Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 24 - Bài 5: Thao tác với bảng tính

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết thao tác để sao chép và di chuyển dữ liệu trong chương trình bảng tính.

 - Học sinh hiểu được sự cần thiết và ý nghĩa của việc sao chép và di chuyển dữ liệu trong chương trình bảng tính.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết thao tác để sao chép và di chuyển nội dung công thức trong chương trình bảng tính.

 - Học sinh hiểu được sự cần thiết và ý nghĩa của việc sao chép và di chuyển nội dung công thức trong chương trình bảng tính.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được việc sao chép và di chuyển nội dung công thức trong chương trình bảng tính.

- Học sinh thực hiện được việc sao chép và di chuyển nội dung công thức trong chương trình bảng tính.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác sao chép và di chuyển nội dung công thức

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác sao chép và di chuyển nội dung công thức chương trình bảng tính.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 759Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 24 - Bài 5: Thao tác với bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 12 - Tiết 24
 Ngày dạy: 09/11/2015
BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết thao tác để sao chép và di chuyển dữ liệu trong chương trình bảng tính.
 - Học sinh hiểu được sự cần thiết và ý nghĩa của việc sao chép và di chuyển dữ liệu trong chương trình bảng tính.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết thao tác để sao chép và di chuyển nội dung công thức trong chương trình bảng tính.
 - Học sinh hiểu được sự cần thiết và ý nghĩa của việc sao chép và di chuyển nội dung công thức trong chương trình bảng tính.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc sao chép và di chuyển nội dung công thức trong chương trình bảng tính.
- Học sinh thực hiện được việc sao chép và di chuyển nội dung công thức trong chương trình bảng tính.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác sao chép và di chuyển nội dung công thức
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác sao chép và di chuyển nội dung công thức chương trình bảng tính.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Sao chép và di chuyển dữ liệu
- Sao chép công thức.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (8 phút)
Câu 1: Nêu các bước điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng? Nêu các bước chèn thêm cột hoặc hàng? 
Câu 2: Nêu các bước điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng? Nêu các bước xoá cột hoặc hàng? 
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1: Sao chép và di chuyển dữ liệu: (12 phút)
Gv: Sao chép và di chuyển dữ liệu là một ưu điểm khi làm việc với máy tính và phần mềm. Sao chép và di chuyển dữ liệu giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.
? Muốn sao chép ta sử dụng nút lệnh nào trên thanh công cụ
Hs: Copy
? Muốn di chuyển ta sử dụng nút lệnh nào trên thanh công cụ?
Hs: Cut
? Muốn dán ta sử dụng nút lệnh nào trên thanh công cụ
Hs: Paste
? Muốn sao chép dữ liệu trên trang tính ta thực hiện thao tác nào?
Gv: Khi di chuyển nội dung ô tính sẽ sao chép nội dung ô tính vào ô tính khác và xoá nội dung ở ô ban đầu.
? Muốn di chuyển dữ liệu ta cần thực hiện các thao tác nào?
Gv: Gọi học sinh thực hiện thao tác trên máy
Hs: Thực hiện trên máy tính 2 thao tác: Sao chép nội dung ô tính và di chuyển nội dung ô tính.
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu:
Để sao chép, di chuyển nội dung ô tính:
- Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu muốn sao chép (di chuyển)
- Nháy nút lệnh Copy (Cut) trên thanh công cụ
- Chọn ô muốn sao chép (di chuyển) vào.
- Nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ
Hoạt động 2: Sao chép công thức: (15 phút)
Gv: Cho dữ liệu trong ô A1, B1, A2, B2, A3, B3 lần lượt là 8, 9, 7, 4, 2, 5. Ô C1 sẽ là tổng của A1 và B1, như vậy khi ta nhập công thức thì kết quả trong ô C1 sẽ là 17. Khi đó ta sao chép công thức từ C1 sang ô C2, C3 thì ta sẽ thấy công thức trong các ô lần lượt sẽ là = A2 + B2 và = A3 + B3
Gv: ? Muốn sao chép công thức ta sử dụng các nút lệnh nào trên thanh công cụ
Hs: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời.
? Muốn di chuyển công thức ta sử dụng các nút lệnh nào trên thanh công cụ
Hs: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời.
Gv: Khi di chuyển thì công thức được giữ nguyên nghĩa là địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh.
Hs: Lắng nghe
Gv: Khi thực hiện các thao tác trên trang tính nếu thực hiện nhầm thì hãy sử dụng nút lệnh Undo để khôi phục lại trạng thái trước đó.
4. Sao chép công thức.
a, Sao chép nội dung các ô có công thức:
- Sử dụng nút Copy -> Paste để sao chép nội dung các ô có công thức.
- Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.
* Lưu ý: SGK/43
b, Di chuyển nội dung các ô có công thức: 
- Sử dụng nút Cut -> Paste để di chuyển, Công thức được sao chép y nguyên.
* Lưu ý: SGK/44
Tổng kết. (5 phút)
Gv: Cho học sinh thực hiện lại các thao tác.
Hs: Thực hành các yêu cầu giáo viên đưa ra. 
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, thêm hoặc xóa cột và hàng cho trang tính (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 1 và bài tập 2 của bài thực hành 5 để chuẩn bị cho tiết sau.
- Thực hành trơcs nếu có điều kiện.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_5_Thao_tac_voi_bang_tinh.doc