinh.
Tổng điểm cao nhất? Tổng điểm thấp nhất?
Trung bình cao nhất? Trung bình thấp nhất
Kẻ đường biên cho bảng tính. Trình bày, trang trí bảng tính như hình trên.
Lưu bảng tính với tên: Baitapso2 trong: D:\TIN HOC.
Hs: Làm theo nhóm và đưa ra kết quả.
2. Bài tập:
Bài tập 1:
 Cho bảng tính sau:
 Yêu cầu: 
Khởi động Excel, nhập dữ liệu như bảng tính trên.
Tính Tổng điểm cho từng học sinh.
Tính Điểm tb cho từng học sinh.
Tổng điểm cao nhất? Tổng điểm thấp nhất?
Điểm tb cao nhất? Điểm tb thấp nhất
Kẻ đường biên cho bảng tính. Trình bày, trang trí bảng tính như hình trên.
Lưu bảng tính với tên: Baitapso1 trong: D:\TIN HOC\BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL.
Bài tập 2:
Cho bảng tính như sau:
 Yêu cầu: 
Khởi động Excel, nhập dữ liệu như bảng tính trên.
Chèn thêm một hàng sau hàng số 8 và nhập thêm bạn: Huỳnh Bá Đại. Giới tính là Nam. Kết quả thi lần lượt là 10; 9.
Tính Tổng điểm cho từng học sinh.
Tính Trung bình cho từng học sinh.
Tổng điểm cao nhất? Tổng điểm thấp nhất?
Trung bình cao nhất? Trung bình thấp nhất
Kẻ đường biên cho bảng tính. Trình bày, trang trí bảng tính như hình trên.
Lưu bảng tính với tên: Baitapso2 trong: D:\TIN HOC
Tổng kết. (2’)
 - Tổng kết, đánh giá tiết bài tập
 - Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết bài tập.
Hướng dẫn học tập. (3’)
 Đối với bài học ở tiết này:
 - Nắm chắc các kiến thức đã được học từ trước đến nay. Luyện tập lại các bài tập đã được thực hành.
 Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Ôn lại kiến thức; Tìm kiếm các bài tập liên quan trên mạng; ghi lại những thắc mắc để tiết sau tiết tục làm bài tập. 
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docT31.doc