Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 64: Học vẽ hình hình học động với geogebra

HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

* Hoạt động 1: - Học sinh biết công cụ vẽ đường thẳng: chức năng và thao tác thực hiện vẽ đường thẳng.

 - Học sinh hiểu được thao tác vẽ đường thẳng để thực hiện được vẽ tam giác.

* Hoạt động 2: - Học sinh biết các công cụ để xác định điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng, giao điểm của 2 đường thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.

 - Học sinh hiểu được các công cụ quan hệ hình học để xác định điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng, giao điểm của 2 đường thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 612Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 64: Học vẽ hình hình học động với geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 36 - Tiết 64
 Ngày dạy: 27/04/2015
HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
* Hoạt động 1: - Học sinh biết công cụ vẽ đường thẳng: chức năng và thao tác thực hiện vẽ đường thẳng.
 - Học sinh hiểu được thao tác vẽ đường thẳng để thực hiện được vẽ tam giác.
* Hoạt động 2: - Học sinh biết các công cụ để xác định điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng, giao điểm của 2 đường thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
 - Học sinh hiểu được các công cụ quan hệ hình học để xác định điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng, giao điểm của 2 đường thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác vẽ tam giác; xác định điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng, giao điểm của 2 đường thẳng, trung điểm của đoạn thẳng. 
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác vẽ tam giác; xác định điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng, giao điểm của 2 đường thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vẽ tam giác ABC
- Quan hệ giữa các đối tượng hình học.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Geogebra hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (3 phút)
 Gọi học sinh thực hiện các thao tác khởi động phần mềm; mở và ghi tệp hình học.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Vẽ hình đầu tiên: Tam giác ABC ( 7’)
Gv: Giới thiệu công cụ vẽ đoạn thẳng để học sinh nắm.
Hs: Nắm chức năng và cách sử dụng công cụ.
Gv: Yêu cầu học sinh vẽ tam giác ABC.
Hs: Sử dụng công cụ vẽ đoạn thẳng để vẽ tam giác ABC.
3. Vẽ hình đầu tiên: Tam giác ABC
Để vẽ tam giác ABC ta thực hiện như sau :
 + B1 : Chọn công cụ tạo đoạn thẳng 
 + B2: Nháy chuột tại vị trí trống bất kì trên mặt phẳng ta sẽ có điểm A, di chuyển chuột đến vị trí thứ 2 và nháy chuột ta sẽ có điểm B và đoạn thẳng AB đã được tạo.
- Tương tự như vậy ta sẽ có tam giác ABC
Hoạt động 2: Quan hệ giữa các đối tượng hình học: (20’)
Gv: Giới thiếu các công cụ , , .
Hs: Nắm chức năng, cách sử dụng của các công cụ.
Gv: Giới thiệu mối quan hệ giữa các đối tượng hình học: 
- Điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng:
- Giao điểm của 2 đường thẳng:
- Trung điểm của đoạn thẳng:
Hs: Nắm kiến thức, ghi bài đầy đủ.
4. Quan hệ giữa các đối tượng hình học.
- Điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng:
 + Dùng công cụ: 
 + Thao tác: Chon công cụ Nháy chuột lên đường thẳng hoặc đoạn thẳng để tạo điểm.
- Giao điểm của 2 đường thẳng:
 + Dùng công cụ: 
 + Thao tác: Chọn công cụ Nháy chuột chọn 2 đối tượng trên màn hình.
- Trung điểm của đoạn thẳng:
 + Dùng công cụ: 
 + Thao tác: Chọn công cụ Nháy chọn đoạn thẳng.
Tổng kết. (10 phút)
Gv: Gọi học sinh nêu lại nội dung bài học.
 Lên thực hiện lại các thao tác đã được học
Hs: Nêu lại nội dung trọng tâm và thực hiện các thao tác đã được học trong tiết
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. 
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước phần 4,5 để chuẩn bị cho tiết sau: 
 + Tìm hiểu các quan hệ còn lại.
 + Tìm hiểu các lệnh thường dùng của phần mềm Geogebra.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 64.doc