Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 43, 44 - Bài thực hành 7: Danh sách lớp em

Bài thực hành 7

Danh sách lớp em

1/ Mục tiêu

1.1. Kiến thức

- HS hiểu: Công dụng và lợi ích của việc xem trước khi in.

- HS biết: vận dụng lệnh xem trước khi in trang tính, các thao tác định dạng trang in, giấy in.

1.2. Kỹ Năng

- HS thực hiện được: Thao tác kiểm tra trang tính trước khi in. Thiết lập lề và hướng giấy cho trang in.

- HS thực hiện thành thạo: Các thao tác thực hành trên máy và thao tác Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.

1.3. Thái độ

- Thói quen: Nghiêm túc học tập.

- Tính cách: Cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.

2/ Nội dung

 Rèn luyện kỉ năng thực hành và củng có kiến thức đã học. Kiểm tra trang tính trước khi in, một số chúc năng của các nút lệnh trong của sổ Print preview. Định dạng và trình bày trang tính.

3/ Chuẩn bị

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 368Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 43, 44 - Bài thực hành 7: Danh sách lớp em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23
Tiết 43
Bài thực hành 7
Danh sách lớp em
1/ Mục tiêu
1.1. Kiến thức
- HS hiểu: Công dụng và lợi ích của việc xem trước khi in.
- HS biết: vận dụng lệnh xem trước khi in trang tính, các thao tác định dạng trang in, giấy in..
1.2. Kỹ Năng
- HS thực hiện được: Thao tác kiểm tra trang tính trước khi in. Thiết lập lề và hướng giấy cho trang in.
- HS thực hiện thành thạo: Các thao tác thực hành trên máy và thao tác Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.
1.3. Thái độ
- Thói quen: Nghiêm túc học tập. 
- Tính cách: Cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.
2/ Nội dung
	Rèn luyện kỉ năng thực hành và củng có kiến thức đã học. Kiểm tra trang tính trước khi in, một số chúc năng của các nút lệnh trong của sổ Print preview. Định dạng và trình bày trang tính.
3/ Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. 
4/ Tổ chức các hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	7A2:	7A3: 	
7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. (7’)
HS1: Làm cách nào để có thể điều chỉnh trang in hợp lý?
HS2. Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?
	TL: Để điều chỉnh trang in hợp lý ta dùng bảng chọn File à Print prewiew
	Để thay đổi hướng giấy in ta vào bảng chọn File à Page Setup.
4.3. Tiến trình dạy bài mới.	
Hoạt động của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra trang tính trước khi in. (35’)
Mục tiêu: Hiểu và vận dụng được lệnh xem trước khi in trang tính, các thao tác định dạng trang in, giấy in..
GV: Yêu cầu HS mở bảng tính Bảng điểm lớp em (đã lưu trong bài thực hành 6).
HS: Quan sát trên màn chiếu và thực hiện theo các yêu cầu của giáo viên
Ngoài nút lệnh Next và Previous trên thanh công cụ Print Preview còn có các nút lệnh khác vói những chức năng để phóng to/Thu nhỏ trang in, mở hộp thoại Page Setup để thiết đặt trang in, xem chi tiết các lề của trang in, chuyển sang chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang và đóng chế độ xem trước khi in, trở về chế độ bình thường.
HS: Sử dụng bảng tính Bảng điểm lớp em và thực hành theo yêu cầu cỷa giáo viên. 
Bài tập 1. Kiểm tra trang tính trước khi in
a) Sử dụng công cụ Print Preview để xem trang tính trước khi in.
Quan sát sự thay đổi của màn hình và các đối tượng trên màn hình. Sử dụng các nút lệnh thay đổi của màn hình và các đối tượng trên màn hình. Sử dụng các nút lệnh Next và Previous trên thanh công cụ để xem các trang in.
b) Tìm hiểu chức năng của các nút lệnh khác trên thanh công cụ Print Preview
c) Sử dụng nút lệnh để xem các dấu ngắt trang.
d) Ghi nhận các khiếm khuyết về ngắt trang trên các trang in; liệt kê những hướng khắc phục khuyết điểm đó.
4.4. Tổng kết : (3’)
- Để thực hiện xem trang in ta làm như thế nào?
- Yêu cầu học sinh nêu lại các thao tác đã thực hành trên máy tính cá nhân.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
Chuẩn bị phần tiếp theo.
Trả lời câu hỏi : tại sao trước khi in ta phải xem lại trang tính. ?
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.
Tuần 23
Tiết 44
Bài thực hành 7
Danh sách lớp em (tt)
4/ Tổ chức các hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (3’)
7A1: 	7A2:	7A3: 	
7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. 
(không kiểm tra)
4.3. Tiến trình dạy bài mới. 	
Hoạt động của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1: Thiết lặp lề trang, hướng giấy, điều chỉnh ngắt trang. (15’)
Muc tiêu: Biết cách đặt lề trang, hướng giấy và biết điều chỉnh ngắt trang.
GV: Yêu cầu HS tiếp tục sử dụng bảng tính Bảng điểm lớp em.
a) Mở hộp thoại Page Setup. Trên trang Margins của hộp thoại, quan sát và ghi nhận các thông số ngầm định trong các ô Top, Bottom, Left và Right, sau đó thay đổi các thông số này. Nháy OK sau mỗi lần thay đổi thông số để thấy tác dụng trên trang in. Cuối cùng đặt các thông số này tương ứng là 2; 1.5; 1.5 và 2. 
HS: Quan sát trên màn hình giáo viên và thực hiện theo các yêu cầu của giáo viên.
b) trên trang Page của hộp thoại Page Setup , quan sát và ghi nhận các thiết đặt ngầm định Portrait ( đứng ). Đánh dấu chọn trong ô Landscape và quan sát tác dụng. Cuối cùng đặt lại hướng giấy đứng. 
HS: Quan sát trên màn hình giáo viên và thực hiện theo các yêu cầu của giáo viên.
c) Trở lại với các thiết đặt trang đứng và không có tỷ lệ, kiểm tra các trang bằng chế độ hiển thị Page Break Preview. Kéo thả chuột để điều chỉnh lại sao cho các cột được in hết trên một trang, mỗi trang in khoảng 25 hàng (hình) 
Hoạt động 2: Định dạng và trình bày trang tính. (20’)
Mục tiêu: Thành thạo thao tác trình bày trang tính
HS: Quan sát trên màn hình giáo viên và thực hiện theo các yêu cầu của giáo viên.
- Yêu cầu: Dữ liệu trong hàng tiêu đề ( hàng 3) được căn giữa với kiểu chữ đậm và cỡ chữ to hơn.
- Dữ liệu trong các cột Stt, chiều cao, cân nặng được căn giữa; trong các cột Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại – căn tráI; trong cột Ngày sinh – căn phải.
- Dữ liệu trong cột chiêu cao được định dạng với hai chữ số thập phân.
- Các hàng được tô màu nền phân biệt để dễ tra cứu.
Bài tập 2. Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính.
a) Thực hiện các định dạng cần thiết để có trang tính tương tự hình 81 ( sgk).
b) Xem trước trang in, kiểm tra các dấu ngắt trang và thiết đặt hướng trang nằm ngang để in hết các cột trên một trang, thiết đặt lề thích hợp và lựa chọn để in nội dung giữa trang giấy theo chiều ngang.
c) Lưu bảng tính và thực hiện lệnh in.
4.4. Tổng kết : (7’)
- Để thực hiện xem trang in ta làm như thế nào?
- Yêu cầu học sinh nêu lại các thao tác đã thực hành trên máy tính cá nhân.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
Chuẩn bị bài số 8 : sắp xếp và lọc dữ liệu
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 23.doc