Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 23, 24 - Bài 5. Thao tác với bảng tính

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức: Hướng dẫn cho HS cách điều chỉnh độ rộng của cột v chiều cao của hàng, đồng thời giới thiệu khi no thì thm cột, thm hng hoặc xố cột, xố hng.

1.2. Kỹ Năng: HS biết cách điều chỉnh độ rộng của cột v chiều cao của hng v biết thm cột, thm hng hoặc xố cột, xố hng.

1.3. Thái độ: Thấy được tc dụng của của bảng tính trong trong cuộc sống.

2. Nội dung học tập:

 Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng

 Chn thm hoặc xố cột v hng

3.Chuẩn bị :

 Gio vin: Giáo án điện tử, máy chiếu.

 Học sinh: Ơn lại sao chp, di chuyển nội dung văn bản, xem bài trước

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 23, 24 - Bài 5. Thao tác với bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thao Tác Với Bảng Tính
Tiết 23
Tuần dạy: 12
1. Mục tiêu: 
1.1. Kiến thức: Hướng dẫn cho HS cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng, đồng thời giới thiệu khi nào thì thêm cột, thêm hàng hoặc xố cột, xố hàng.
1.2. Kỹ Năng: HS biết cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng và biết thêm cột, thêm hàng hoặc xố cột, xố hàng.
1.3. Thái độ: Thấy được tác dụng của của bảng tính trong trong cuộc sống.
2. Nội dung học tập: 
 Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
 Chèn thêm hoặc xố cột và hàng
3.Chuẩn bị :
 Giáo viên: Giáo án điện tử, máy chiếu.
 Học sinh: Ơn lại sao chép, di chuyển nội dung văn bản, xem bài trước
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : 1p
 Kiểm diện 
 4.2. Kiểm tra miệng: 
 Khơng
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HĐ 1: Vào bài: 2p
Trong bài học trước các em đã được biết, khi thực hiện tính tốn, nếu kết quả của chúng ta quá dài, mà độ rộng của ơ thì quá hẹp nên khơng hiển thị hết dữ liệu số, dẫn đến xuất hiện các kí hiệu ####. ĐỂ sửa lỗi cĩ trong ơ tính trên, ta cần làm gì? Và nếu muốn chỉ tính tốn trong 1 ơ mà cĩ thể vận dụng các cơng thức đĩ cho các ơ tiếp theo, thì ta cần làm như thế nào mà khơng cần phải tính tốn lại? Bài học hơm nay thầy và trị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
HĐ 2: Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng: 19p
MT: HS biết điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
GV: Đưa tình huống: khi nhập vào trang tính xuất hiện các trường hợp như hình minh hoạ. (GV treo bảng phụ).
 + Cột Họ Tên và cột điểm trung bình quá hẹp.
+ Dịng quá hẹp
- GV thao tác các tình huống vừa đưa ra và cách giải quyết.
- Yêu cầu HS tự tạo ra tình huống và thao tác nhiều lần.
HĐ 3. Chèn thêm hoặc xố cột và hàng: 17p
MT: HS biết chèn thêm hoặc xố cột và hàng
- GV đưa ra tình huống cần phải chèn thêm cột hoặc hàng trên màn chiếu. (Chèn thêm cột Giới tính bên cạnh cột Họ tên)
- Chèn thêm một hành để tạo khoảng cách như hình minh hoạ.
- GV giới thiệu cách làm bằng menu lệnh hoặc dùng chuột, hoặc dùng bàn phím.
- Chú ý: Khi xố cột hoặc xố hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.
1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
- Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột hoặc hai dịng.
- Kéo thả sang phải, trái/lên, xuống để mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng hoặc chiều cao theo ý muốn.
* Chú ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu cĩ trong cột và hàng đĩ.
2. Chèn thêm hoặc xố cột và hàng
a) Chèn thêm cột hoặc hàng
+ Để chèn thêm cột:
- Chọn một cột
- Insert ® Columns
+ Để chèn thêm hàng:
- Chọn một hàng
- Insert ® Rows
b) Xố cột hoặc hàng
- Chọn cột hoặc hàng cần xố
- Chuột phải ® Delete
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 5p
Yêu cầu học sinh tự tạo một danh sách học sinh gồm 15 em, với các cột Stt, Họ tên, ngày sinh, điểm tốn, điểm văn.
Thêm một cột điểm lý bên cạnh điểm tốn
Thêm một hàng để tạo khoảng cách từ HS thứ nhất với phần phía trên
Xố hàng của HS ở vị trí 13
 5.1.Hướng dẫn học tập : 3p
Đối với bài học ở tiết này :
Thực hành trên máy nếu cĩ điều kiện
Làm bài tập 1, 2, 3 SGK/44
Đối với bài học ở tiết tiếp theo :
Đọc trước phần 3 , phần 4 chuẩn bị cho tiết sau.
 Rút kinh nghiệm:
6. Phụ lục
Thao Tác Với Bảng Tính ( tt )
Tiết 24
Tuần dạy: 12
1. Mục tiêu: 
 1.1. Kiến thức: Hướng dẫn cho học sinh cách sao chép và di chuyển dữ liệu, sao chép cơng thức.
 1.2. Kỹ Năng: Học sinh biết làm và làm tốt các thao tác đối với các kiến thức trên.
 1.3. Thái độ: Thấy được tác dụng của của bảng tính trong trong cuộc sống.
2. Nội dung học tập: 
 Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
 Chèn thêm hoặc xố cột và hàng
3.Chuẩn bị :
 Giáo viên: Giáo án điện tử, máy chiếu.
 Học sinh: Ơn lại sao chép, di chuyển nội dung văn bản, xem bài trước
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : 3p
 Kiểm diện 
 4.2. Kiểm tra miệng: 4p
Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách chèn thêm hàng ?
Hãy nêu cách xĩa cột ? Cách xĩa hàng ?
 Giải: Chọn cột ® Insert Columns; Chọn hàng ® Insert Rows
 Chọn cột ® Edit Delete Chọn hàng ® Edit Delete 
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HĐ 1: Vào bài: 2p
ĐỂ sửa lỗi cĩ trong ơ tính trên, ta cần làm gì? Và nếu muốn chỉ tính tốn trong 1 ơ mà cĩ thể vận dụng các cơng thức đĩ cho các ơ tiếp theo, thì ta cần làm như thế nào mà khơng cần phải tính tốn lại? Bài học hơm nay thầy và trị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
HĐ 2: Sao chép và di chuyển dữ liệu: 16p
MT: HS biết Sao chép và di chuyển dữ liệu
GV: Đưa tình huống cần sao chép dữ liệu trong một ơ hoặc một khối ơ. 
- Chèn thêm một hành để tạo khoảng cách như hình minh hoạ.
- GV thao tác cụ thể cách sao chép nhiều lần cho HS quan sát.
- GV giới thiệu cách làm bằng menu lệnh hoặc dùng chuột, hoặc dùng bàn phím.
- Di chuyển nội dung của ơ tính khác với sao chép nội dung của ơ tính ( GV lấy VD cho HS quan sát sự khác nhau) à Khi di chuyển nội dung thì đến ơ tính khác thì nội dung ở ơ ban đầu sẽ bị xố
HĐ 3. Sao chép cơng thức: 10p
MT: HS biết Sao chép cơng thức 
GV yêu cầu HS thao tác nhiều lần việc sao chép và di chuyển trên bảng tính.
- Chú ý: Khi xố cột hoặc xố hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.
- Xét VD: (GV minh hoạ trên màn chiếu tương tự như hình bên)
Ơ A5 cĩ số 200
Ơ D1 cĩ số 150
B3 cĩ cơng thức = A5+D1
-> Nếu sao chép cơng thức ở ơ B3 và dán vào ơ C6 ta thấy trong ơ C6 cĩ cơng thưc = B8+E4 ( Tức là cơng thức đã bị điều chỉnh)
Như vậy: 
+ ở hình 1, A1 và D5 được xác định quan hệ tương đối về vị trí của các địa chỉ trong cơng thức so với ơ B3
+ Trong hình 2, ở ơ đích C6, sau khi sao chép, quan hệ tương đối về vị trí này được giữ nguyên bằng việc điều chỉnh A5 thành B8 và D1 thành E4.
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu
a) Sao chép nội dung ơ tính
(Sử dụng các nút lệnh: Copy, Cut, Paste)
- Chọn ơ hoặc khối ơ cĩ thơng tin cần sao chép.
- Nháy nút Copy trên thanh cơng cụ.
- Chọn ơ cần đưa thơng tin được sao chép vào.
- Nháy nút Paste trên thanh cơng cụ.
b) Di chuyển nội dung ơ tính
- Chọn ơ hoặc các ơ thơng tin cần chuyển.
- Nháy nút Cut trên thanh cơng cụ
- Chọn ơ cần đưa thơng tin di chuyển đến.
- Nháy nút Paste trên thanh cơng cụ.
4. Sao chép cơng thức
a) sao chép nội dung các ơ cĩ cơng thức
- Khi sao chép một ơ cĩ nội dung là cơng thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ơ đích.
b) Di chuyển nội dung các ơ cĩ cơng thức
- Ta cĩ thể di chuyển bằng các nút lệnh Cut và Paste và các địa chỉ trong cơng thức khơng bị điều chỉnh (cơng thức được sao chép y nguyên).
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 8p
Câu 1: Chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào dấu ba chấm trong câu sau:
“Khi sao chép một ơ cĩ nội dung là cơng thức chứa địa chỉ, các địa chỉ”
A. Khơng bị điều chỉnh;
B. Được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ơ đích;
C. Được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí so với ơ đích;
D.Được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ơ được sao chép.
	Đáp án câu 1: B
	Câu 2: Cho ơ A3,C3,E3 lần lượt cĩ các giá trị sau: 39,60,100. Ơ B4 được tính bằng cơng thức =C3-A3.
	A. 21; B. 61; C. 40; D. 79
 5.1.Hướng dẫn học tập :2p
Đối với bài học ở tiết này :
Học bài: điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng. Chèn thêm hoặc xĩa hàng, cột. Sao chép, di chuyển cơng thức
Đối với bài học ở tiết tiếp theo :
Xem trước bài thực hành số 5.
 Rút kinh nghiệm:
6. Phụ lục

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_5_Thao_tac_voi_bang_tinh.doc