Bài 11. Học Toán với Toolkit Math

Toolkit Math là phần mềm học toán đơn giản nhưng rất hữu ích cho học sinh các lớp cấp Trung học cơ sở. Phần mềm được thiết kế như một công cụ hỗ trợ giải bài tập, tính toán và vẽ đồ thị. Làm quen với phần mềm này, các em sẽ biết được khả năng hỗ trợ của máy tính và phần mềm máy tính cho việc học tập hàng ngày của mình. Tên đầy đủ của phần mềm là Toolkit for Intercative Mathematics (TIM) có nghĩa là công cụ tương tác học toán.