Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 50: Học toán với toolkit math

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

* Hoạt động 1: - Học sinh biết thêm một phần mềm học tập hay để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập.

 - Học sinh hiểu được sự cần thiết, hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.

* Hoạt động 2: - Học sinh biết cách khởi động phần mềm; biết sử dụng lệnh Simplify để tính các biểu thức đơn giản; lệnh Plot để vẽ đồ thị đơn giản.

 - Học sinh hiểu được các thành phần chính của phần mềm để thuận lợi cho việc thao tác với phần mềm.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác việc khởi động phần mềm; sử dụng lệnh Simplify để tính các biểu thức đơn giản; lệnh Plot để vẽ đồ thị đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác việc khởi động phần mềm; sử dụng lệnh Simplify để tính các biểu thức đơn giản; lệnh Plot để vẽ đồ thị đơn giản.

1.3 Thái độ:

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 208Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 50: Học toán với toolkit math", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 26 - Tiết 50
 Ngày dạy: 09/02/2015
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
* Hoạt động 1: - Học sinh biết thêm một phần mềm học tập hay để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập.
 - Học sinh hiểu được sự cần thiết, hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.
* Hoạt động 2: - Học sinh biết cách khởi động phần mềm; biết sử dụng lệnh Simplify để tính các biểu thức đơn giản; lệnh Plot để vẽ đồ thị đơn giản.
 - Học sinh hiểu được các thành phần chính của phần mềm để thuận lợi cho việc thao tác với phần mềm.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác việc khởi động phần mềm; sử dụng lệnh Simplify để tính các biểu thức đơn giản; lệnh Plot để vẽ đồ thị đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác việc khởi động phần mềm; sử dụng lệnh Simplify để tính các biểu thức đơn giản; lệnh Plot để vẽ đồ thị đơn giản.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Giới thiệu phần mềm
- Tìm hiểu phần mềm Toolkit Math.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Tookit math hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (3 phút)
 Em hãy nhắc lại các hàm mà các em đã được học trong chương trình bảng tính. Nêu công dụng của từng hàm đó?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1:Giới thiệu phần mềm: (3’)
Gv: Các em xem sgk và cho thầy biết vài nét chính về phần mềm Toolkit math?
Hs: Trả lời.
Gv: Chính xác hóa và cho hs ghi bài 
Hs: Ghi bài.
1. Giới thiệu phần mềm
 - Tookit math là một phần mềm học toán đơn giản nhưng rất hữu ích cho học sinh các lớp cấp Trung học cơ sở. 
- Phần mềm được thiết kế như một công cụ hỗ trợ giải bài tập, tính toán và vẽ đồ thị.
Hoạt động 2: Tìm hiểu phần mềm:
2. Khởi động phần mềm: (5’)
Gv: Thông thường để khởi động một phần mềm ta làm như thế nào?
Hs: Trả lời.
Gv: Đối với phần mềm Toolkit math củng vậy. Để khởi động phần mềm ..... Để bắt đầu làm việc với Toolkit math ta phải làm gì? 
Hs: Suy nghĩ trả lời.
Gv: Chính xác hóa
Hs: Lắng nghe và thực hiện khởi động phần mềm
3. Màn hình chính của phần mềm : (6’)
Gv: Các em quan sát hình 145 và cho thầy biết màn hình làm việc chính của phần mềm có các khu vực chính nào? 
Hs: Quan sát và trả lời.
Gv: Giới thiệu qua các khu vực chính của phần mềm. 
Hs: Lắng nghe.
Gv: Thầy đã giới thiệu qua, các em kết hợp với sgk cho thầy biết công dụng của từng thành phần chính.
Hs: Suy nghỉ trả lời
Gv: Chính xác hóa và cho hs ghi bài 
4. Các lệnh tính toán đơn giản. (18’)
a. Tính toán các biểu thức đơn giản.
Gv: Các em nghiên cứu sgk trang 113 cho thầy biết: Để tính toán một biểu thức đơn giản ta sử dụng của sổ nào?
Hs: Trả lời.
Gv: Chẳng hạn thầy muốn tính : thì thầy phải sử dụng câu lệnh nào?
Hs:Trả lời.
Gv: Vậy để tính biểu thức đó ta phải làm như thế nào?
Hs: Trả lời các bước.
Gv: Gọi hs khác lên thực hiện. hs2: Nhận xét. Chính xác hóa các bước.
Hs: Ghi bài.
Gv: Tính 4.3 + 3.6 + 2.1
Hs: Thực hiện
Gv: ? Ngoài ra ta còn có thể sử dụng cách nào nữa hay không?
Hs: Trả lời: Ta có thể sử dụng bằng thanh bảng chọn.
Gv: Chính xác hóa các bước
Hs: Ghi bài.
Gv: Phần mềm có khả năng tính toán các biểu thức đại số chứa các số nguyên, thập phân hoặc phân số. Các phép toán: Cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa
b. Vẽ đồ thị đơn giản.
Gv: Tương tự các em tìm hiểu và cho thầy biết để vẽ một đồ thị hàm số ta sử dụng lệnh nào?
Hs: Trả lời (Plot)
Gv: Chẳng hạn thầy muốn vẽ đồ thị hàm số: y = 3x +2 thì thầy phải làm thế nào?
Hs: Lên bảng thực hiện.
Gv: Bạn đã thực hiện như thế nào?
Hs: Đưa ra các bước thực hiện của bạn.
Gv: Chính xác hóa các bước
Hs: Ghi bài.
Gv: Một em lên vẽ giúp thầy đồ thị của hàm số: y = 4 – 5x
Hs: Thực hiện yêu cầu.
2. Khởi động phần mềm:
 Để khởi động phần mềm Toolkit math ta nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình nền.
 Và để bắt đầu làm việc với phần mềm ta nháy chuột vào Algebra Tools (ô Công cụ đại số).
3. Màn hình chính của phần mềm:
a. Thanh bảng chọn.
- Thực hiện các lệnh chính của phần mềm.
b. Cửa sổ dòng lệnh.
- Là nơi người dùng gõ các dòng lệnh.
c. Cửa sổ làm việc chính.
- Là nơi thể hiện tất cả các lệnh đã được thực hiện của phần mềm.
d. Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số.
- Là nơi thể hiện kết quả của lệnh vẽ đồ thị hoặc có liên quan đến đồ thị.
4. Các lệnh tính toán đơn giản.
a. Tính toán các biểu thức đơn giản.
 ♦ Câu lệnh:
 Simplify 
 Đây là câu lệnh dùng để tính toán các biểu thức toán học.
 Để tính toán các biểu thức đơn giản ta có 2 cách:
 Cách 1: Sử dụng của sổ dòng lệnh:
 B1: Gõ câu lệnh vào của sổ dòng lệnh.
 B2: Nhấn nút Enter để thực hiện.
 Ví dụ: Simplify 1/5 + 4/3
 Kết quả là:
Cách 2: Sử dụng bằng thanh bảng chọn:
 B1: Chọn bảng chọn Algebra.
 B2: Chọn Simplify.
 B3: Gõ biểu thức cần tính tại dòng Expression to simplify.
 B4: Nháy OK để thực hiện.
 Sau khi thực hiện 1 trong 2 cách trên thì ta sẽ nhận được kết quả trên cửa sổ làm việc chính.
b. Vẽ đồ thị đơn giản.
 ♦ Câu lệnh:
 Plot 
 Đây là câu lệnh để vẽ đồ thị hàm số đơn giản.
 Để vẽ một đồ thị hàm số đơn giản ta thực hiện theo các bước sau:
 B1: Gõ câu lệnh vào của sổ dòng lệnh.
 B2: Nhấn nút Enter để thực hiện.
 Sau khi thực hiện 2 bước trên thì ta sẽ nhận được kết quả trên cửa sổ vẽ đồ thị.
 * Chú ý: Có thể thực hiện nhiều lệnh Plot để vẽ đồng thời nhiều đồ thị hàm số trên cửa sổ vẽ đồ thị.
Tổng kết. (5 phút)
 Câu 1: Tính giá trị của biểu thức sau: 
 a. 
 b. 
 Câu 2: Vẽ đồ thị của hàm số sau:
 a. Y = 2x + 2.
 b. Y = 5 + 3x.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. Làm bài tập a, b SGK (Trang 118).
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước phần 5 để chuẩn bị cho tiết sau: 
 + Tìm hiểu lệnh Simplify; Expand và Solve
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 50.doc