Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết Bài tập

BÀI TẬP

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - Ôn tập và cũng cố kiến thức về bảng tính và các thành phần đặc trưng của bảng tính.

 - Sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.

- Luyện phần mềm Typing Test.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.

 - Sử dụng công thức và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

 - Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 361Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 19 - Tiết 31
 Ngày dạy: 22/12/2014
 BÀI TẬP 
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 - Ôn tập và cũng cố kiến thức về bảng tính và các thành phần đặc trưng của bảng tính.
 - Sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.
- Luyện phần mềm Typing Test.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.
 - Sử dụng công thức và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
 - Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng.
 Lòng ghép trong quá trình ôn tập.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động : Bài tập. (38’)
Bài tập 1: 
Gv: Đưa nội dung, yêu cầu về các máy:
a) Nhập điểm thi các môn như minh hoạ trong hình.
b) Tính điểm trung bình bằng công thức thích hợp vào cột ĐTB.
c) Lưu bảng tính với tên: thuchanh02 trong: D:\TIN HOC\BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL
Hs: Làm theo nhóm và đưa ra kết quả.
Bài tập 2: 
Gv: Đưa nội dung, yêu cầu về các máy:
a) Sử dụng các hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong Bài 1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
b) Sử dụng hàm thích hợp tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong dòng ĐTB.
c) Sử dụng hàm thích hợp xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.
*) Cho Hs luyện tập với phần mềm Typing Test. (nếu còn thời gian)
2. Bài tập:
Bài tập 1:
Khởi động chương trình bảng tính Excel. Nhập trang tính với nội dung như sau:
a) Nhập điểm thi các môn như minh hoạ trong hình.
b) Tính điểm trung bình bằng công thức thích hợp vào cột ĐTB.
c) Lưu bảng tính với tên: thuchanh02 trong: D:\TIN HOC\BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL
Bài 2 (Sử dụng hình của Bài 1)
a) Sử dụng các hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong Bài 1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
b) Sử dụng hàm thích hợp tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong dòng ĐTB.
c) Sử dụng hàm thích hợp xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.
Tổng kết. (2’)
 - Tổng kết, đánh giá tiết bài tập
 - Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết bài tập.
Hướng dẫn học tập. (3’)
 Đối với bài học ở tiết này:
 - Nắm chắc các kiến thức đã được học từ trước đến nay. Luyện tập lại các bài tập đã được thực hành.
 Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Xem trước bài mới. Bài 6: Định dạng trang tính.
 - Nêu cách định dạng phông chữ, Cỡ chữ và kiểu chữ? 
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docT32.doc